Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

System podatkowy w Szwecji

Prezentacja
by

on 2 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of System podatkowy w Szwecji

System podatkowy Szwecji
Wycieczkę po szwedzkim systemie podatkowym przygotowali :
Magdalena Bladowska
Ewa Czerepaniak
Aleksandra Zelewska

Adrian Łabęcki
Krystian Rauba

Krótka podróż
po Szwecji
Podatki od pracy
Podatek od osób prawnych
VAT i podatek akcyzowy
Inne podatki w Szwecji
• stawka 1,5% rocznie dla:
1) 1,5 mln SEK dla indywidualnych podatników,
2) 2 mld SEK dla małżeństw,
• zasoby kont bankowych, akcje, samochody, łodzie, biżuteria,
• jest włączony do dochodu indywidualnego.

Podatek majątkowy:
• obowiązuje: samochody, ciężarówki, autobusy, motocykle, traktory, urządzenia z napędem, przyczepy i ciężkie pojazdy drogowe,
• podstawowa kwota wynosi 360 SEK + ilość CO2 (20 SEK/gram).

Podatek od pojazdów (drogowy):
• stawka podatkowa wynosi
od 0,5% do 1%.
Podatek od nieruchomości:
• stawka wynosi 30%,
• odsetki bankowe, dywidendy,
zyski z operacji giełdowych,
dochód z wynajmu lokali.

Podatek od zysków kapitałowych:
• stawka podatkowa wynosi od 10%,
• naliczany od wartości powyżej 10 000 SEK.

Podatek od spadków
i darowizn:
• stawka wynosi 1%.

Podatek za pogrzeb:
• Zasiłek dla bezrobotnych: min. kwota zasiłku to 320 koron, maksymalna 680 koron za dzień zasiłkowy,
• Chorobowe: Przez 14 dni choroby wynagrodzenie wypłaca pracodawca, w następnych dniach Insurance Office, wypłaca 80% poborów,
• Urlop wypoczynkowy: Pracownikowi przysługuje 25 dni urlopu w ciągu roku, poza tym każdy pracownik ma prawo
do co najmniej 4 tygodniowego, nieprzerwanego urlopu
w okresie między czerwcem, a sierpniem,
• Urlop macierzyński: Może trwać nawet 480 dni, pierwsze 390 dni-80% wynagrodzenia, a ostatnie 90 dni-100% wynagrodzenia,
• Urlop opiekuńczy: przysługuje 120 dni płatnego urlopu
do momentu skończenia przez dziecko 12 lat. Pełne świadczenie na dzieci wynosi 1,050 SEK na jedno dziecko miesięcznie.

Zasiłki socjalne:

• rodzicom przysługuje 480 dni płatnego urlopu rodzicielskiego,
• zasiłki wynoszą:
- na 1 dziecko: 1050 SEK,
- na 2 dzieci: 2100 SEK + 100 SEK suplementu,
- na 3 dzieci: 3150 SEK + 454 SEK suplementu,
- na 4 dzieci: 4200 SEK + 1314 SEK suplementu,
- na 5 dzieci: 5250 SEK + 2364 SEK suplementu,
• samotni rodzice otrzymują dodatki alimentacyjne maksymalnie 1273 SEK na jedno dziecko miesięcznie.

Benefity dla rodziców:
podatki od pracy
podatek dochodowy od osób fizycznych
ubezpieczenia

społeczne
podatek dochodowy od osób fizycznych
budżet lokalny
budżet centralny
20% od nadwyżki ponad I próg
25% od nadwyżki ponad II próg
źródło:
Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2012 - Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012
http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800016970/1354883531590/15215.pdf
źródło:
Taxes in Sweden 2012. A summary of the Tax Statistical Yearbook of Sweden
http://www.skatteverket.se/download/18.3684199413c956649b57c0a/1361442608379/10413.pdf
• dojazdu do pracy,

• służbowych rozmów telefonicznych i utrzymania pomieszczenia pracy (jeżeli pracodawca nie zapewnia dostępu do tych usług),

• pobierania zasiłku dla bezrobotnych i poszukiwania pracy(!) (koszt dojazdu do Urzędu Pracy),

• remontu domu – odliczenie od podatku 50% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 50 000 SEK.

podstawowa składka: 31,42% odprowadzana od wynagrodzenia przez pracodawcę lub 28,97% przy samozatrudnieniu (niższe stawki dla osób w wieku poniżej 26 i powyżej 66 lat),

ogólna składka emerytalna: 7%,

special wage tax: 24,26% – od tych elementów wynagrodzenia, które nie dają prawa do emerytury.
Ubezpieczenia społeczne
(wartości z 2010 roku):
Można odliczyć koszty m.in.:
Waluta
1 korona szwedzka =
0,46 złotego polskiego
Średnie miesięczne wynagrodzenie w Szwecji wynosi 20 000 koron szwedzkich (SEK),
w przeliczeniu na złotówki - około 7 tysięcy zł.
Poziom życia w Szwecji jest bardzo wysoki, nie tylko w porównaniu z Polską, ale również
w porównaniu z większością krajów europejskich.
Przeciętne wynagrodzenie
Obciążenia podatkowe
W Szwecji więcej niż połowa wszystkich podatków trafia do władz centralnych (51,2%). W innych krajach Europejskich (EU-15) wskaźnik ten kształtuje się od 27,4% (Hiszpania) do 80,6% (Irlandia).
Natomiast podatki dla samorządów w większości europejskich krajów stanowią mały odsetek, Szwecja jest tutaj jednak wyjątkiem, bo przekazuje dla władz lokalnych 36,4% wszystkich podatków.
Wpływy ze składek ubezpieczenia społecznego stanowią
w Szwecji 12,4%, a w UE kształtują się od 2,0% wszystkich podatków w Danii do 55,3% we Francji.
Łączne wpływy podatkowe w 2012 roku to 1,57 bilionów SEK.
Struktura dochodów podatkowych w Szwecji
źródło:
Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2012 - Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012
http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800016970/1354883531590/15215.pdf
Polityka socjalna Szwecji opiera się na założeniu, że wszyscy obywatele niezależnie od pochodzenia i stanu majątkowego powinni mieć równy dostęp do edukacji, służby zdrowia, dóbr kultury itd. Szwecja przeznacza na cele socjalne 27% swojego PKB, jeden z najwyższych na świecie poziomów.
W Szwecji budżet państwa oraz firmy prywatne przeznaczają na badania naukowe 4% PKB, co daje pod tym względem pierwsze miejsce na świecie.
Źródła:
http://stockholm.trade.gov.pl/pl/,
http://www.ekonomifakta.se/,
http://www.skatteverket.se/,
Różnice między podatkami w Polsce
i w Szwecji
Szwecja
Język urzędowy: szwedzki
Stolica: Sztokholm
Ustrój polityczny: monarchia parlamentarna
Głowa państwa: król Karol XVI Gustaw

Powierzchnia całkowita:
• 449 964 km²

Liczba ludności (2013):
• 9 596 436


PKB (2012):
• całkowity 523,8 mld USD
• na osobę 54 814 USD

25%,
12%,
6%.
Wyróżnia się następujące stawki VAT:
Stawka
25%
obejmuje większość towarów
i usług sprzedawanych na terenie Szwecji.

12%
podatek VAT nałożony jest na:
żywność, usługi restauracyjne i hotelowe.

Stawka
6%
obejmuje:
gazety codzienne, książki, bilety wstępu na koncerty, do kina, teatru, cyrku i zoo, a także transport pasażerski.
W Szwecji od podatku VAT zwolnione są:

opieka medyczna i socjalna,
usługi bankowe, finansowe,
edukacja.
Akcyza
Podatek akcyzowy obowiązuje m. in.:

wyroby alkoholowe i tytoniowe,
energia, dwutlenek węgla, siarka,
pestycydy,
nawozy sztuczne,
żwir naturalny,
odpady,
loterie,
nagrody z oszczędności,
gry hazardowe,
działalność reklamowa,
zyski z grupowego ubezpieczenia na życie.
Akcyza na wyroby alkoholowe
w Szwecji:
spirytus: 501,41 SEK/litr,
wina (8 - 15% alkoholu): 21,58 SEK/litr,
piwa (powyżej 3,5% alkoholu): 1,66 SEK/litr.
Kształtowanie się ceny paczki papierosów
źródło:
Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2012 - Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012
http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800016970/1354883531590/15215.pdf
źródło:
Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2012 - Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012
http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800016970/1354883531590/15215.pdf
21 osób/km²
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Stawka
22%
obejmuje:
firmy,
fundacje,
stowarzyszenia,
towarzystwa ubezpieczeń na życie.
Odliczeniu od dochodu podlegają:
straty,
rezerwy (25% zysku).
-budynków (1%-5%)
Dywidenda
Stawka
30%
obejmuje przedsiębiorców lokalnych i zagranicznych, lub
0%
, gdy:
spółka zagraniczna ma siedzibę i podlega opodatkowaniu w państwie, z którym Szwecja zawarła traktat podatkowy,
podmiot otrzymujący dywidendę posiada 10 % lub
więcej akcji spółki przez co najmniej 12 miesięcy.
Inne podatki:
podatek od nieruchomości
(0,2%-2,8%),
składki na ubezpieczenia społeczne (31,42%),
opłata skarbowa od transferu nieruchomości i dzierżawy praw (4,25%),
VAT (25%).
do I progu
średnio 31,60%
źródło:
Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2012 - Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012
http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800016970/1354883531590/15215.pdf

- maszyn i urządzeń, patentów, znaków towarowych(20%,30%),
amortyzacja:
czynsze i opłaty licencyjne,
źródło:
opracowanie własne
Full transcript