Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Các Bước Thực hiện IPO

No description
by

Thanh Chau

on 3 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Các Bước Thực hiện IPO

Chuẩn bị cho việc thực hiện IPO
Thời điểm thực hiện IPO
IPO
6 - 12 tháng trước IPO
- Báo cáo tài chính (Đã kiểm toán)
- Thay đổi và bổ sung (nếu có) đội ngũ quản trị
- Hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh và mô hình tài chính
- Xem xét về chiến lược quan hệ cổ đông, định hướng công ty
- Phát thảo lộ trình IPO

Kế hoạch kinh doanh theo định hướng trong tương lai
1
2
3
4
6
7
8
9
5
10
Kế hoạch IPO
Quá trình thực hiện IPO
Sau IPO
Báo cáo tài chính (kiểm toán)
Chuẩn hóa hệ thống thông tin kế toán và Quy trình kiểm soát nội bộ
Quản trị doanh nghiệp
Quan hệ cổ đông
Những sự lựa chọn khác ngoài IPO
Phát hành riêng lẻ
Liên doanh - Liên kết
Tái cấu trúc vốn để thoái vốn
12 tháng trước thực hiện IPO

- Phát triển kế hoạch kinh doanh
- Lựa chon tổ chức tư vấn, định giá, kiểm toán
- Rà soát các con số tài chính
- Kiểm soát quy trình nội bộ: về hệ thống thông tin kế toán, các vấn đề pháp lý,...
- Xử lý các vấn đề về thuế6 - 24 tuần trước IPO
- Thống nhất lộ trình IPO
- Xem xét lại các thông tin đã tìm kiếm trước đó
- Phác thảo kế hoạch PR
- Tìm kiếm những nhà đầu tư chiến lược phù hợp

1- 6 tuần trước IPO
- Bắt đầu thực hiện PR theo kế hoạch
- Xem xét giá chào bán
- Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc chào bán

Cơ cấu lại hệ thống quản lý và lựa chọn đội ngũ tư vấn
Chức năng đội ngũ tư vấn
Hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Xây dựng Báo cáo tài chính theo quy định
- Kiểm toán
- Pháp lý
- Quan hệ cổ đông, công bố thông tin
Xây dựng quá trình kinh doanh dựa trên yếu tố tài chính
- Kế hoạch tài chính trong tương lai
- Định giá


Phụ thuộc vào các yếu tố quan trọng sau :
- Tình hình tài chính,kinh doanh trong những năm gần nhất
- Giá trị tài sản
- Những tác nhân bên ngoài khác

Cấu trúc và Quản trị công ty cổ phần

- Quy chế công ty
- Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo
- Tập trung vào các rủi ro quản trị công ty, các chính sách,...
Quản trị các mối liên hệ với nhà đầu tư và công chúng
Chuẩn bị kế hoạch/ chiến lược marketing (3 bước)
B1: Trước khi thực hiện marketing
- Xây dựng các thông tin hoạt động liên quan đến nguồn vốn và đầu tư
- Lập báo cáo về các thông tin doanh nghiệp
- Chuẩn bị "Road show"
B2: Road show
- Xây dựng bản cáo bạch
- Trao đổi với những nhà đầu tư triển vọng
- Thông qua các Công ty chứng khoán để thực hiện "book-building"
B3: Định giá
- Thiết lập giá bán
- Phân bổ cổ phiếu cho nhà đầu tư dài hạn

Thực hiện "Road show" hiệu quả
Kế hoạch thu hút nhà đầu tư
Thực hiện đúng các mục đích phát hành được đề trong bảng cáo bạch
Niêm yết sau IPO
Rủi ro Về tài chính
Rủi ro về các chiến lược
Rủi ro trong pháp luật - chính sách công ty
Rủi ro trong quá trình vận hành kinh doanh
Gồm 10 bước
Các Bước Thực hiện IPO
Điều kiện IPO
- Vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký góp > = 10 tỷ
- Hoạt động 2 năm liền trước có lãi, không lỗ lũy kế
- Có phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (ĐHĐCĐ thông qua)


Lợi ích - bất lợi IPO
Lợi ích
Bất lợi
- Huy động vốn dễ dàng
- Uy tín, lợi thế về thương hiệu
- Thuận lợi cho việc mua bán sáp nhập trong tương lai.
- Nâng cao giá trị doanh nghiệp
- Thoái vốn
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên
- Cắt giảm các khoản nợ
- Tái huy động vốn
- Dễ bị tác động và chi phối
- Chi phí tư vấn cao
- Giới hạn về quyền kiểm soát
- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin
- Áp lực về tối ưu hóa giá trị cổ đôngCác rủi ro ảnh hưởng
Full transcript