Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vejlednings- og udviklingstiltag i forbindelse med egen prak

No description
by

Britta Vejen

on 9 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vejlednings- og udviklingstiltag i forbindelse med egen prak

Vejlednings- og udviklingstiltag i forbindelse med egen praksis.
(Magt og forandring)

At skabe refleksion gennem samtale
At anvende systemisk teori og metoder til at arbejde refleksivt med et særligt perspektiv på forandring

Hvordan anskuer den socialkonstruktionistiske erkendelsesform verden, viden og relationer?

Hvordan rammesætte refleksive processer hos kolleger, og hvordan lede og facilitere sådanne processer?

At tage udgangspunkt i at "relationen er den mindste enhed" (Bateson)

Handlinger sker i cirkulære processer af handling og feedback på handling som tilsammen skaber helheder
Vejledning i egen praksis
At positionere sig som kollegial vejleder
Rammesætning af vejledning
proceskonsulattion
fagkonsulattion
rådgivning
At stille gode og usædvanlige spørgsmål
skubbe lidt til kollegaens meningsmæssige logikker (forstyrre systemet)
koble sig til systemet
klare etiske spilleregler
organisatorisk tydelighed
Multivers og erkendelse
Den menneskelige erkendelse er
autopoietisk
Vi kan kun erkende i forlængelse af vore egne perspektiver og erfaringer
Det vi observerer, påvirkes af os som observatører - kybernetikken
Formålet med refleksionsprocessen er at
udforske og undersøge
multiverset
Fokus på
forståelse og læring
Intervision
Procesvejledning

Sigte
: At undersøge og bearbejde faglige og fagpersonlige problemstillinger med henblik på fagpersonlig udvikling
Relation
: Procesvejlederen stiller sig til rådighed for en fagperson, der gennem samtalen ønsker at undersøge egne faglige problemstillinger.
Aftale
: Evt. aftale om fast tidsforløb, særlige spilleregler
Kontrol
: Ingen kontrol, men facilitering
Ansvar
: Fokuspersonen har selv ansvaret
Domæne
: Refleksionens domæne i fokus – en forståelsesorienteret samtale, der efterfølgende kan blive handlingsrettet organisatorisk udvikling

Evaluering og feedback
Hvad var vigtig viden i interviewet?

Hvordan kan vejledning blive et virksomt middel i arbejdet med at frigøre/udvikle kollegers kompetencer?

Hvordan kan I være med til at skabe mentale rum, der aktiverer kollegers individuelle og kollektive refleksioner (over mediepædagogik), således at de oplever reel deltagelse og indflydelse på udvikling af organisationen?

Tag stilling til følgende påstand:
Med vejledning som en refleksions- og samtalemetode kan både individernes egne udviklingsmuligheder og organisationens behov fremhæves og blive diskuteret i forbindelse med udvikling og forandring.
(Roger Sträng)
Interview
Vi træner ved at gennemføre en fælles vejledningssamtale med særligt fokus på at skabe refleksion

Samtalen har følgende rollefordeling:
1.Interviewer + evt. 1 co-interviewer
1 Fokusperson
4 Spørgsmålsteam, der hver især udvikler spørgsmål og noterer sig eksempler på hvor der skabes refleksion i samtalen.
Hvilket spørgsmål var særligt virksomt?
Hvilket spørgsmål ville I gerne stille?

Hvordan kan vejledning være magtudøvelse?
Der eksisterer ikke magtfrie rum, og hvis vejlederen også er leder, er der (endnu mere) god grund til at følge nedenstående 10 gode råd:

1. Erkend magtforholdet
2. Invitér til vejledning
3. Fortæl hvad mediepædagogisk vejledning går ud på
4. Skab ambassadører for vejledningen, (- flere vejledere der mestrer udførelsen)
5. Fortrolighed og tavshedspligt
6. Indgå i en kontrakt
7. Vær til stede
8. Kend dine grænser
9. Få dig en veludrustet værktøjskasse
10. Arbejd for at skabe en bedre verden gennem sproget
Michel Foucault
Tankesystemernes historie

Samtidsdiagnostiker med vores kultur som genstandsfelt
"Diskursernes store anonyme mumlen"

Magtanalyser: Magten udgår ikke fra et center; magt udøves på frie individer med henblik på at forme eller sikre deres handlingsudfoldelse; magtudøvelse er gensidigt betingende
Kollegial vejledning,
- et minefelt eller en botanisk have?

Vejledningsfeltet i et socialiserings- og magtperspektiv
Træning i vejlederrollen
Magt
en produktiv og skabende kraft
kan ikke tildeles, gives, fordeles eller tabes
biomagt - (eksempel:
Fertiliteten kan både forbedres gennem regler for kost og gennem fødselstræning. Det er gennem disse forbedrende forordninger og tilbud, det ville være dumt at sige nej til, at biopolitikken fungerer
en usynlig force der indvirker på alt
skabes i relationer
Subjektivering
- at subjekter skabes ud fra den aktuelle diskurs
- hvilke positioner stiller diskursen til rådighed for den enkeltes gøren og handlen
- fratager den enkeltes intentioner betydning
Inspiration: http://www.coachakademiet.no/Documents/KimG.pdf
Sigte - Relation - Aftale - Kontrol - Ansvar
Program
1. Siden sidst - spørgsmål, Wiseflow
2. Fagligt oplæg om kollegial vejledning
3. Træning med interview
4. Vejledning i et magtperspektiv
5. Opsamling

Voksnes læring
Voksne lærer det de vil lære, det der er meningsfuldt for dem at lære
Voksne trækker i deres læring på de ressourcer de allerede har
Voksne tager det ansvar for deres læring, de er interesserede i at tage ( hvis de da kan komme til det)
Voksne er meget lidt tilbøjelige til at engagere sig i læring, som de ikke kan se nogen mening med eller har nogen interesse i

Styring * Identitet * Mening
Er jeres deltagelse i modulet her frivillig eller er der tale om en form for indirekte pres, og hvordan påvirker det læreprocessen?
Kan man sige nej til tilbud om videreuddannelsen under de konkrete vilkår?
Kontekstens betydning

Konteksten defineres ved indhold, relationer, tid og sted
Hvilke mønstre, sammenhænge og effekter kan identificeres?
Ved at give landene i Central- og Østeeuropa det sidste skub fremad Kan vi åbne for en lys og lovende fremtid. (Anders Fogh Rasmussen 2008)
Full transcript