Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Xenosexuologie nejen pro religionisty - Věda (SlavCon 2011)

Tato přednáška slouží jako úvod do xenosexuologie jako vědy.
by

Petr Nusko

on 18 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Xenosexuologie nejen pro religionisty - Věda (SlavCon 2011)

Xenosexuologie teoretická přednáška nejen pro religionisty... SlavCon 2011 8. 4. 2011 - 22:00 Petr "Tillion" Nusko fan-project.com Xenosexuologie nejen pro religionisty Petr "Tillion" Nusko Seznam použitých pramenů Úvod do Xenosexuologie Wikipedia, heslo „Věda“ < http://cs.wikipedia.org/wiki/Věda >, [6.4.2011]. (1) Nusko, Petr, Xenosexuologie: Věda o sexualitě ne-lidí, Praha: Conventicon 2010. Chalupa, Aleš, „Religionistika jako věda“, in: Petr Nusko (ed.), Zápis z přednášek RLA01 Úvod do Religionistiky, Brno: 2010. (2) Věda, která se zabývá studiem všech aspektů pohlavního života ne-lidských myslících bytostí věda (fyziologickým, lékařským, pedagogickým, psychologickým, etickým, atp.) Věda Wikipedia říká: "Věda je systematický způsob poznání skutečnosti, jehož objektem mohou být předměty, události, lidé nebo jiné bytosti." "Věda je systém vět splňujících určité nároky." Poznámky z RLA01 Úvod do Religionistiky říkají: 1 2 Postuláty současné vědy Postulát možnosti vývoje Postulát logické konzistence Postulát intersubjektivní verifikovatelnosti Postulát verifikovatelnosti a falzifikovatelnosti Postulát predikace Možnost ověření na základě zdrojů přístupných každému (informace pošeptané růžovým jednorožcem se nepočítají). Teorie jako celek musí dávat smysl. Nesmí potvrzovat sama sebe (argumentace v kruhu). Vědecké hypotézy jsou pouze ty, které lze falzifikovat (dokázat, že neplatí). Proces verifikace je však v praxi neukončitelný. Předpoklad, že to co se děje, bude se za stejných podmínek dít i v budoucnu (platí spíše u přírodních věd). Každá hypotéza je provizorní a je téměř jisté, že bude postupem času vyvrácena. Věda nemá Pravdy s velkým P. O účelu vědy aneb Veselá historka o druhé hodině Prosemináře k Úvodu do Religionistiky (11. 10. 2010). by neměla být brána tak vážně Cílem vědy je poznání. Finální poznání není dosažitelné. Takže...? Xenosexuologie jako věda Xenosexuologie Religionistika Náležitosti vědy Vlastní metoda Vlastní předmět Metoda? Předmět? Metoda: ne vlastní. Používá metody jiných (většinou humanitních) věd.
Předmět: ano, náboženství. Takže předmět vlastně také ne. Krok stranou Co je náboženství? Definice, která by obsáhla celý fenomén neexistuje. Není ani jasné, zda jde skutečně o univerzální kategorii aplikovatelnou na všechny historické epochy a kultury. Metoda: ne vlastní. Používá metody jiných (humanitních i přírodních) věd.
Předmět: ano, sexualita ne-lidských myslících bytostí. Existují ne-lidské myslící bytosti? Nevíme... ale mohou existovat? A ani asi nikdy nebude. podle Kanta Dějiny xenosexuologie Vznik: srpen 2009 První přednáška na Conventiconu Xenosexuologie jako věda Protoxenosexuologie Vznik: doba, kdy lidé přestali bojovat o přežití a začali si vymýšlet píčoviny Prvky xenosexuologie obsažené v mnoha debatách nadržených nerdů. Zatím nevěděcké diskuse typu: "Jaký by asi bylo vojet zelenou holku?" (Star Trek)
"Jaký by asi bylo vojet holku s kostí na hlavě?" (Babylon 5)
"Chtěla bych si zasouložit s někým opravdu mocným. Myslíte, že by to bylo s Cthulhu fyzicky možné?" (Cthulhu) největší rozšíření: prosinec 2010 Dvě studentky religionistiky přešly na (zatím) fiktivní Katedru xenosexuologie na VUT kvůli obavám z prohry MU v hokejovém souboji univerzit. Jedna z nich je Slovenka, tedy obor má už mezinárodní základnu. o mnoho věděčtější přednáška: srpen 2010 zatím poslední osvětová přednáška: duben 2011 Budoucnost xenosexuologie pokračování osvěty pokračování ve výzkumu rekrutování nových studentů a vědců objev ne-lidských myslících bytostí posmívání se religionistice katedra na MU katedry na dalších univerzitách Národní i zahraniční granty; šéf katedry bude jezdit na zahraniční konference a popíjet drahý alkohol se zahraničními kapacitami v oboru i mimo něj Body? Xenosexuologie religionistika 0,5b 0b 0b 0b ale Používá přecejen i metody "skutečných" věd. ZATÍM! Která z těchto věd si tedy zaslouží katedru na MU? O xenosexuologii Oblasti zkoumání Případné diplomatické využití Důležitost rozmnožování pro druh Sexuologie -> Setkání s cizí formou života -> Xenosexuologie Znalosti potřebné při mezidruhových stycích Možnost nového způsobu sexuálního ukojení v případě, že klasický sex se v budoucnu stane ohraným a virtuální se ukáže obrovským zklamáním Seberealizace
Potřeba uznání, úcty
Láska, přijetí, spolupatřičnost
Potřeba bezpečí a životní jistoty
Základní tělesné, fyziologické potřeby Člověk Válečná čest
Potřeba uznání, úcty
Přijetí a vysoké postavení
Potřeba boje a důstojné smrti
Základní tělesné, fyziologické potřeby Klingon (Star Trek) Společenský titul
Potřeba uznání, úcty
Přijetí do společnosti, konexe
Potřeba bezpečí a životní jistoty
Základní tělesné, fyziologické potřeby Centaur (Babylon 5) Dlouhý vous
Potřeba uznání, úcty
Přijetí a vysoké postavení
Potřeba boje a důstojné smrti
Základní tělesné, fyziologické potřeby Trpaslík Důležitost sexu pro jednotlivce Přežití Maslowova hierarchie lidských potřeb Nuskova hierarchie potřeb dalších bytostí V případě skutečného kontaktu: Proč musela vzniknout Sexuální deviace a odchylky Sexuální chování nelidských druhů Aspekty sexuálního života Pohlavně přenosné nemoci Mezidruhové styky mezi lidmi a ne-lidskými druhy, případně mezi dvěma či více různými ne-lidskými druhy Fyziologický, lékařský, pedagogický, psychologický, etický, atp. O sexu obecně Prostředek rozmnožení – motivován rozkoší Vyspělejší formy života se snaží eliminovat (omezit) a prožívají pouze rozkoš. Možné druhy sexu Fyzický chuťový sex mísení kapalin jiná fyzická aktivita tření splynutí myslí verbální Abstraktní, myšlenkový mentální projekce Častý problém Pavědci kreslící pornokomiksy často řeší mimozemské páření pouze přilepením penisu či vagíny… či točící pornoparodie... Fáze sexu Předfáze


Předehra


Vlastní akt


Vrchol


Dohra Rozkoš je nakumulována a odpálí semeno Hledání partnera, seznamování, dohadování, zda něco bude Připravení příslušných orgánů, u lidí erekce a lubrikace Provádění činnosti působící rozkoš Mazlení, sprcha, odchod Pohlavní rozmnožování brání degeneraci složitějších organismů Pohlavní rozmnožování je výhodné pro genetickou variabilitu O xenosexuologickém výzkumu Snaha o „kreativní rekonstrukci“ Pozorování V přirozeném prostředí Mimo přirozené prostředí Kritická reflexe pramenů Literatura Mytologie Audiovizuální kultura Folklór Komiks Problémy xenosexuologického výzkumu Lidstvo se s předměty zkoumání dosud nesetkalo Nedostatek pramenů, časté nekvalitní prameny zcela opomíjející sexualitu Mladá vědní disciplína Nusko, Petr, Xenosexuologie aneb Zvrácené chování zvrácených vesmířanů, Praha: Conventicon 2009. Wikipedia, heslo „Religionistika“ <http://cs.wikipedia.org/wiki/Religionistika >, [7.4.2011]. Vaňková, Kristýna, osobní rozhovor, Brno [28. 3. 2011]. (3) 2 "Tady přestává prdel a začíná 3 " tillion@nuskop.cz tillion@fan-project.com Předmět není definován Vlastní metoda není Vlastní metoda není Předmět není mentální kontakt
Full transcript