Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Neoplastik Hastalıklar ve Bakım

No description
by

Dilan Arslan

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Neoplastik Hastalıklar ve Bakım

Neoplastik Hastalıklar Ve Bakım
Neoplastik hastalıklar, organizmada yer alan herhangi bir hücrenin farklılaşarak, aşırı ve kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu oluşan hastalık grubuna verilen genel bir addır.
Bu hastalık grubunda, bir veya daha fazla etiyolojik faktörün etkisi ile genetik yapısı değişmiş olan bir hücre çoğalarak tümör ya da kanser olarak bilinen yeni bir yapının gelişmesine neden olur.
Bu grupta yer alan hastalıklar farklı organ ve dokulardan kaynaklanır.
İsimlendirilmesi
Akciğer kanseri (CA)
Meme kanseri (CA)
Prostat kanseri (CA)
gibi anormal hücrelerin köken aldığı organa göre farklılık gösterir.
Kanser Gelişim Süreci
Bir hücrenin kanser hücresine dönüşebilmesi için tek genetik değişim yeterli değildir, o hücrede bir dizi genetik farklılaşma olmalıdır.
Gen yapısındaki bu bozulmalar ve hasarlar normal hücredeki biyolojik düzenin bozulmasına neden olup
kanserogenezis

olarak bilinen kanser gelişim sürecini başlatır.
Tümöral doku geliştikçe yapısal olarak değişir ve salgıladığı maddeler ile
anjiogenez
olarak bilinen kendi damar sistemini oluşturur.
Anjiogenezis sadece tümör gelişiminde değil metastazda da önemli rol oynar.
Çoğalan tümör hücrelerinin oluşturduğu doku belli bir boyuta eriştiğinde kanser hücrelerinden bazıları dokudan ayrılır ve doku içinde ilerlemeye başlar.
(İNVAZYON)
Hücre bir damara rastladığında bu damarın duvarını eriterek damar içine girer ve kanla birlikte dolaşmaya başlar.Hücre tutunduğu bölgede damar duvarını tekrar eritir ve hedef dokuya yerleşerek çoğalmaya başlar.

Kanser hücresi damar içine girdikten sonra tüm vücudu dolaştığı halde bazı kanser türleri belli organlarda metastaz yapmaktadır.
mide kanseri
karaciğer
kemik tümörü
akciğere
meme kanseri
akciğer
Organ seçiciliği

olarak adlandırılan bu işlevini belirleyen başlıca faktörler
kanser hücrelerinin yüzey özellikleri
organların damar yapısı
organları damar duvarındaki hücrelerin yüzey özellikleri
Bu nedenle her bir kanser tümörünün görünümü ve gelişimi birbirinden farklı olup, gelişim süreci ve uygulanan tedaviye cevapları bireyden bireye değişebilir.
Kanser Epidemiyolojisi
Kanserin epidemiyolojisini saptamak için öncelikle kanser kayıtlarının doğru ve etkin bir şekilde tutulması gerekir. Bu sebeple ülkemizde 1992 yılında Kanser Kayıt ve İnsidans Projesi çalışmaları başlatılmıştır
Toplum bazlı başlatılan kanser kayıtçılığı
İzmir Kanser Kayıt Merkezinin
açılması ile anlam kazanmıştır.
Bir ülkenin kanser verisinin yansıtılması için ülkenin toplam nüfusunun %20'sinin kanser verisini toplamak yeterlidir.
Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı ülkemize ait kanser verilerini ülkemizin %20 nüfusunu temsil eden
Ankara Trabzon
İzmir Erzurum
Antalya Eskişehir
Samsun Edirne
8 ilin kanser vaka sayısını temel alarak açıklamaktadır.
Geçmiş yıllara kıyasla günümüzde kanserin önemli bir sağlık sorunu olduğu bilinmektedir.
İnsidans;
1999
yüz binde 58.13
2005
yüz binde 173.85
Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) 1999-2005 yılları arasında yaptığı çalışmalarda en sık görülen 10 kanser türünün ;
Akciğer
Prostat
Deri
Meme
Mide
Mesane
Kolon
Kemik iliği
Over
Endometriyum kanserlerinin olduğunu bildirmiştir.
Kadınlarda
Meme (35.47)
Deri (17.80)
Tiroid (8.44)
Erkeklerde
Yüz binde 52 ile akciğer, bronş
Prostat (24.33)
Deri (20)
Dünya Sağlık Örgütünün bir alt kuluşu olan
International Agency for Research on Canser (IARC)
'ın 184 ülkenin katılımı ile gerçekleştirdiği Beş Kıtada Kanser Projesi kapsamında yer alan dünya kanser istatistiklerini incelediğimiz zaman da kadın ve erkekler arasında farklılık göstermektedir.
Akciğer (33.8)
Prostat (27.9)
Mide (19.7)
Erkeklerde ;
Kadınlarda ;
Meme (38.9)
Serviks (15.2)
Akciğer (23.5)
Dünyada ve ülkemizde kanserin görülme sıklığı,
Cinsiyet
Yaş
Irk
Coğrafik Konum
Ekonomik koşul
Kültürel
özelliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Gelişmiş Ülkede
Erkeklerde
Akciğer
Prostat
Kadınlarda
Meme
Kolorektal
Az Gelişmiş Ülkede
Erkeklerde
Akciğer
Mide
Kadınlarda
Meme
Servisk
Benign ve Malign Tümörlerde Gelişme
Bir tümör ne kadar malign ise o organda hızlı gelişir.Tümörde iki tür gelişme vardır.
Ekspansiv gelişme;
Tümörün bütünü ile büyümesidir.Benign tümörler sadece ekspansiv olarak gelişir.
İnfiltrativ gelişme;
Motilite, fagositoz, proteotilik enzim salgılama özelliklerine sahip olan kanser hücrelerinin doku aralıklarına ilerlemesidir.Malign iki şekilde de gelişebilirler.
Malign Tümörlerde Yayılma ve Metastazlar
Yayılma:
Tümörün gelişmesi sonucu daha çok yer kaplaması ve tümörden ayrılan hücrelerin başka alanlara taşınmasıdır.
Metastaz:
Ana tümörden ayrılan hücrelerin taşındıkları alanda yalnızca tutunmaları değil, aynı zamanda çoğalarak yeni bir tümör oluşturmasıdır.
Metastaz kanser hücrelerinin taşındıkları yollara göre çeşitli biçimlerde olabilir.
a- Lenfojen Metastazlar
b- Hematojen Metastazlar
c- İmplantasyon Metastazlar
d- Kontakt Metastazlar
Lenfojen metastaz:
Kohezyon gücü az olan kanser hücreleri ana hücreden koparak lenf akımına katılır. Yeni ortama gelen kanser hücreleri yerleşip üremeye başlarlar.

Hematojen metastaz:
İki şekilde olur.
1- Direkt: Kanser hücrelerinin kendi aktif hareketleri, proteolitik enzimler salgılaması ve fagositoz yeteneği ile gerçekleşir.

2- İndirekt: Kanser hücrelerinin lenfatik yayılma ve marginal sinusa gelmeleri ile olur.
İmpantasyon metastaz:
Tümör hücreleri primer hücreden ayrılıp serbest hale geçtikten sonra başka bir sahaya implante olup üremesi ile oluşan sekonder tümorlerdir.

Kontakt metastaz:
Bir implantasyonla olur. Birbirine temas eden iki tümorden birinin primer diğerinin ise sekonder olduğu düşünülür.
Full transcript