Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samhällsekonomi

No description
by

Ida Andersson

on 11 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samhällsekonomi

Samhällsekonomi
Lektion 1
Introduktion, gruppindelning och mål

Lektion 2
Marknadsekonomi, Planekonomi & Blandekonomi

Lektion 4
BNP, vad är hög och lågkonjuktur?

Lektion 3
Prissättning, hur sätts priser?

Lektion 5
Finanspolitik och BNP-räkning

Lektion 6
Repetition och sammanfattning

Lektion 7
Repetition och sammanfattning

Lektion 8-10
Gruppuppgiften

Lektion 11
Privatekonomi, bo ihop

Lektion 12
Gruppläxa, kamratrespons

Lektion 13
Repetition

Lektionsplanering av Ida Andersson
Varför går vi i skolan?
Varför läser vi samhällskunskap?
Varför läser vi samhällsekonomi?
Varför har vi lektioner?
Uppgifter under momentet:
Inför varje lektion:
Gruppläxa:
Gruppresentation:
Skriftligt prov:
Begreppsläxa, fråga föräldrar, google, boken
Frågor som ska besvaras skriftligt i studiegruppen,
Inlämning inför lektion 6, den 23 mars
En muntlig presentation där ni presenterar en fördjupande fråga.
Individuellt skriftligt prov
Studiegrupper
Innehåll & mål
Se sid 2 för lektionsplaneringen,
vad gör man om man missar en lektion?
Målen, står på sid 4-6. Fråga gärna om något är oklart!
Studiegruppen!
Dagens fråga:
Vilka behov är viktigast?
Ekonomi handlar om att hushålla med resurser och att prioritera olika behov. Men vilka behov är viktigast? Vilka områden är viktigast enligt er? Tror ni att er åsikt är representativ för svenska folket? Gör en prioritering av följande områden:

Är det något begrepp ni inte känner igen? Google är ett bra verktyg!
Självklart kan man också fråga mig!


• Utbildning
• Försvar
• Kulturstöd
• Jordbruksstöd
• Bistånd

• Äldrevård
• Föreningsstöd
• Rättsväsende
• Näringslivsstöd
• Studiestöd

• Barnsomsorg
• Sjukersättning
• Glesbygdsstöd
• Infrastruktur
• Sjukvård
Inför morgondagens lektion:
Ta reda på vad följande begrepp innebär:
Riksbanken, Privatägd, Offentligt ägd
Fråga föräldrar, syskon, farbror, moster, googla, kolla i boken...
Marknadsekonomi
Adam Smith, "Wealth of Nations" 1776

Marknadskrafter, d.v.s de offentliga företagen, bestämmer pris och utbud.

Konkurrens bidrar till effektivitet och förbättring

Få köpare -> varan utgår

Fri från statlig inblandning, perfekt konkurrens

Alla får lov att starta företag och sälja varor/tjänster
Planekonomi
Karl Marx, Das Kapital, 1880

Staten beslutar vad som ska tillverkas och säljas, allt från infrastruktur till matvaror.

Priser bestäms därmed av stat, inte fri marknad.

Sovjet körde femårsplan, grupp 5

Svårt att samla in och få korrekt information

Idag, nordkorea
Blandekonomi
Verkligheten, en blandning av båda

Företagen sätter priser men staten reglerar en del,

hyresrätter
miljöpåverkan
systembolaget
I en blandekonomi härskar den fria marknadsekonomin på vissa områden. På andra går staten in och reglerar. Under senare tid har allt fler områden konkurrensutsatts, t.ex. förskolan, grund-och gymnasieskolan samt delar av sjukvården och socialtjänsten.

a) Varför tror du att just dessa områden, skola, vård och omsorg inte förrän nu börjat konkurrensutsättas?

b) Är det rätt att göra det? Kan det finnas moraliska invändningar? Diskutera för och nackdelar med hjälp av nedanstående frågor.

• Vilka risker kan det finnas med att driva skola, vård och omsorg med vinstintresse?
• Finns det inte en risk för att exempelvis skolan låter bli att söka nya och effektiva vägar om den inte
utsätts för konkurrens?
• Finns det några områden i samhället som du menar alltid måste regleras av staten? Vilka i så fall?
• Finns det något eller några områden i samhället som nu regleras av staten som skulle kunna släppas fria
för marknadskrafterna?
Systembolaget? Bostadsmarknaden? Riksbanken? Polisen? Försvaret? Fängelser? Domstolar?
• Finns det områden som borde förstatligas? Vilka i så fall?
Dagens fråga: Vad ska regleras, vad ska inte?
Inför nästa veckas lektion:
Ta reda på vad följande begrepp innebär:
Välfärd, inflation, deflation
Kretsloppsekonomi
Den nya teorin

Ekologism, vi är jämställda/underordnade naturen

Först planekonomiska lösningar, sedan tanken om
att "sätta pris på miljön"
Högläsning ur artikel
Svt-klipp om utredning
http://www.svtplay.se/klipp/2966884/alliansen-och-sd-satter-press-pa-regeringen
Sydsvenskan, huvudledare, publiserad 14 februari 2016:
"Det är missförhållanden i välfärden som måste stoppas. Inte vinster."
Sverige idag?
För dig som tittar på detta hemma:

Lektion 3 och 4 har bytt plats mot vad som står i ert häfte.

Vi måste ju titta på priser innan vi tittar på BNP.
Priser
Dagens fråga: Är billigast alltid bäst?

Vi har nu pratat om att priser beror på utbud och efterfrågan.
Lägre priser leder till att personer köper fler produkter. För att producera billiga varor behöver dock butikerna dra in på annat.
Detta kan vara försäkringar till personalen eller att produkterna
inte är tillverkade på ett miljömässigt hållbart sätt.

Vad anser ni att ni som konsumenter har för ansvar när det gäller att välja dyrare produkter som är bättre etiskt sätt, jämfört med billiga produkter som är dyrare?

Om ni säger att det inte är konsumentens ansvar, vems ansvar är det?
Och om det är konsumentens ansvar, vem ser till att konsumenterna tar på sig det ansvaret?

Styrs av utbud och efterfrågan
Pris:
100:-
50:-
25:-
10:-
5:-
Pris
Antal
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
0 25 50 75 100 125 150 175 200
(25,4000)
(75,3000)
(100,2500)
(150,1500)
(200,500)
Cykel
Pris Antal
4000 25
3000 75
2500 100
1500 150
500 200
Konsumentperspektiv
Priser
Styrs av utbud och efterfrågan
Pris:
100:-
50:-
25:-
10:-
5:-
Pris
Antal
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
0 25 50 75 100 125 150 175 200
(200,4000)
Cykel
Pris Antal
4000 25
3000 75
2500 100
1500 150
500 200
Säljperspektiv

Marginalintäkt

Marginalkostnad
Cykel
Pris Antal
4000 200
2500 150
1500 75
500 25
(25,500)
(75,1500)
(150,2500)
Konsument
Säljare
jämviktspris
Vad händer om det inte är jämviktspris?
Pris
Utbud
utbudskurva
efterfrågekurva
Till morgondagens lektion:
Fråga hemma:


1. En paraplyförsäljare på skansen höjer priset när det regnar, är det okej?
Marginalnytta

Marginalkostnad
2. Ett medicinföretag höjer priset på malariavaccin, när myggsäsongen är som värst, är det okej?
Tidigare i samhällsekonomi:
Lektion1: Fördelning av resurser

Lektion 2: Marknadsekonomi, Planekonomi, Blandekonomi och kretsloppsekonomi

Lektion 3: Prisbildning


NU, hur ser vi hur ekonomin går då?
Bruttonationalprodukten
BNP
Brutto -

National -

Produkten -
före skatt
ett land
resultatet
Hur räknar man ut det då?
Beräkning av BNP
BNP Sverige år 2015: 4 155 miljarder kronor
SCB (statistiska centralbyrån) beräknar på tre sätt och jämför sedan.
Produktionsmetoden
Addition av värdet på allt som produceras, tjänster och varor. Dock endast förädlingvärdet
Bonden Mjölnaren Bagaren
Sädens
FV
Mjölets
FV
Brödets
FV
Insats
säd
Insats
mjöl
Limpans bidrag till BNP
=
Försäljningspriset
Produktionsvärde
Företag
Utgiftsmetoden
Allt måste betalas, om utgifterna räknas samman får vi BNP
BNP = konsumtion + investeringar + export - import
Import - Vi köper av någon annan, därför får vi inget förädlingsvärde i Sverige, därför minustecken
Räkna på detta på tisdag. :)
Försörjningsbalansen
Tillgångarna och utgifterna bör vara samma
Sverige 2007
BNP + importen = konsumptionen + investeringar +export
import:
1315
export:
1578
investeringar: 555
Konsumption: 2150
Privat: 1379
Offentlig: 771
BNP:
2968
4283 mdr kr
4283 mdr kr
1
2
3
Inkomstmetoden
Man räknas samman alla inkomster i form av:

Löner
Vinster
Hyror
m.m.

=BNI, bruttonationalinkomsten.

Är i princip samma som BNP, d.v.s. BNI=BNP
Produktion
Utgifter
Inkomster
Gapminder
www.gapminder.org/tools
BNP/capita - BNP per person
RAST
högkonjunktur
lågkonjunktur
Varför?
högkonjuktur,
Konjunkturcykel
a) En stats välfärd mäts ofta i BNP/capita. Denna metod har vissa begränsningar, därför har vissa andra verktyg tagits fram. FN mäter välfärd med hjälp av det så kallade Human development index (HDI) Ta reda på vad HDI mäter. Undersök hur Sverige samt några andra länder placerar sig med de två olika metoderna. Analysera skillnaderna.

Vilken av metoderna tycker ni är bäst och varför?
Dagens fråga, Välfärdsmått
Till nästa vecka:
Ta reda på vad följande begrepp betyder:

Penningpolitik, Finanspolitik, Stabiliseringspolitik

produceras mycket,
hög efterfrågan på arbetskraft,
högre löner,
inflation,
dyrt att konsumera,
mindre konsumtion,
produceras mindre,
lågkonjuktur
lågkonjuktur,
produceras lite,
låg efterfrågan på arbetskraft,
lägre löner,
sänkta priser,
ökad export,
ökad efterfrågan på arbetskraft,
högkonjuktur
Dagens läxa:
1. En paraplyförsäljare på skansen höjer priset när det regnar, är det okej?
2. Ett medicinföretag höjer priset på malariavaccin, när myggsäsongen är som värst, är det okej?
Välfärd, inflation, deflation
Entry-Note
Vad är:
finanspolitik,
penningpolitik och
stabiliseringspolitik?
BNP
BNP = konsumtion + investeringar + export - import
Utgiftsmetoden:
konsumption
G: Riksdagens/regeringens spendering
C: Privat konsumption
C=C0+C1(Y-T)
Co: Konsumption oavsett skatt
C1: Lyxkonsumtion
T: Skatt
Y: BNP
investering
I: investeringar
export & import
X: export
IM: import
BNP
Y=C0+C1(Y-T)+I+G+X-IM
Z: Efterfrågan

Efterfrågan
Z=C+I+G+X-IM

Efterfrågan=Utbudet
Z = Y
Vi antar X=IM vilket ger:

Y=C0+C1(Y-T)+I+G
BNP:

Y=C0+C1(Y-T)+I+G
Lös ut Y:
Co: 200
C1: 0,2
T:500
I:600
G:500
Y= 1/0,2 (200+600+500-0,2 x 500)
Y=5(1300-100)
Y=5 x 1200
Y=6000
Testa själva!
Gör uppgifterna i häftet och diskutera resultaten, varför ändras siffrorna som de gör?
Inför imorgon:
Inlämning gruppläxa!!!
Dagen:
Inlämning gruppläxa
EN, vad lärde du dig igår?
Finans, Penning & Stabiliseringspolitik
Vad är ett bra svar?
Utbud och efterfrågan, stencil
Marknad, Planekonomi & Blandekonomi
Dagens fråga
Diagnos

Finanspolitik:

Penningpolitik:
Stabiliseringspolitik:
Sköts av regeringen/riksdagen,
och är deras åtgärder för att ta hand om landets ekonomi.
Detta kan exempelvis vara att höja eller sänka skatter eller bidrag för att på så vis påverka konjukturen
Sköts av riksbanken,
och är deras åtgärder för att ta hand om landets ekonomi.
Detta kan de göra genom att höja eller sänka styrräntan, reporäntan. Det handlar också om att se till att det inte trycks upp för mycket pengar.
Är finans och penningpolitik tillsammans.
Med detta menas att se till att det inte svänger så mycket mellan hög och lågkonjuktur. Utan att ha en mer jämn tillväxtkurva.
Syftet med stabiliseringspolitiken är att ekonomin ska vara stabil
Till idag:
Bruttoinkomst, nettoinkomst, disponibel inkomst
Kostnader
Mat
Kläder
Hygien/Hälsa
Sport/fritid
Lokala resor
Frsk, olycksfall
Frsk, hem
Hushållsel
Tv/Tel/internet

2000
600
510
170
560
50
120
100
750
Totalt:
4860
9904-4860=5044:-
Bostad???
Disponibel inkomst:
9904:-
Studentbudget
Fasta avgifter:
4860:-
Hyra:
4178:-
Överskott: 9904-4860-4178=866:-
Erik och Adam älskar varandra. De bor i en lägenhet som Erik köpte billigt för fem år sedan, när lägenhetspriserna var låga. Nu är den värd dubbelt så mycket som när han köpte den. Det är ett år sedan de flyttade ihop. Då fanns det ingen anledning att prata om pengar. De såg bara varandra och behövde inte mycket mer. Men livet går vidare och nu känner Erik att det är dags att diskutera
igenom ekonomin, eftersom de ändå tänkt att de ska leva ihop. Erik vill ha ordning på pengarna.
Adam studerar på högskola och bidrar inte så mycket till kassan. Erik tjänar ganska bra på sitt arbete.
Nu tänker de sälja lägenheten eftersom de vill köpa ett hus.

Ta ställning till följande frågor:

a) Vilka principer anser du bör gälla i en relation? Finns det en princip som är användbar i de flesta fall? Ta ställning till nedanstående förslag:
• Dela lika på allt
• Den som har mest ger mest
• Det som är ditt ska du ha. Älskar ni varandra håller även en ganska krass fördelning av pengar.
• Om du inte kan följa någon av dessa principer, formulera en egen.

b) Hur ska inkomsterna från lägenhetsförsäljningen fördelas enligt er? Vad säger sambolagen?
c) Vad händer om någon av dem avlider? Får den andra ärva?
d) Vad är skillnaderna om man är sambo eller gift när det gäller ens rättigheter och skyldigheter?
Både i fråga om ekonomi och eventuella gemensamma barn.
Dagens fråga
Till nästa gång:
Ta reda på följande begrepp:

Privat budget och privat bokföring - vad är skillnaden?
Vad händer när budgeten inte håller? - Lyxfällan
Idag:
Genomgång av gruppläxan
Kamratrespons

Grupp 1 och 2 jobbar ihop
Grupp 3 och 4 jobbar ihop
Grupp 5 och 6 jobbar ihop
Grupp 7 och 8 jobbar ihop
Grupp 10 och 11 jobbar ihop
Ta en fråga i taget:

1, Läs era svar för varandra.
2, Skiljer de sig åt? Hur?
3, Är det något i svaret som ni
är osäkra på om det stämmer?
4, Tycker ni något saknas
i era svar? Vad?

Gå vidare till nästa fråga.
Hur pluggar man till ett prov?
Lägg undan telefonen och logga ut från facebook och andra sociala medier.

Läs era gruppläxor, stencil, i boken och kolla på Prezin

Ta med frågor till 26 april

Under provet, det är alltid bättre att skriva något än inget.

Ni kan mer än ni tror!
Exit note
Svara på följande frågor och ta med dina svar hem:

Om jag jämför med min gamla diagnos kan jag detta nu som jag inte kunde då:

När ska jag plugga till samhällsprovet?
Hur ska jag plugga till samhällsprovet?
Vad är den offentliga, finansiella, privata respektive hushålls-sektorn?
Vad innebär planekonomi, marknadsekonomi och blandekonomi?
Vad är bruttonationalprodukten och vad används den till?
Vad är högkonjuktur/lågkonjuktur?
Vad är inflation och varför är det inte bra med hög inflation?
Vad är deflation och varför är det inte bra med hög deflation?
Förklara vad finanspolitik och penningpolitik är och vilka som ansvarar för vad?
Vad är inlåningsränta respektive utlåningsränta?
Vad händer normalt med priset på en vara om utbudet är stort?
Vad är stabiliseringspolitik?
Full transcript