Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Główne nurty marksizmu

No description
by

Emil Koźbiał

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Główne nurty marksizmu

GŁÓWNE NURTY MARKSIZMU
Bernstein - Kautsky - Luksemburg


Based on Jim Harvey's speech structures

Eugen Dühring
krytyka wszelkich
wyspekulowanych schematów
historiozoficznych
(pretendującym do
wyjaśnienia procesów
dziejowych jednym
abstrakcyjnym kluczem)
krytyka filozoficznego myślenia, który zamiast empirycznie badać tendencje ekonomiczne, podporządkowuje sens wydarzeń oczekiwaniu jednej, gigantycznej rewolucji
" cel jest niczym, ruch jest wszystkim"
bernsteinowska krytyka poglądów Marksa
socjaldarwinizm
konieczność
dziejowa
dojrzałość
ekonomiczna
• Narodziny - 5 marca 1870r w Zamościu
• Ucieczka do Szwajcarii
• Pobyt w Berlinie
• Dyskusja z PPS
• Wielokrotne pobyty w więzieniu
• Współpraca z pismami polskimi i niemieckimi
• Śmierć – 15/16 grudnia 1919r.

BIOGRAM
Kwestia narodowa
• Koncepcja anty - niepodległościowa

• Zasada samostanowienia narodów
hasłem burżuazyjnego nacjonalizmu

• Niedostrzeganie realności życia
społecznego.
Reforma i rewolucja


• Najważniejsza forma akcji rewolucyjnej
– strajki masowe

• Rewolucja socjalistyczna inicjacją
ogólnoeuropejskiego procesu
rewolucyjnego

• Mityczna wiara w przyrodzoną
rewolucyjność mas.Teoria akumulacji
i nieuchronny koniec kapitalizmu

Upadek kapitalizmu w wyniku
zwycięskiej rewolucji robotniczej

• Podmioty ze sfery pozakapitalistycznej
jako czynnik warunkujący istnienie produkcji
kapitalistycznej

• Kapitalizm w kontekście globalnym
Czy wobec tego możemy oczekiwać zbawienia od niezależnej Polski?

Nie, naszem dążeniem powinien być socjalizm, bo tylko on nas wybawi i z nędzy i z ucisku.
Ruch jako cel sam w sobie jest niczym, cel ostateczny jest dla nas wszystkim.
• Polaryzacja klasowa
• Redukcja składu społeczeństwa do
kapitalistów i robotników
• Wyzysk
• Żelazne prawa historii jako czynnik
determinujący ludzką działalność.

• Akcja „reformistyczna”

• Sens reform jako pole ćwiczebne
przed ostatecznym starciem

• Cel – walka o władzę polityczną

• „Ruch żywiołowy” jako rewolucja
proletariatu
otwarcie krytykował Marksa
Durhing jest jednak najbardziej znany
z publikacji Engelsa pt. „Anti-Duhring”,
w którym skrytykował jego poglądy plus
to oprócz marksizmu krytykował
kapitalizm, chrześcijaństwo i judaizm.
MARKSIZM

socjalizm jest w interesie całej ludzkości i otworzy wszystkim możliwości nieograniczonego rozwoju kulturalnego i dobrobytu
ostatecznie kapitalizm zostanie zniesiony w drodze rewolucyjnej, gdy dojrzeją ku temu warunki ekonomiczne kapitalizmu
interesy proletariatu w skali światowej są identyczne, a rewolucja socjalistyczna musi być dziełem międzynarodowym,
socjalizm nie jest tylko programem politycznym, ale poglądem na świat, zakładającym, że rzeczywistość jest dostępna naukowej analizie
ruch ku socjalizmowi zakłada ekonomiczną i polityczną walkę proletariatu
odwrót od liberalizmu
demokratyzacja instytucji politycznych,
ekspansja przemysłowa Europy Zachodniej
rozrost tendencji imperialistycznych.
twórca ortodoksji niemieckiej
główne założenia
kautskizmu
Jerzy Plechanow

ojciec marksizmu w Rosji
„Rosję czeka epoka kapitalizmu,
której wyminąć niepodobna,
której przeciwnie – należy sprzyjać.”
rozwój społeczeństwa kapitalistycznego uruchomił tendencję dziejową w kierunku socjalizmu
kapitalizm nie może być zniesiony przez mnożenie reform
Wpływ sytuacji eropejskiej na socjalizm
pierwszym etapem rewolucja burżuazyjna

później przewrót socjalistyczny
gdy rozwinie się przemysł i świadomość proletariatu
sprzeczności
i sztywna dogmatyka

odejście od narodnictwa
dostrzegał konieczność zaistnienia etapu kapitalistycznego w Rosji
przewidywał, że Rosja dzięki świadomości proletariatu na temat rozwoju państw zachodnich będzie mogła przejść do socjalizmu szybciej

zwalczał rewizjonizm i leninizm
jako pierwszy najostrzej skrytykował rewizjonizm, stojąc na tej samej pozycji jak Luksemburg,
ale podejmując krytykę filozoficzną
Leninowi i bolszewikom zarzucał dążenie do władzy absolutnej dla kierownictwa partyjnego i do zastąpienia dyktatury ploretariatu przez dyktaturę nad ploretariatem
Full transcript