Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Servqual

No description
by

Batsuuri Bayarkhuuu

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Servqual

Агуулга
А.Парасураман
ҮҮСЭЛ
Анх 1985 онд АНУ-ын Миамийн Их сургуулийн профессор А.Парасураман, дараа нь 1990 онд Валери Зэйтамл, Леонард Берри зэрэг маркетингийн судлаач нар жижиглэн худалдааны үйлчилгээний чанарыг хэмжих зорилгоор зохиожээ.
Servqual загвар
Үйлчилгээний чанарыг үнэлэх нь үйлчлүүлэгчдийн хүсэж буй үйлчилгээний таамаглал, бодит үзүүлж буй үйлчилгээг хүлээн авсаны дараах сэтгэгдлийг хооронд нь харьцуулан зөрүүг тогтоох нь SERVQUAL загварын онцлог юм. Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэгдэл ньтаамаглалаас илүү байвалтухайнбайгууллагаүйлчлүүлэгчдийнсэтгэлднийцсэнүйлчилгээгүзүүлжбайнахэмээнүзнэ. Харин тухайн үйлчилгээг үнэлсэн сэтгэгдэл нь таамаглалаас бага буюу сөрөг утгатай бол тухайн байгууллага үйлчилгээний чанарын аль нэг тал дээр дутагдалтай байгааг харуулна.
Servqual
Б.Баярхүү FC11b306
Б.Тэргэл FA11b151

Servqual гэж юу вэ?
Servqual загвар арга зүй
Жишээ
Full transcript