Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

time line

No description
by

Otto Persson

on 12 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of time line

1000
2010
F.Kr 1000
0
TIMELINE
MEDELTIDEN
476-1453
RENÄSSANSEN
1453-1600
Renässansen började för att böcker och konsten att trycka böker blev större och större.
Folk började ses som mer individer istället för släkternaUPPLYSNIGNEN
1600-1790
Upplysningen hände för att fler och fler fick en vetenskaplig åsyn.
Personer blev mer förnuftiga.
ROMANTIKEN
1790-1830
På något sätt så ville fler och fler läsa så stännande böcker så att man nästan slet ut sidorna i böckerna.
ANTIKEN
800 f.Kr-476
MODERNISMEN
1890-1945
Här börja man experimitera på olika sätt som man kan skriva en roman på. Sen så ändrades konsten i skrivande på många sätt.
tekniken gjorde så att mycket började förändras.
EFTERKTIGSTIDEN
1945-2000
Här blev det mer var och en för sig själva efter WW2. Medans utanför Europa blev det viktigare med nationell literatur. Detta är vid den tiden då när tysklad slog ner muren och kalla kriget var slut
NATURALISMEN
1830-1890
Här ville förfatarna "fängsla och påverka" läsarna på alla olika sätt. För författarna ville ha så många läsare som möjligt.
Medeltiden kom för att romarikebörjade falla ihop så Frankrike och Storbritaien började växa
denna ekopen kan också förknippas med riddartiden


västra rom faller
Det var grekland formas, kolinierna bildas och kulturen sprids .

östra romariket föll
barocken och klassisemen efs
1600-1720

barocken=överdrivet (kläder/peruker)
idéer och tankar
Idéer och tankar som väldigt centralt inom antiken. väldigt många filosofer, matematiker, grekisk mytologi,

den grekiska mytologin blev på kommen. att folk började tro på de olika grekiska gudarna

Matematiska regler som blev påkommna som T.ex Pi.
idéer och tankar
Idéer och tankar som väldigt centralt inom medeltiden.

Nu så blev det väldigt mycket att folk började bli kristna. Detta var en tid då hjältemod blev väldigt stort.idéer och tankar

Idéer och tankar som väldigt centralt inom antiken. väldigt många filosofer, matematiker, grekisk mytologi,

den grekiska mytologin blev på kommen. att folk började tro på de olika grekiska gudarna

Matematiska regler som blev påkommna som T.ex Pi.
idéer och tankar
Idéer och tankar som väldigt centralt inom renässansen.

Renässansen ville rättare sagt få fram antikens kultur och ideal. Som då hade varit jömd under medeltiden.
Renässansen vissade också att tiderna skulle börja om på nytt.
idéer och tankar
Idéer och tankar som väldigt centralt inom upplysningen.
Upplysnignen blev det så att kungar och högt uppsata folk bröjade ta ner sin makt i länder.
Sen så började ett nytt sätt att tänka på mer fritt sätt.
idéer och tankar
Idéer och tankar som väldigt centralt inom romantiken.


Idéer och tankar
under naturismen så började tankar och idéer hanlda mer om naturen.
Idéer och tankar
Modernismen så började man bli mer en indivd för sig själv och WW1 började
Idéer och tankar
Efterkriget så börjat utvekla allt fårn sjukvårt till dator teknik till mycket mer komplexivare
Uppfiningar för Antiken
Coloseum som var ett nöjes sälle för romarna. Där de kunde se slavar slås för deras liv.
Pont du gard var en uppfuning
som kompås under antiken.
Som användes som en akvedukt. Som fraktade
vatten.
Många matematiker kom på olika hjälp medel
som T.ex Pi och potagerasats.
Uppfiningar under medeltiden
Stigbygel är något som man har för hästarna när man rider. Som man kompå under medeltiden då.
många uppfiningar som T.ex Kompassen, pappret, krutet, armborstet och väderkvarnen.
Uppfiningar under Renässen
Här under renässen så var det väldigt många uppfiningar/ritnignar som var påkommna utav Leonado da Vincis. Da Vincis var också en man som skrev böker, studerade kroppen och blev en världstor konstnär
Uppfiningar under Upplysningen
Naturvetenskapens utveckling var en av de viktigaste faktorerna till den stora idéströmning som vi kallar för upplysningen. Naturvetenskapen gjorde enorma framsteg under 1600- och 1700-talen. Utvecklingen ledde till att människans världsbild förändrades. Naturvetenskapliga.
Uppfiningar under Romantiken
skriv av eva eller fråga
hittade inget jälv
Uppfiningar under Naturlaismen
Under naturlaismen så började industriella revolutionen så europa ick från jordbruk till industriella uppfingar så som ångmasinen, spining jenny och glödlaman.
Uppfiningar under Modernisnem
en välldigt stor uppfining som uppfans var bland annat atombomben (väldigt hämsk en) och Datorn (ett helt rum).
Uppfiningar under Efterkriget
Nu blev det väldigt många uppfining som uppfanns som. Damsugaren, datorn(till skrivbods form), 3D-skrivare
Viktiga personer
Alexander "den store"

Aristoteles

Bröderna Romulus

Viktiga personer
Heliga Birgita

Jeanne d´Arc

Sten sture
Viktiga personer
Pietro Bembo

Miguel Cervantes

Thomas More
Viktiga personer
Napoleon I

Daniel Defoe

John Locke
Viktiga personer
Jane Austen

Johann Wolfgang

Hans Christian ”H-C” Andersen
Viktiga personer
Émile Zola

Hippolyte Taine

August Strindberg
Viktiga personer
James Joyce

Henrik Ibsen

Friedrich Nietzsche
Viktiga personer
Elvis Presley

Stig Larsson

Pär Lagerkvis
Sammanfattning av Antiken
arv från antiken
Saker som vi kan säga som vi har ärvt från antiken är demokrati, olympia olika mattematiksa lösningar, fiolsofer,

grekiska gudar
De grekiska gudarna är bland annat Zeus är själva "chefen" och andra gudar som Poseidon(härskare över havet) och två till gudar helete/krig är Zeus under chefer och sen resten av gudaran/halv gudarna var personalen på "företaget".

grekiska samhället

trojanska kriget

Homeros

Iliaden

Odysséen
Samhället
Samhället var så att makten stog mellan kyrkan och de olika kungarna. Och det var väldigt långt mellan de olika klasserna. Kungar och adelsmän fick lära sig i "skolan" medans bönderna inte fick lära sig något annat än deras yrke.

Världsbilden
I början var det så att muslimerna hade makten över södra Eropa och

Kyrkan
kyrkan hade väldigt mycket makt och mark och många börja rikta sig åt gud

Hövisk kultur
Pojkar blev uppfödda för att gå in i strid och för att följa deras härre/härskare.
Full transcript