Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Evaluering Østbirk

No description
by

Nynne Thorup Horn

on 20 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Evaluering Østbirk

Team-fremlæggelser
Feed-back til teams
Pause
Inspiration til det fremtidige arbejde med børns sprog
Planlægning af næste sprogindsats
Info om den videre proces
Vi samles igen om 10 minutter
Sammen med jeres team:
Planlæg jeres næste sprogindsats
Vælg én af de tre indsatser, som I ikke har afprøvet:
Hit med Lyden
Børnerettede samtaler
Dialogisk læsning
Anvend samme team-handleplan som sidst
Fokusér på mål, tegn på læring og evaluering
Nynne, Malene og Susanne står til rådighed gennem hele indsatsen
Systematik omkring sprogvurderingerne og individuelle handleplaner
Lokal handleplan for sprog og skriftsprog
Årshjul, der sikrer systematik i arbejdet med børnenes sprog
Sprogvejledernes roller
Team-møder
Fortsat ad-hoc understøttelse fra Nynne og Susanne
Evaluering og videndeling
Tirsdag den 19/1 2016
Sprogindsats i
Østbirk

Aftenens program
17.00: Velkomst og intro v/ Bente og Marianne

17.05: Fremlæggelse af egen sprogindsats 10 min. per team

18.05: Feed-back fra ledelse v/ Bente og Marianne

18.15: Feed-back fra konsulenter v/ Susanne og Nynne

18.25: Pause 15 min.

18.40: Oplæg med inspiration til det fremtidige arbejde med børnenes sprog v/ Nynne

19.10: Refleksion og kort drøftelse af oplæggets indhold

19.15: Intro til næste sprogindsats v/ Bente, Marianne, Susanne og Nynne

19.20: Planlægning af teamets næste sprogindsats

19.50: Opsamling og info om den videre understøttelse v/ Bente og Marianne

20:00: Tak for nu

Tilbageblik på hele indsatsen
Opstart: september 2015
Kursus i sprogvurderinger
Udførelse af sprogvurdering
Personalemøde vedr. 3 forskellige sprogindsatser
Planlægning af sprogindsats
Sprogindsats og aktionslæring: september-december 2015
Dagligt arbejde med valgt sprogindsats
Aktionslæring runde 1: Praksisopstart
Aktionslæring runde 2: Midtvejsstatus
Evaluering af børnenes læringsudbytte
Evaluering og videndeling: i aften
Fremtiden:
Lokal handleplan for sprog og skriftsprog
Systematisk sprogarbejde
Sprog er naturlig del af alle vores indsatser
Indhold
1) Kort præsentation af de centrale dele fra teamets handleplan:
Hvad var målet for jeres indsats?
Hvilke tegn på læring har I opstillet?
En kort beskrivelse af selve indsatsen
Hvilken metode anvendte I til at evaluere børnenes læringsudbytte af indsatsen?
Hvad viste evalueringen af børnenes læringsudbytte?

2) Hvad har overrasket jer mest?

3) Hvad har fungeret godt, og hvilke erfaringer tager I med i den fremtidige sprogindsats?

4) Hvad har været den største udfordring, og hvordan har I håndteret denne udfordring?

Team Vuggestuen - Hit med Lyden
Team Grøn - Børnerettede samtaler
Team Blå - Hit med Lyden
Team Stjerner - Hit med Lyden
Team Måne/Sol - dialogisk læsning
Team Lilla - Børnerettede samtaler
Uddrag fra handleplan
Uddrag fra handleplan
Uddrag fra handleplan
Uddrag fra handleplan
Uddrag fra handleplan
Uddrag fra handleplan
Formål
Hvordan kan vi arbejde
systematisk
med børnenes sprog?
Hvordan kan vi holde live i den viden og erfaring, I har opnået i jeres arbejde med børnerettede samtaler, dialogisk læsning og hit med lyden?
Hvordan kan vi
koble
arbejdet med børnenes sprog med andre indsatser?
Hvordan kan vi arbejde med børnenes sprog
uden
at sprogarbejdet behøver at udgøre selve indsatsen?
Hvordan kan vi fortsat evaluere børnenes læring før, under og efter vores indsatser?
Planlægning af indsatser
- uanset tema for indsatsen
Børnerettede samtaler
Forud for alle indsatser:
Udvælg på forhånd de børn, hvis læring I skal være særligt opmærksomme på i de børnerettede samtaler
Udvælg 10 fokusord som relaterer sig til indsatsens tema
Fokusordene danner udgangspunkt for de børnerettede samtaler
Fokusordene i børnehaven: mellemfrekvente ord
Fokusordene i vuggestue: højfrekvente ord

Dialogisk læsning
Forud for alle indsatser:
Udvælg gode bøger, der relaterer sig til indsatsens tema og de ting, I laver med børnene
I kan evt. også vælge nogle sange, der relaterer sig til temaet
Som led i indsatsen opdeler i børnegruppen i mindre læsegrupper
I kan også lave jeres egne bøger sammen med børnene. Tag billeder og skriv små tekster under alle billederne
Hvad er mellem- og højfrekvente ord?
Mellemfrekvente ord: Udmattet, henrykt, forarge, etc.
Mellemfrekvente ord er de ord, som i ofte glemmer at bruge i vores hverdagssprog. Vi støder ofte på flere mellemfrekvente ord i skriftsproget. Mellemfrekvente ord indeholder flere nuancer og kompleksitet end højfrekvente ord. Mellemfrekvente ord kan ofte forklares med højfrekvente ord: Når man er udmattet, er man meget, meget træt

Højfrekvente ord: Træt, glad, løbe, stol, grøn, etc.
Højfrekvente ord er de ord, som vi bruger igen og igen i vores hverdagstale, og som de fleste børn over 3 år kan forstå og anvende.
Hit med Lyden
Forud for alle indsatser:
Udvælg nogle fokusdyr og fokuslyde, der relaterer sig til indsatsens tema
Hæng de udvalgte dyr og deres håndfonem, sang og rim op på stuen
Snak om dyrene og lydene, når I har samling
Lav en kobling mellem fokusordene og fokuslydene

Kort opsamling på sprogvurderingerne
Vær opmærksom på jeres vurdering af barnets kommunikative strategier
Mål: At børnene lærer lydene t/k og d/g
Tegn på læring:
At børnene kender dyrene
At børnene anvender håndtegnene
At børnene kan udtale lydene
Indsats: Vi har særligt fokus på dyrene, sangene og håndtegnene til samling, ved puslebordet og i garderoben
Mål: At børnene lærer lydene t/k og d/g
Tegn på læring:
At børnene anvender de 5 alfabeter
Indsats: Vi arbejder med ugens fokuslyd og gør denne lyd synlig på stuen. Vi synger sangene og anvender håndtegnene. Vi anvender en "lydkuffert".
Mål: At børnene kan fortælle en sammenhængende historie
Tegn på læring:
Børnene anvender ord, der klart definerer historiens start, midte og slutning
Indsats: Børnene medbringer billeder hjemmefra og anvender disse til at fortælle de andre børn en historie om en oplevelse.
Gennem børnerettede samtaler hjælper personalet børnene med at opbygge deres egen historie.
Mål: At alle børn inddrages i 3 børnerettede samtaler i garderoben, på badeværelset og når vi spiser
Tegn på læring:
Støjniveauet sænkes
Børnene venter på tur og stiller spørgsmål
Vi ser fordybelsestid mellem personale og børn

Mål: At børnene tilegner sig fokusordene fra dn dialogiske læsning
Tegn på læring:
At børnene forstår fokusordene
At børnene anvender fokusordene fra bogen i andre sammenhænge
Indsats: Vi opdeler børnene i to grupper og hver gruppe arbejdermed én bog af gangen
Vi udvælger 5 fokusord fra hver bog
Vi laver aktiviteter der relaterer sig til bøgerne
Mål: At børnene lærer at skelne mellem og udtale lydene t/k og d/g
Tegn på læring:
At børnene kender dyrenes lyd, håndfonem og bogstav
Indsats:Vi arbejder med ugens fokuslyd og laver en postkasse, som skal stå på stuen. I løbet af ugen laver børnene tegninger med ting, der starter med ugens fokuslyd. Hver uge tømmes postkassen og vi snakker om tegningerne og lydene. Vi udstiller tegningerne på stuen
Evaluering af indsatser
- uanset tema for indsatsen
Hvad har børnene lært?
I kan med fordel anvende de evalueringsredskaber, som I er blevet præsenteret for i jeres sprogindsats
Disse evalueringsredskaber kan anvendes til alle indsatser
Hvis vi f.eks. vil evaluere børnenes læring efter en indsats om kost og motion, kan vi evaluere, om børnene har tilegnget sig de fokusord, som vi har valgt i indsatsen
Eksempel på indsats med et sprogspor
Tema for indsatsen: Udeliv
Mål:
At børnene lærer at begå sig i naturen og finde på aktiviteter, der anvender naturen
At børnene lærer temaets fokusord/fokuslyde
Beskrivelse af indsatsen: Vi er ude på legepladsen og i naturen størstedelen af dagen. Vi laver mad på bål, bygger huler til læ og laver lege, der passer til omgivelserne. Personalet er opsøgende på børnerettede samtaler, hvor vi snakker om fokusordene. Vi er særligt opmærksomme på Liv og Mohammed.
Vi læser to bøger, der er relateret til temaet udeliv.
Fokusord:
gløder, at ulme, at være i læ, en kvist, at konstruere
Fokuslyde:
Gumle Ged (fx. gløde, gren), Ulla Ugle (fx. ulme, udeliv) og Kalle Kanin (fx. kvist, konstruere)

Eksempler på evaluering af indsatser
5 minutters refleksion med sidemanden
Med baggrund i Nynnes oplæg, drøft følgende:
Tænk på en indsats, du gerne vil iværksætte
Hvordan kan arbejdet med børnenes sprog kobles med denne indsats?
Hvordan kan vi sætte sproglige læringsmål for indsatsen?
Hvordan kan indsatsen evalueres?
Feed-back fra ledelse
Feed-back fra konsulenter
Tak for nu og på glædeligt gensyn og genhør
Lego Education
Fokusord:
Følelser: Forbavset, flov, genert, lykkelig
Forholdsord: ovenpå, ved siden af, forskudt af
Fokuslyd:
Brug Lego Story Starter til at lave en historie med ord, der starter med Sussi Slanges lyd
Børnerettede samtaler:
Samarbejdsøvelsen
Berigende indblik i jeres indsatser
Inspirerende tilgange og metoder
Mange aha-oplevelser med børnenes læringsparathed og -potentiale
Gode erfaringer med forældreidragelse
Det kræver planlægning, systematik og struktur at fastholde fokus
Vigtige refleksioner undervejs, der bruges til at tilpasse indsatsen
Blå
Mål: at de 5 alfabeter kunne ses som tegn
Kendetegnende:
Aha oplevelser - børnene kan mere end vi havde troet. I ligger inde med nøglen til at hæve det generelle læringsniveau i lokalområdet; jeres forventninger - høje eller lave - har betydning for hvor langt Østbirks børn flytter sig.
Refleksion til jer:
Hvad mon der skulle til for at få inddraget forældre og børn mere så de næste gang medbringer genstande hjemmefra?

Grøn
I har fået øje på børnenes ressourcer - at de har flere evner end vi umiddelbart har troet
Fortælle kort - sekventielle færdigheder
Høj motivation hos alle!
Kendetegnende:
Børnene har fået en mere aktiv rolle og I stiller højere forventninger til dem mht. omgangsjulenissens beretning
Refleksion til jer:
Mht. Jeres evaluering har I talt om hvad "I synes om" - jeg vil anbefale jeres team at planlægge en anelse mere systematik så I får mere sikker viden.

Lilla
Struktur er vejen frem!!!
Kendetegnende:
Struktur kan I med fordel dissekere/sætte under lup; organisering af roller, fordeling af opgaver, planlagte voksenstyrede aktiviteter, involvering og aktiv inddragelse, læringskulturen, regelledelse (vente på tur, holde mund, stille spørgsmål) og gruppeledelse har ændret sig betydeligt.
Refleksion til jer:
Hvilket "struktur" område har jeres børnegruppe brug for at I udvikler på?

Vuggestuen
Sprogkasse med konkreter
Aktiv deltagelse - alle kan se, røre, blive sansepåvirket
Fotos ved puslebord
Fotos på bænk - tilgængeligt
Evaluering fra forældrene - 3 spørgsmål på spørgeskema
Børnenes læringspotentiale og parathed har overrasket os!
Kendetegnende:
I sætter jer mål, får nye opdagelser, reflekterer over egen praksis, ændrer kurs og ser effekt. Fortsæt med at være undersøgende over egen praksis!
Refleksion til jer:
Børn ved bord giver mulighed for mere læring fordi de er bænket og holdt fast.
Identificer fordele og ulemper ved at begrænse deres motoriske udfoldelsesmuligheder.

Måne og Sol
Sammenhængende tiltag - I bruger og er meget bevidste om effekten af at anvende visuelle, konkrete virkemidler som børnene kan se, røre, bygge, kravle på når I skal udvide deres ordforråd og ordforståelse.
Kendetegnende:
Stærkt fokus på at få læringen hos børnene til at sætte sig godt og grundigt fast
Refleksion til jer:
Forvent mere af børnene!

Stjerner
Hit med lyden
Postkassen
Forældrebrev
Dialogdør
Høj motivation hos børnene
Inddragelse af indsatsen i andre indsatser (krop og bevægelse)
W= dobbel v ("det begynder med d"
Kendetegnende:
Systematisk og inspirerende arbejde - jeres børnebogstavsfotos er jo kunst!
Refleksion til jer:
I har et klart indtryk af effekten og har alligevel evalueret på 9 børn - gad vide om indskolingen kan se det samme? Hvordan kan I få feedback fra skolen? Samarbejder I om jeres indsatser?

Sammenfattende feed-back:
Når I planlægger og leder voksenstyrede aktiviteter med et klart sigte og inspirerende indhold giver I alle udtryk for følgende:
• børnene lærer mere,
• de kan mere end I troede
• og at I lykkes bedre med jeres pædagogiske arbejde

I må gerne have større ambitioner på børnenes vegne!!!

Inspiration:
Bed eksempelvis om feedback fra skolens indskolingsteam så I sammen med dem kan planlægge et fælles sprog-indsatsområde (især for de ældste børns vedkommende)
Full transcript