Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tseklist sa pagsulat at proseso ng Pananaliksik

No description
by

Gerard Balde

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tseklist sa pagsulat at proseso ng Pananaliksik

Tseklist sa pagsulat at proseso ng Pananaliksik
Etika sa pag-aaral

Etika ang nagbibigkis sa kabuuan ng pananaliksik.
A. Pag-iisip ng paksa.
C. Layunin kung bakit pinili ang paksa
E. Paglalahad ng magkaugnay na pag-aaral
D. Suliranin ng pag-aaral o paglalahad ng problema
Ang dalawang mahalagang gamit ng Tseklist:

1.) Gabay sa pagsulat ng pamanahong papel at
2.) Pagrebyuhan ng naisulat na pananaliksik.

isinaayos nina :
Gerard Balde
Jath Bernardino
Eyron Del Rosaryo

B. Pangunahing ideya ng pag-aaral
F. Metodolihiya
H. Sakop at Limitasyon
G. Dalumat
Mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng tskelist:
I. Pagtalakay sa resulta ng mananaliksik
J. Kongklusyon

Walong etikal na pamantayan sa pananaliksik:

1.) Kabatiran at pagsang-ayon
Ito ay ang pinakamahalagang bahagi sapagkat may pagkakataong makipag-ugnayan ang mananaliksik sa kanyang mga tagapakinig/tagabasa.
Ito ay dapat manggaling sa estudyante mismo. Mga paksang mula sa kanyang karanasan, sariling ideya, o sa pang araw-araw na aktibidad.
Ito ang nais iparating nga manunulat/mananaliksik sa mga mambabasa at ang kanyang idedepensa.
Ito ang nais makamit ng mananaliksik sa kanyang pagsusulat.
Ginagawang tanong ang layuning isinasaad na kailangang masagot ng mananaliksik.
Ang pagpapakita ng mga sangguniang ginagamit sa pananaliksik
Ito ang prosesong kanyang ginagamit/gagamitin sa paggawa ng kanyang pananaliksik.
Ito ang gabay sa interpretasyon ng mga datos. Ipinapaliwanag nito ang abstract na ideya.
Ipinapakita nito ang saklaw at hangganan ng pag-aaral.
Lohikal ito na presentasyon ng datos at resulta batay sa mga tanong na sinagot.
Lohikal ito na presentasyon ng datos at resulta batay sa mga tanong na sinagot.
2.) Proteksyon ng partisipant
Isipin lagi ang kalagayan at kaisipan ng partisipant.


Mga halimbawa ng pagbibigay ng proteksyon:

a. Sikolohikal na abuso
upang maiwasan ito, maging sensitibo, huwag magtanong tungkol sa karanasan nila, bigyan ng payong gabay, makinig at makiramdam, bigyang tugon ang kanilang kasarian at biyayaan at bigyang papugay ang kanilang nagawang kontribusyon.
b. Pisikal na kapahamakan
ito ang pagkakataong maaaring maaksidente at maging baldado ang isang partisipant dahil sa kapabayan ng mananaliksik.
c. Asuntong legal
Mahalagang malaman na hindi ganap at lubos ang kalayaan at pribilehiyong ibinigay sa mga mananaliksik.
3.) Praybasi at Konfidensiyaliti
ito ay may kinalaman sa karapatan ng partisipant sa kanyang ari-arian at sensitibong impormasyon.

Upang hindi ito masaway ay sundin ang mga sumusunod: Manghingi ng permiso at kunin ang pangsang-ayon.
4.) Kasanayan at kaalaman ng mananaliksik at kanyang katuwang
mahalagang malaman ang ugnayan ng mananaliksik at ng kanyang katuwang. Interesanteng malaman kung papaano pa ito pinagtitibay ng mga etikal na pamantayan.
A. Dapat isagawa ang pananaliksik ng mga kwalifikado at sanay na mananaliksik.
B. Isailim sa pagsasanay ang mga katuwang kung kinakailangan.
C. Talakayin sa mga katuwang sa pananaliksik ang layunin at iba.
D. Huwag kukunin ng mananaliksik ang ideya ng katuwang at ganun din sa katuwang.
E. Hindi dapat inuutusan ang mga katuwang na labas sa kanilang obligasyon at tungkulin.
F. Magbigay ng husto at tamang remunerasyon sa katuwang.

5.) Pulitikal na isyu
Ang isyu ng pulitika ng pananaliksik ay nakatalo sa relasyon ng kapangyarihan.


Ito ay karaniwang makikita sa mga institusyong ang bawat hakbang sa pagsisiyasat o pananaliksik ay sinusubaybayan at pinapahalagahan.
6.) Panlipunang pakinabang
Nagiging produktibo ang pananaliksik kung may implikasyon ito sa pagbuo ng polisiya at batas na gagabay sa panlipunang administrasyon.
7.) Pladyarismo
ito ay lantarang pagkuha ng impormasyon, ideya o konsepto nang walang pahintulot sa may akda o nagmamay-ari ng karapatan sa lumikha.
8.) Diseminasyon at Publikasyon
nararapat na mailimbag ang pananaliksik upang maikalat o mapalaganap ang bagong kaalaman sa akademya at lipunan.

Layunin nitong mapalitan ang maling pagteteorya at kaalaman sa pampubliko at pribadong edukasyon.
1.) General
2.) Propesyonal
3.) Pampanalisik
Full transcript