Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Viața și sanatatea-valori personale si sociale

No description
by

on 30 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Viața și sanatatea-valori personale si sociale

Viața și sanatatea-valori personale si sociale
Eutanasia si eugenetica-dilema etică
Posibilitațile medicinei contemporane permit incetinirea procesului de imbatrinire,deplasarea la maximum a momentului mortii,printr-o lupta apriga a medicilor pentru viata pacientului intr-o stare preterminala.Problema suferintei persista dintotdeauna.
Ce este eutanasia?

Eutanasia provine din limba greaca, de la cuvantul "euthanasia », « eu » - bine, « Thanatos » – moarte, insemnand "moarte frumoasa” sau usoara. Eutanasia este actiunea prin care, intr-un mod nedureros, se suprima viata unei persoane a carei suferinta grea si prelungita, este considerata iremediabila. Hotararea de a recurge la aceasta metoda, poate aparţine bolnavului, rudelor sau medicului, avand la baza compasiunea sau mila fata de persoana care sufera.
Conform religiei, dreptul de ridicare a vietii omului apartine exclusiv lui Dumnezeu, ca Unul care ne-a creat, si nicio persoana nu are dreptul de a suprima viata altuia sau pe cea proprie. Biserica nu admite eutanasia, deoarece ea inseamna ucidere sau sinucidere.
Totodata eutanasia incalca si "Drepturile omului". In articolul 3 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se spune ca "orice fiinta umana are dreptul la viata." iar in Conventia pentru protectia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale este accentuat faptul ca "moartea nu poate fi aplicata in mod intentionat."

Sanătatea personala si socială-condiții ale calitații genofonduli
Fiecare populație, este carcaterizată de genofondul său specific. În interiorul geno-fonfului, genele interacționează pentru asigurarea capacității adaptative a populației respective. Fiecare popor, se carcaterizează printr-o anunită frecvență a genelor în genofondul său ce formează portretul trăsăturilor caracteristice acestuia
(gena ce răs- punde de culoarea ochilor, a pielii, a structurii feței și a formei ochilor, nasului, structurii părului).
Factorii care influențiază genodondul :

Mutația-cînd are loc o mutație la nivelul genetic
Deriva genetică– cînd are loc păstrarea sau eliminare întîmplătoare a unei gene, într-o populație
Migrația - tranferul de gene de la o populație la alta, prin schimbarea locului de trai sau deplasările periodice a maselor.
Mărimea populației- micșorarea acesteia duce la pierderea variației genetice.
Sănatatea si inovatiile medicinei contemporane
Medicina și realizările sale continuă se uimească și să bucure omenirea. Sunt sal- vate miliarde de vieți, sînt susținute și ajutate să supraviețuiască milioane de oameni în lupta cu boala.Cele mai actuale inovații și bine știute în întreaga lume sînt:
Fertilizarea in vitro, transplantul de organe și clonarea de țesuturi.Fertilizarea in vitro (FIV)- înseamnă crearea omului în afara corpului uman.
Metodă înnantată de medicul britanic Robert Geoffrey Edwards,posibilitatea de a concepe, devenind unica șansă de a avea copil, în cazuri specifice a infertilității.Patru milioane de copii concepuţi prin fertilizare in vitro s-au născut în lume în ulti-mii 30 de ani.Influenţează fumatul, alcoolul, expunerea la situaţii nocive, chiar şi consumul de alimente nesănătoase, stresul, mo-dul de viaţă nesănătos, chiar şi decizia de a concepe un copil după vîrsta de 30 de ani"-afirmă medicii autohtoni.
Transplantare de organ -înseamnă înlocuirea totală sau parțială a unui organ sau țesut bolnav cu un organ sau țesut sănătos, sau cu părți ale acestuia, pro-venind de la un donator. Organul sau țesutul prelevat pentru transplantare poate proveni de la donatori vii sau de la donatori decedați.
Clonarea este procesul de creare a unei copii identice. În biologie clonarea se referă la procesul folosit pentru crearea de copii ale fragmentelor de ADN (clonare moleculară),celulelor (clonare celulară) sau a organismelor.
Conclusion
Cugetările profesorului Jérôme Lejeune - părintele geneticii moderne
.
„Medicina este inamicul bolii şi iubirea bolnavului.”

„Nu de medicină trebuie să ne temem, ci de nebunia oamenilor. Puterea noastră de a modifica natu-ra utilizând legile sale, creşte în fiecare zi pe măsura experienţei celor care ne-au precedat. A utiliza această putere cu înţelepciune – iată ce trebuie să înveţe fiecare generaţie la rândul său. E adevărat, noi suntem astăzi mai puternici ca altădată, dar mai puţin chibzuiţi: tehnologia este cumulativă, înţelepciunea nu.”

Ce reprezinta sistemul de ocrotire a sanatații
Ocrotirea sănătății este sistemul de instituții, reglementări și politici ale statului care au drept scop asigurarea stării de sănătate a populației în general și a individului în particular.
Dreptul la ocrotirea sănătății reprezintă sistemul de norme juridice în vigoare, adoptate de Parlament, Guvern și autoritățile publice centrale (ministere și altele) ce reglementează modul de funcționare a sistemului de ocrotire a sănătății, precum și modul în care omul poate să-și realizeze dreptul individual la sănătate.Dreptul individual la sănătate presupune, pe de o parte, posibilitatea omului de a cere de la instituțiile medicale și de la alte instituții publice să asigure serviciile prevăzute de lege pentru asigurarea sănătății, iar pe de altă parte, obligațiunea acestora de a le acorda.
Ocrotirea sănătăţii este în sarcina Ministerului Sănătăţii şi a organelor subordonate acestuia.
In ce constă asistența medicala?
Asistența medicală reprezintă serviciile medicale acordate individului. Deosebirea esențială dintre măsurile de sănătate publică și cele de asistență medicală este că sănătatea publică reprezintă complexul de măsuri ce vizează întreagă populație sau un anumit grup de oameni, pe când asistența medicală constă în serviciile pe care le primește nemijlocit omul de la instituțiile medicale atunci când are probleme de sănătate sau în alte cazuri care presupun asistența medicală (nașterea, donarea de sânge, profilaxia etc.).
Valorile reprezinta credințe și convingeri despre ceea ce este important,vectorul care ne orienteaza conduita si sentimentele.
Valorile mele
Valori sociale
faima
influienta
recunoaștere
putere
independența
leadership
relații personale
prietenie
familie
Valori ecologice
natura
viața
flori
protecția animalelor
protectia mediului
Valori spirituale
puritate
intimitate
liniste sufletească
adevăr
egalitate
tradiție
credința
speranța

Valori morale
armonie interioară
adevăr
bucurie
dragoste
sănătate
cunoștințe
onestitate

Valori estetice
frumusețe
cultură
artă
mizică
dans

Valori economice
bunăstare
dezvoltare profesională
bani
ordine
competență
responsabilitate
autoritate
Genele care trec de la un organism la urmașii acestuia produc trăsături ereditare, care constituie baza evoluției. Aceste trăsătur varază în cadrul populațiilor, ale că-ror indivizi prezintă variații genetice.Astfel pot fi explicate și bolile genetice, transmise ereditar din generaț în generații.Genofondul oricărui stat este în directă legătură cu sănătatea personală și socială a cetățenilor. Astfel, dacă în particular, fiecare va opta pentru un mod de viață sănătos, atunc se va menține un genofond bun cu urmași sănătoși.
Full transcript