Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Koude Oorlog

No description
by

Daan Roovers

on 12 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Koude Oorlog

1 - Het begin van de Koude Oorlog
Deelvraag:
Waardoor ontstond de Koude Oorlog?
De Koude Oorlog
communisme?
kapitalisme?
Een economisch systeem waarbij
ondernemers veel vrijheid hebben en eigenaar zijn van hun bedrijf waar ze winst mee willen maken.
Terug in de tijd
Angst voor het communisme -
X
Van bondgenoot naar vijand
Koude Oorlog?
Een periode van spanningen
tussen de VS en de SU waarin
er steeds een oorlog dreigde
tussen de beide landen.
Nicolaas II
Een verdeeld Europa
invloedssfeer?
Deel van de wereld waar
de VS of de SU invloed op
kon uitoefenen.
Bron 65 > blz. 44!!!
vrijemarkteconomie?
Een economie waarbij ondernemers
de vrijheid hebben om te bepalen wat er wordt geproduceerd en hoe hoog de verkoopprijzen zijn.
planeconomie?
Een economie waarbij de overheid
bepaalt wat er wordt geproduceerd
en hoe hoog de prijzen zijn.
IJzeren Gordijn?
De grenslijn tijdens de Koude Oorlog
tussen Oost-Europa (communistisch)
en West-Europa (kapitalistisch) die
goed bewaakt werd.

> De inwoners van Oost-Europa werden
door het IJzeren Gordijn opgesloten in de invloedssfeer van de SU.
Economisch hulpprogramma
Marshallplan?
Economisch hulpprogramma van de VS dat na de Tweede Wereldoorlog werd
aangeboden aan alle Europese landen om te helpen bij het herstel.
Marshall
Twee machtsblokken
Westblok?
Kapitalistische landen
onder leiding van de VS.
Oostblok?
Communistische landen
onder leiding van de SU.
wapenwedloop?
Soort wedstrijd tussen het Westblok
en het Oostblok waarbij steeds meer en sterkere wapens werden bedacht om het andere blok af te schrikken.
1
2 - Een verdeeld Duitsland
Deelvraag:
Welke gevolgen had de Koude Oorlog
voor Duitsland tussen 1945 en 1980?
Koude Oorlog
Hoe moest het verder met Duitsland?
Conferentie van Potsdam...
De verdeling van Duitsland
en Berlijn in 4 bezettingszones
zou slechts tijdelijk zijn.

> Duitsland zou weer 1 land
worden met een eigen bestuur.
1948: Blokkade van Berlijn
luchtbrug?
Bevoorrading van een stad of
een gebied met vliegtuigen die
af en aan vliegen met goederen.
2
De deling van Duitsland
BRD?
Duitse Democratische Republiek.

> Bezettingszone SU + Oost-Berlijn.
NAVO?
Militair bondgenootschap
van kapitalistische landen
onder leiding van de VS.
Warschaupact?
Militair bondgenootschap
van communistische landen
onder leiding van de SU.
Wirtschaftswunder?
Wonderbaarlijk snel herstel
en groei van de West-Duitse
economie in de jaren '50.
De Berlijnse Muur
Leven in de DDR
Stasi?
Oost-Duitse veiligheidsdienst
die de burgers van de DDR
nauwkeurig in de gaten hield.
Ostpolitik?
Politiek van West-Duitsland die als doel had de relatie met Oost-Duitsland en het gehele
Oostblok te verbeteren.
Brandt
3
Koude Oorlog
Deelvraag:
Wat waren de belangrijkste con-
flicten tijdens de Koude Oorlog?
3 - Conflicten tijdens de Koude Oorlog
De Koreaanse Oorlog (1950-1953)
Korea
Na de Tweede Wereldoorlog
raakte Korea, net als Europa,
verdeeld in 2 invloedssferen.

> Noord-Korea communistisch.
> Zuid-Korea kapitalistisch.
De Cubaanse Revolutie
Cuba
Castro
De Cubacrisis van 1962
Vietnam wordt onafhankelijk
Kennedy
Chroesjtsjov
Vietnam
Diem
Frankrijk werd in 1954 verslagen!

> Besloten werd om Vietnam te
verdelen in een communistisch
en een kapitalistisch deel...
Vietcong?
Naam van de communistische
bevrijdingsbeweging in Zuid-
Vietnam die in opstand tegen
de dictatuur van Diem.
De Vietnamoorlog
dominotheorie?
Theorie die ervan uitging dat
als één land in een regio communistisch zou worden, andere landen dat ook werden.
Amerikaanse troepen in Vietnam:

1960
> 900

1962
> 11.300

1964
> 23.300

1966
> 385.300

1968
> 536.100
De Verenigde Naties
Verenigde Naties?
Organisatie die tot doel heeft:
> De vrede en de veiligheid in
de wereld te bewaren.
> Het leven van mensen te
verbeteren.
VN-Veiligheidsraad?
Onderdeel van de VN die conflicten
kan onderzoeken en de macht
heeft in te grijpen om de veiligheid
in de wereld te garanderen.
Vaste leden van de
VN-Veiligheidsraad:

1. VS
2. SU (Rusland)
3. China
4. Frankrijk
5. Engeland
vetorecht?
Het recht om als land een
besluit tegen te houden.
4
Koude Oorlog
Deelvraag:
Waardoor kwam er een einde aan
de Koude Oorlog en wat waren de gevolgen van de Koude Oorlog?
4 - Het einde van de Koude Oorlog
Crisis in de Sovjet-Unie
De crisis werd veroorzaakt door:

1. De planeconomie.
- slechte ambtenaren.
- De bureaucratie.
2. Starre politici.
3. Hoge uitgaven.
- De wapenwedloop.
- Oorlog in Afghanistan.
Hervormingen van Gorbatsjov
Gorbatsjov
perestrojka?
Politiek van Gorbatsjov
om de economie van de
SU te hervormen.
glasnost?
Politiek van Gorbatsjov
om te zorgen voor meer
vrijheid voor de burgers.
Het Oostblok valt uiteen
Het einde van de Sovjet-Unie
nationalisme?
Een ideologie die ernaar streeft
om als volk een onafhankelijke staat te hebben.
Duitse eenwording
Kohl
Nieuwe machtsverhoudingen
'We hebben besloten dat iedere
DDR-burger de grens over mag.
Dat geldt - voor zover ik weet - ..............................................vanaf nu!'
9 november 1989
18:57...
Truman
Opvatting van Truman dat de
VS het recht hadden een land
te helpen als het door het
communisme werd bedreigd.
Berlijn
Stoph
Brandt
DDR
BRD
Noord-Korea
Zuid-Korea
Varkensbaai
Ho
Chi
Minh
Wie was Michail Gorbatsjov?
1922: Rusland > Sovjet-Unie!
Oorzaak van de spanningen:

- Truman wantrouwde Stalin en zag
het communisme als een bedreiging
voor de vrijheid van de mensen.

- Stalin wantrouwde Truman en zag
het kapitalisme als een bedreiging
voor de gelijkheid van de mensen.

Kritiek op Gorbatsjov (glasnost)!

> Door de toegenomen vrijheid
nam de invloed van de SU en het
communisme af en wilden veel
volken niet meer bij de SU horen!
Bondsrepubliek Duitsland.

> Bezettingszones VS / GB
FR) + West-Berlijn.
DDR?
DDR
BRD
Reagan
Gorbatsjov
Trumanleer?
Belangrijkste afspraken van Potsdam:

- Duitsland zou worden verdeeld in 4
bezettingszones.
- Berlijn zou ook worden verdeeld in 4
bezettingszones.
- De belangrijkste nazi's zouden worden vervolgd en berecht.
Grote Drie?
Naam van de regeringsleiders van
de Vs, SU en Engeland die tijdens de
Tweede Wereldoorlog samenwerkten
om Duitsland te verslaan.
Conferentie van Jalta
D-day
Lenin
Hitler
Stalin
Communisme en kapitalisme
productiemiddelen?
Tastbare zaken die nodig zijn bij
het produceren van goederen.
> In een communistisch land zijn de productiemiddelen in het bezit van de overheid!

> In een kapitalistisch land zijn de productiemiddelen in het bezit van ondernemers!
Berlijn
Belangrijkste afspraken van Potsdam:

- Duitsland zou worden verdeeld in 4
bezettingszones.
- Berlijn zou ook worden verdeeld in 4
bezettingszones.
- De belangrijkste nazi's zouden worden vervolgd en berecht.
De DDR blijft achter
Oost-Duitsland (DDR):
1. communisme
2. planeconomie
3. dictatuur
4. Oostblok (invloedssfeer SU).
5. Warschaupact
6. Geen Marshallhulp.
West-Duitsland (BRD):
1. kapitalisme
2. vrijemarkteconomie
3. democratie
4. Westblok (invloedssfeer VS).
5. NAVO
6. Wel Marshallhulp.
Wie was Willy Brandt?
dekolonisatie?
Proces waarbij de door westerse
landen overheerste koloniën in
Afrika en Azië onafhankelijk werden.
Een ideologie die het verschil tussen rijk en arm wil opheffen door na een revolutie particulier bezit af te schaffen en de macht te verdelen.
Full transcript