Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uddannelsessteder 2014

Præsentation. Knapper mv

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uddannelsessteder 2014

www.vold
som
udtryksform.dk

www.voldsomudtryksform.dk
På kort sigt:
Stressreaktioner og psykiske problemer som fx angst, samt depressionslignende symptomer.

På længere sigt:
Kronisk træthed.

Medarbejdere, der har været udsat for vold på arbejdspladsen, er oftere energiforladte eller har dårligere psykisk helbred
fem år senere
.

I værste fald kan vold og trusler føre til posttraumatisk stress, kroniske psykiske lidelser, langtidsfravær og arbejdsophør.
www.voldsomudtryksform.dk
Vold og trusler
på jobbet
koster 250.000.000 kr.
om året
i ekstra sygedage
- alene på FTF-området
Fysisk vold
I 2010: 7,5 procent
I 2005: 3,3 procent

Trusler
I 2010: 10,6 procent
I 2005: 6,3 procent
Voldens mulige psykiske konsekvenser
Annie Høgh: Aggression at work. Bullying, nasty teasing and violence. Prevalence, mediating factors and consequences. Ph.d.-afhandling, Arbejdsmiljøinstituttet, september 2005
Psykisk vold/trusler
Gennemsnit: 9 %

1. Politi- og fængselsbetjente 48 %
2. Specialpædagoger 47 %
3. SOSU'er 33 %
4. Socialrådgivere 30 %
5. Fysio- og ergoterapeuter 22 %
6. Portører m.fl. 21 %
9. Sygeplejersker 20 %
10. Pædagoger 19 %
11. Læger 18%
12. Skolelærere 17%
13. Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede 14%
Kilde: NFA 2012
Fysisk vold
Gennemsnit: 6 %

1. Specialpædagoger 38 %
2. SOSU'er 32 %
3. Politi og fængselsbetjente 26 %
4. Portører m.fl. 26 %
5. Pædagoger 20 %
6. Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede 16 %
7. Pædagogmedhjælpere 15 %
8. Skolelærere 14 %
9. Fysio- og ergoterapeuter 14 %
10. Sygeplejersker 11 %
14. Læger 4%
17. Socialrådgivere 4%
Kilde: NFA 2012Kollegial førstehjælp
Defusing/debriefing
Professionel Krisehjælp
Registrering og anmeldelse
Hvad kan vi lære af episoden
Håndtering
Krise-/ ambulanceplan
’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010’, NFA
Fokuspunkter


fore
byggelse
Identifikation
Forebyggelse
Håndtering og bearbejdning
Arbejdspladsens social kapital
Samarbejde, retfærdighed, tillid
Hvordan ser volden ud hos os?
Hvad kan vi gøre for at undgå volden?
Hvem gør hvad, når vi bliver ramt?
Faglig indsigt
Holdninger og værdier
Magt og tvang
Fysiske forhold (bygninger, indretning)

Tekniske forhold (alarmer, overvågning)
Borgerinddragelse

i forebyggelse


Vedligehold
Tak for nu
Kommuni
kation
Konflikth
åndtering
Vold er et arbejdspladsproblem
Må aldrig blive et individuelt problem

Vold kan ofte forklares
Men må aldrig accepteres

Vold kan forebygges/undgås
Må aldrig blive et vilkår

Vold er en faglig udfordring

Retningslinjer for voldsforebyggelse
Tal om volden: Skab åbenhed

Filmcase:
Psykiatri
Tak for idag!
Go´ vind i jeres uddannelse og job!
Risikovurdering
Registrering
Anmeldelse
Vold mod/mellem brugere
www.voldsomudtryksform.dk

Vold og trusler koster årligt ca. 1 milliard kr.

Ansatte som har været udsat for vold,
har i gennemsnit tre ekstra årlige sygedage.

På FTF-området er det lig med
117.800 ekstra sygedage.
(250 millioner kr.)

FTF-undersøgelse, 2012

Erfaringer

Konflikter og vold - en faglig udfordring!

Ledelsen har hovedansvaret for den fælles indsats!

Ansatte og borgere har fælles interesse i at undgå vold!

Det nytter at gøre en indsats!

Ikke kun ansatte bliver udsat for vold og trusler!

Indsatsen skal modsvare udfordringerne!


Identifikation

NAK/AH (NFA). www.arbejdsmiljoforskning.dk/arbejdsmiljoedata

Social- og sundhedsskolen
| Skive | Juni 2014

Vold og voldsforebyggelse på arbejdspladserMest udsatte faggrupper
- Udsat for vold eller trusler en eller flere gange inden for de seneste 12 måneder

Andre udsatte faggrupper (udvalgte)
- Udsat for vold eller trusler en eller flere gange inden for de seneste 12 måneder

Vold og trusler koster årligt ca. 1 milliard kr.

Ansatte som har været udsat for vold,
har i gennemsnit tre ekstra årlige sygedage.

På FTF-området er det lig med
117.800 ekstra sygedage.
(250 millioner kr.)

FTF-undersøgelse, 2012

Udviklingen i vold og trusler på arbejdspladser
- fra 2000 til 2012


Vold og voldsforebyggelse på arbejdspladser
Bjarne Møller, Socialt Udviklingscenter SUS
Vold som Udtryksform

Identifikation

Forebyggelse

Håndtering
Hvordan ser volden ud hos os?
Hvad kan vi gøre for at undgå volden?
Hvem gør hvad, når vi bliver ramt?
Tak for nu
Go vind videre i jeres uddannelse.
- Og i jeres jobs!
Full transcript