Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Czym jest różnorodność biologiczna?

No description
by

Alicja Chomiak

on 13 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Czym jest różnorodność biologiczna?

Różnorodność biologiczna
Różnorodność gatunkowa
Określa bogactwo gatunkowe oraz udział każdego z gatunków w danych ekosystemach. Jest ona mierzona liczbą i równomiernością występowania gatunków w danym ekosystemie.
Największa różnorodność gatunkowa występuje wtedy,gdy wszystkie gatunki zamieszkujące dany ekosystem reprezentowane są przez podobną,dużą liczbę osobników.
Czym jest różnorodność biologiczna?
Różnorodność biologiczna to podstawowy miernik stanu przyrody, nazywany inaczej bioróżnorodnością.
Jest to zróżnicowanie osobników fitocenozy i zoocenozy.
Poziomy różnorodności biologicznej
Bioróżnorodność rozpatruje się na trzech poziomach organizacji życia. Wyróżniamy:
różnorodność genetyczną (wewnątrzgatunkową)
różnorodność gatunkową (międzygatunkową)
różnorodność ekosystemową
Róźnorodność genetyczna
Oznacza zmienność przedstawicieli jednego gatunku, wynikającej z obecności w populacji wielu alleli tego samego genu. Jest ona mierzona różnicami genetycznymi pomiędzy osobnikami określonej populacji. Bioróżnorodność na poziomie genów określana jest przez poziom heterozygotyczności populacji.
Niektóre geny są do siebie podobne u wszystkich organizmów (np. geny kodujące białka biorące udział w podstawowych procesach metabolicznych). Istnieją też geny ,których sekwencje mogą różnić się znacznie, nawet u osobników tego samego gatunku (np. geny kodujące białka warunkujące odporność organizmu). Różnice w sekwencji nukleotydowej genów powodują powstanie innych form danego białka, co przekłada się na różnice w występowaniu danej cechy.
Dlaczego ?
Różnorodność ekosystemowa
Oznacza zróżnicowanie siedlisk i zamieszkujących je organizmów. Jest ona mierzona liczbą wielogatunkowych zbiorowisk występujących na danym terenie. Ze wzglądu na panujące warunki klimatyczne i ukształtowanie powierzchni Ziemii, na pewnych obszarach zróżnicowanie ekosystemowe jest większe niż na innych.
Zmiany różnorodności biologicznej
Życie na Ziemi powstało ponad 4 mld lat temu. Przez ten czas bioróżnorodność stopniowo się zwiększała. W miejsce wymarłych gatunków powstawały nowe, ponadto gatunki rozprzestrzeniały się na obszary, na których wcześniej nie występowały.
Określanie liczby gatunków
Dotychczas na świecie opisano ponad 1,7 mln gatunków. Największą grupę spośród nich stanowią zwierzęta, a wśród zwierząt - owady. W Polsce występuje 60 tys. opisanych gatunków.
Na podstawie tempa odkrywania przypuszcza się, że gatunków nieodkrytych jest więcej niż tych już poznanych.
Obecnie,dzięki rozwojowi nowoczesnych technik biologii molekularnej, najwięcej nowych gatunków opisuje się wśród mikroorganizmów,których dawniej nie potrafiono rozróżnić.
Pomiary różnorodności biologicznej są zwykle szacunkowe i polegają na ustaleniu liczby oraz rozmieszczenia istniejących gatunków na danym terenie.
Różnice w rozmieszczeniu w gatunków na Ziemi
Na Ziemi znajduje się wiele środowisk. Niektóre z nich, na przykład jeziora na lądzie ,czy wyspy na oceanie, wyraźnie się wyodrębniają, ale większość nie posiada wyraźnych granic.
Jest to spowodowane zmianami czynników abiotycznych, przede wszystkim klimatu, które pociągają za sobą zmiany zróżnicowania gatunkowego.
Ciekawostki
Powalone pnie magą przyczynić się do wzrostu różnorodności biologicznej lasu.
Największą bioróżnorodnością cechują się lasy tropikalne.
Wiele firm farmaceutycznych wykupuje fragmenty lasów tropikalnych,aby chronić występującą tam bioróżnorodność.
Bioróżnorodność stanowi podstawę wielu procesów w przemyśle.
Znaczenie bioróżnorodności wypromowano podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku
Poziomy oceny różnorodności gatunkowej
różnorodność punktowa
- różnorodność w pojedynczej próbie
różnorodność alfa
- różnorodność prób reprezentujących dane zbiorowisko, siedlisko
różnorodność gamma
- zróżnicowanie występowania gatunków na poziomie krajobrazu lub w zbiorze prób reprezentujących więcej niż jedno siedlisko
różnorodność epsilon lub regionalna
- różnorodność na poziomie regionu geograficznego, w obrębie którego występują różne typy krajobrazu
różnorodność beta
- zróżnicowanie występowania gatunków w gradiencie środowiskowym lub między różnymi zbiorowiskami roślinnymi
różnorodność delta
- zmiany składu gatunkowego wzdłuż gradientu klimatycznego lub zmiany pomiędzy regionami geograficznymi
Wskaźniki bioróżnorodności
Bogactwo gatunkowe (S)
Wskaźnik różnorodności Shannona H= - Pi (lnPi)
Wskaźnik różnorodności Simpsona D= 1/Pi2
Wskaźnik dominacji Simpsona SI= Pi2
Wskaźnik Margalefa R1 = (S–1)/ log N
Wskaźnik równocenności Pielou J = H/ lnS
Wskaźniki podobieństwa jakościowego i ilościowego Sorensena
Jakościowy wskaźnik Sorensena = 2C/A + B × 100%
Ilościowy wskaźnik Sorensena = 2 Nt/Na + Nb × 100%
Metody wielowymiarowe
Bibliografia
http://www.bioroznorodnosc.org.pl/index.php?m=rolnictwo
http://portalwiedzy.onet.pl/86056,,,,bioroznorodnosc,haslo.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/biologia/ekologia/10596-bioróżnorodność.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Różnorodność_biologiczna
Prezentacja "Bioróżnorodność-znaczenie i zagrożenia" Beata Feledyn-Szewczyk
Podręcznik "Biologia na czasie" Nowa Era
Książka "Biologia. Ekologia" Wydawnictwo Szkolne Omega
http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/biodiversity/index_pl.htm
Full transcript