Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Elektronické informační zdroje - kde a jak začít

Představení e-zdrojů pro studenty
by

Jana Rybarova

on 10 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elektronické informační zdroje - kde a jak začít

Mgr. Jana Rybářová
rybarova@ped.muni.cz

Na co se můžete
těšit?
Co jsou EIZ?
Druhy EIZ
Druhy EIZ
Z HLEDISKA TEMATICKÉHO A OBOROVÉHO:
multioborové (např. ProQuest, EBSCO)
specializované (např. PsycARTICLES)

Z HLEDISKA DOSTUPNOSTI:
volně dostupné zdroje (Google Scholar)
licencované zdroje (databáze na MU)
Z HLEDISKA TYPŮ:
elektronické katalogy knihoven (např. Aleph)
oborové portály a brány (např. Metodický portál RVP)
digitální knihovny (např. NDK, Gutenberg)
profesionální informační databáze (např. EBSCO)
další informační zdroje na internetu (např. DOAJ)

Z HLEDISKA PŮVODNOSTI:
primární
sekundární
terciární
DEFINICE:
informační zdroje v elektronické podobě dostupné v prostředí počítačových sítí či jiných technologií, které umí distribuovat digitální data (např. CD-ROM)
liší se tematikou, typem, rozhraním atd.
umožňují prohlížet rejstříky nebo vyhledávat pomocí jednoduchého či pokročilého vyhledávání
EIZ na MU
přístup z MU x fakulty x vzdálený
u každé databáze: odkaz, kategorie, popis, kontaktní osoba...
řazení dle: abecedy, fakult, oborů
druhy databází: plnotextové, bibliografické/abstraktové, faktografické, citační
Jak najít,
co hledám?
1. Definuji, CO chci najít
uvedení tématu otázkou
klíčová slova
zvolení synonym či variantních tvarů slov

2. Vyberu zdroj, KDE chci hledat
3 aspekty: konkrétní obor, druhy dokumentů, dostupnost odborných zdrojů
Jak najít,
co hledám?
3. Zaměřím se na to, JAK vyhledávat
operátory: AND, OR, NOT
zástupné znaky: *, #, !
fráze: ,,"

4. Formuluji vyhledávací DOTAZ
jednoduchý
složený
Jak najít,
co hledám?
5. PŘIZPŮSOBÍM dotaz vyhledávacímu systému
pole bibliografických záznamů
přednastavené operátory
různé možnosti

6. VYHODNOTÍM výsledky
chci více výsledků X chci méně výsledků
Úkol č. 1
Vím, že existuje nějaký portál e-zdrojů na MU.
Kolik e-zdrojů a jaké si předplácí PdF MU?
Je mezi nimi databáze IEEE a je pro mě vhodná?
Úkol č. 2
E-časopisy
a e-knihy
Úkol č. 3
Kamarád mi doporučil e-knihu
Early Prevention of Adult Antisocial Behaviour
.
Jenže vůbec nevím, ve které databázi hledat.
Jak to mám udělat, abych nemusela procházet každou jednotlivou databázi?
Full Text Finder
Úkol č. 4
Knihovnice u pultu mi poradila knížku
Sociálně patologické jevy
u dětí a mládeže se zaměřením na jejich prevenci
.
Ale u nás v knihovně není, prý si mám přes
Jednotnou informační bránu
zjistit, zda se nachází v nějaké knihovně v Brně a jakou má případně signaturu.
Zkusím se podívat, co pro mě mají v některé z databází.

Půjdu do
ProQuest Central
a najdu
články
, které:
se vztahují k mému tématu
slovo
skauting
mají v názvu
mají dostupný
plný text
vyšly od roku
1992 až do současnosti
jsou napsány
v

angličtině
jsou alespoň
4
Elektronické informační zdroje - kde a jak začít
portál elektronických časopisů (i e-knih)
vyhledávání dle titulu, tématu nebo ISSN/ISBN
procházení dle disciplín
možno vyhledávat také přímo v Discovery
dostupnost elektronickcýh časopisů v databázích i tištěných v knihovnách MU
umožňuje dohledat plné texty v elektronických zdrojích (zejména bibliografických databázích) dostupných na MU. V současnosti je tato služba dostupná v řadě databází (ProQuest, EBSCO, SpringerLink, ScienceDirect, PubMed, MathSciNet aj.), službě Discovery a například i pro Google Scholar
nahradil službu LinkSource a SFX
současně prohledává všechny důležité e-zdroje MU
k dispozici je seznam dostupných časopisů a knih, export do různých citačních formátů a manažerů, tisk a řada dalších funkcí
prohledává také knihovní katalog Aleph MU
nahradil databázi Metalib
Jednotná
informační brána
různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze atd.)
přehled zdrojů JIB:
http://info.jib.cz/pro-knihovny/zdroje-a-knihovny/metalib-prohledatelne-zdroje
ZJISTÍTE:
co jsou EIZ a jaké existují jejich druhy
jaké funkce a možnosti EIZ nabízejí
jaké EIZ jsou k dispozici na MU a které z nich jsou nejdůležitější
jak najít to, co hledáte, a jak výsledky hledání vyhodnotit

VYZKOUŠÍTE SI:
praktické vyhledávání v databázích a metadatabázích
a používání nejdůležitějších funkcí


Děkuji, že jste to celé
absolvovali se mnou :-)
ezdroje.muni.cz
www.jib.cz
Dita prosí o pomoc s nalezením zdrojů k tématu své závěrečné práce:
Význam skautingu jako prevence sociálně patologických jevů
u pubescentů
Klíčová slova v češtině: prevence, sociálně patologické jevy, skauting, skauti, deviace, sociální deviace, pubescent, puberta, pubescence, teenageři, adolescenti, volný čas, volnočasové aktivity pubescentů, sociální problémy

Klíčová slova v angličtině: prevention, social pathological phenomena, scouting, scouts, deviation, social deviance, puberty, pubescence, teens, adolescents, free time, social problems

Jazykové omezení: čeština, angličtina

Časové vymezení: 1992-2015
Discovery
Dotazy?
Se svými výsledky hledání jsem celkem spokojená.
Dnes už jsem unavená, ale zítra budu pokračovat v hledání dál.

Do kterých zdrojů bych se ještě mohla podívat?

Úkol č. 5
souborný katalog MU Aleph (http://aleph.muni.cz)
archiv závěrečných prací MU (http://is.muni.cz/thesis)
archiv závěrečných prací v ČR

(http://theses.cz)
souborný katalog ČR SKC (http://aleph.nkp.cz)
databáze periodik SKCP (http://aleph.nkp.cz)
databáze článků ANL (http://aleph.nkp.cz)
katalog MZK VuFind (http://vufind.mzk.cz)
volně dostupné zdroje (Google Scholar, DOAJ)
odborné databáze dalších institucí, kterých je uživatelkou...


Ditin příběh
atabáze, katalogy, digitální knihovny, Google Scholar a další volně dostupné zdroje

nformace bibliogtrafické, abstraktové, plnotextové, citační, faktografické

ipy a triky, jak efektivně hledat a vybírat výsledky


důkladné seznámení s portálem e-zdrojů na MU a základní i s ostatními e-zdroji
D
I
T
A
Klíčová slova v angličtině:
prevention, adolescents, scouting, social problems, socially pathological phenomena, scouts, deviation, social deviance, puberty, pubescence, teens
Zkuste jí poradit alespoň 5 dalších.
Téma:
Význam skautingu jako prevence sociálně patologických jevů u pubescentů
Web of Science
isiknowledge.com
citační databáze
sleduje citovanost vědeckých článků
indexuje bibliografické informace a abstrakty
oblasti: přírodní vědy, společenské vědy, humanitní vědy
tutoriál pro práci s WoS
Journal Citation Reports
sleduje impakt faktory vědeckých časopisů
zdroj pro stanovení kvality časopisů a jejich porovnávání např. ve WoS
slouží např. k výběru časopisů pro publikování a identifikaci časopisů relevantních pro oblast odborného zájmu
tutoriály pro práci s JCR
jcr.incites.thomsonreuters.com
Úkol č. 4
Ve WoS zjistěte, kolikrát byl citován článek Milana Kubiatka
a Kateřiny Vlčkové:
THE RELATIONSHIP BETWEEN ICT USE AND SCIENCE KNOWLEDGE FOR CZECH STUDENTS: A SECONDARY ANALYSIS OF PISA 2006.
Téma:

Význam skautingu jako prevence sociálně patologických jevů
u pubescentů
Full transcript