Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

manipulacja i projektowanie perswazyjne

prezentacja z auli 43
by

eryk orłowski

on 24 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of manipulacja i projektowanie perswazyjne

projektowanie perswazyjne
"Selekcja naturalna faworyzuje tych, którzy odnoszą sukces w manipulowaniu obiektami ze swego otoczenia"
- Tactics of manipulation, Journal of Personality and Social Psychology, 1987
przyciąganie partnerów
awans w hierarchii
pozyskiwanie zasobów
sprawowanie opieki i wychowanie potomstwa
perswazja jako życiowa konieczność
heurystyki
powaga autorytetu
zasada wzajemności
dowód społeczny
framing
potrzeba spójności i konsekwencji
zaangażowanie emocjonalne
redukcja
komputer jako narzędzie
warunkowanie instrumentalne
szycie na miarę
sugerowanie
tunelowanie
samokontrola
inwigilacja
upraszczaj życie użytkownika
wzmacniaj pożądane zachowanie
pozwalaj na dostosowanie do potrzeb
interweniuj na czas
prowadź za rękę
pozwól śledzić postępy
kontrola najwyższą formą zaufania
komputer jako medium
komputer jako aktor społeczny
projektowanie wizualne
kontrast, kolorystyka
podobieństwo
poczucie własności
wybór
widoczność, ważność
metafory
afordancje
1
2
3
4
5
6
co w tej sytuacji zrobią inni?
trzymajmy się planu
oni wiedzą, co robią
niewiele zostało,
korzystajmy mądrze
niedostępność
Lęk przed stratami (loss aversion) - skłonność do postrzegania strat jako po dwakroć bolesne w stosunku do przyjemności, jaką odczuwamy w przypadku zysku
Im więcej energii poświęcamy danej sprawie, tym trudniej przekonać nas, że nie jest tego warta.
Stopniuj zaangażowanie
Zbyt wiele dań na stole...
kontroluj kontekst
idiotyzm: moc zbiorowej głupoty jest trudna do przecenienia
potencjał: nie każdy zostaje astronautą, kiedy dorośnie
despair.com
który z pasków w grupie A,B,C posiada długość paska X?
sprzedawca: - dzień dobry, mam nadzieję, że miło mija dzień?
przekleństwo wdzięczności
1001 Twitter Users Who Will Follow You Back
dostaliście kiedyś kwiatek od krysznowca? książkę?
ładne rzeczy działają lepiej
ułatwienie wykonania zadania podnosi wartość wskaźnika zysk/koszt - motywując użytkownika do powtarzania czynności
redukcja podnosi wiarę użytkownika w skuteczność własnych działań
1
2
użytkownicy chętnie oddają część swojej autonomii na rzecz kontrolowanego środowiska pracy
1
spójność,
konsekwencja
2
od wieści gminnej do GRP i z powrotem
masowa korespondencja bezpośrednia -
zacieranie granic pomiędzy interakcją bezpośrednią a masową
1986: zadzwonił do mnie prezydent
na postrzeganie "szczerości komunikatu" wpływa spodziewany krąg odbiorców
to dobry moment na ...
strażnik higieny, strażnik młodych kierowców
jawność + informacja zwrotna + nagroda = motywacja
prewencja, naturalna inwigilacja
Gry: pozytywne wzmocnienie
natychmiastowość reakcji
jednoręki bandyta: losowy wybór wzmacnianego zachowania
symulacja przyczyna-skutek
umożliwiają użytkownikom eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku
umożliwiają wprowadzenie zniekształceń (bias), niewidocznych dla użytkownika
1
2
symulacja środowiska
symulacja obiektu
jakie są efekty podnoszenia podatków?
realizm, czy dystrakcja?
umożliwiają nagradzanie pożądanych zachowań
czy aby powinieneś mieć dziecko?
symulator pijanego kierowcy
budowanie relacji
"fizyczna obecność"
fizyczne atrybuty wspomagają budowanie relacji z użytkownikiem
realizm - wysoka wiarygodność
avatary z lat 90 i później
osobowość komputera
wolimy pracować z komputerem o zbliżonym typie osobości
podobieństwo nie musi być prawdziwe ;)
język używany przez komputer
język używany przez komputer
dziękuję za uwagę
eof@offline.pl
bibliografia
Applying Smart Objects for Persuading Users
to Change Their Behaviort
http://www.sersc.org/journals/IJMUE/vol4_no3_2009/2.pdf
International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering
Vol. 4, No. 3, July, 2009
Personalization of Mass Media and the Growth of Pseudo-Community
Communication Research, Vol. 14 No.3, pp.352-70
http://www.stanford.edu/~henretig/Psych_FB/beniger.pdf
Influencing Interaction:
Development of the Design with Intent Method
http://www.behaviormodel.org/
Behavior Change Grid / Fogg Behavior Model
http://danlockton.co.uk/research/Lockton_et_al_Influencing_Interaction_preprint_ACM_disclaimer.pdf
Persuasive Technology: Using Computers to
Change What We think and Do.
Fogg, B.J. Morgan Kaufmann, San Francisco, 2003.
Journal of Personality and Social Psychology, 1987
Tactics of Manipulation
Journal of Personality and Social Psychology, 1987
Mass Interpersonal Persuasion:
An Early View of a New Phenomenon
http://www.bjfogg.com/mip.pdf
Robert Cialdini, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk, 2000
Wywieranie wpływu na ludzi
Teoria i praktyka
w eksperymencie, w którym większość obecnych - współpracując z prowadzącym - wskazywała błędną odpowiedź, wykazano wysoką skłonność do "zgodności z większością"
tę samą rzeczywistość można przedstawić w różnym świetle
reframing: czasami bardzo trudno jest zmienić kontekst komunikatu... czy Artur Żmijewski często proszony jest o udzielenie pierwszej pomocy?
te same plakaty w korytarzu korporacji mają odpowiednio motywować - opatrzone innymi podpisami
najłatwiej odmówić na początku
na tym można zarobić: "skoro już kupiłem podbicie i >>postawiłem<< na aukcji, szkoda je zmarnować..."
- spróbuj później powiedzieć, że nie masz nastroju na kupowanie...
- skoro już zamówiliśmy, to zjedzmy ;-)
lampa, w świetle której widać pryszcze gromadzących się nastolatków
różowe ściany w celach więziennych mają zapobiegać agresji osadzonych :)
te przyciski wykonują podobną funkcję
jednolity materiał, z którego wykonano ekspres do kawy - poza uchwytami zapobiegającymi poparzeniu
imię klienta na towarze, zanim dotrze do kasy
Wojna to pokój,
Wolność to niewola,
Ignorancja to siła
Donald A. Norman
Emotional Design
Why we love (or hate) everyday things
http://architectures.danlockton.co.uk/
Design With Intent
Using design to influence behaviour
http://uxdesign.pl/projektowanie-perswazyjne-i-prewencyjne/
Projektowanie perswazyjne i prewencyjne
Maciej Lipiec
offline.pl
analiza potrzeb
projektowanie funkcjonalne
ewaluacja efektywności
wywiady z użytkownikami
analiza konkurencji
projektowanie architektury informacji
badania użyteczności
Co?
Jak?
kto Ci pomoże na ulicy?
ja jestem racjonalny...
pokazuj brzydszą koleżankę dla porównania
prenumerata Economist - 59$

prenumerata wydania papierowego - 125$

prenumerata wydania papierowego i elektronicznego - 125$
dawaj prezenty bez zobowiązań
czekoladka za 1 centa i czekoladka za 15 centów
czekoladka za 0 centów i czekoladka za 14 centów
Jan Zając @ realtimecamp: 35% użytkowników blipa "zwraca" dodawanie do obserwowanych
brak
wyboru
George Orwell - Rok 1984
na pewno?
brak wolności
większy wybór
pełnia szczęścia
BPH
Polskie Radio
Nutricia
ITI Neovision
Philips
Raiffeisen Int'l
profeo.pl
przeznaczeni.pl
http://eof.blip.pl
efekty dużego wyboru
paraliż decyzyjny
podejmowanie decyzji na podstawie najprostszych, znanych konsumentowi przesłanek
brak pewności co do słuszności dokonanego wyboru
eskalacja oczekiwań klienta
poszukiwanie najlepszych rozwiązań - zamiast wystarczająco dobrych
ograniczaj wybór, dbaj o kolejność
nie wymieniaj wszystkich parametrów na raz
Ja najbardziej kocham się
buduj ekosystem
udostępniaj narzędzia zaangażowania
wykorzystuj własne wpadki
odejmuj, nie dodawaj
(konfiguratory, zestawy)
Polkomtel
normy społeczne vs normy rynku
zawieraj przyjaźnie z użytkownikiem, nie z klientem ("budowanie relacji")?
nie mieszaj norm społecznych z zasadami rynku
Google jako pracodawca - nie ma darmowych obiadów
GTD
Neuro Web Design
Susan M. Weinschenk, New Riders 2009
What makes them click?
Full transcript