Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Matematik i förskolan

Begreppskarta inom matematik i förskolan.
by

Jonas Lindeman

on 26 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Matematik i förskolan

Spel och matematik? Av: Jonas Lindeman Matematik (Utifrån det som behandlas i denna kurs) Sortering Sortering Rumsuppfattning Mätning Taluppfattning Mönster Fördjupning Sortering Höjd
Bredd
Lång
Kort
Tjocklek
Omkrets
Diameter
Uppifrån
Framifrån
Sidan
Storlek Reggio Children (1997) Likheter
Olikheter
Form
Klassificering
Storlek
Mängd
Delar och helheter
Parbildning
Ordna i följd Björklund (2008) Taluppfattning Principen om ett-till-ett korrespondens
Principen om stabil ordning
Kardinalprincipen
Abstraktionsprincipen
Principen om irrelevant ordning
Delhetsrelationen
Antal
Jämföra
Resultat
Kvantitet Ska vi se dessa olika spel från ett matematiskt perspektiv med fokus på sortering så kom mer vi hitta många olika saker som man vanligtvis inte tänker på när det gäller matematik och spel. Björklund (2009, s.46) talar om principen om ett-till-ett korrespondens och i bild 1 så ser vi ett bra exempel som beskriver denna princip. Här måste spelaren själv koppla ihop siffrorna med varandra och måste även fylla alla rutorna på spelplanen och måste då använda sin rumsuppfattning för att lösa uppgiften. Spelet som bild 2 visar utmanar barnen att träna sin aritmetik, främst med fokus på taluppfattning. Men sorteringen kommer även in i detta spel. Tittar vi först på hur frukterna är mönstrade på skärmen så ser vi att frukterna är indelade efter frukt. Päron med päron och äpplen med äpplen osv. Ser vi sedan till hur spelet fungerar så blir det än mer tydligt att matematiken inte enbart fokuserar på t.ex. mätning eller taluppfattning utan att det kommer in olika typer av matematik i alla typer av matematiska situationer. Spelet fungerar så att spelaren sätter ner lika många fingrar som frukter ner på skärmen. I mina observationer runt detta spel så är det ofta så att barnen väljer att lägga lika antal fingrar från varje hand som visas av de olika frukterna. Ser vi till bild 2 så finns det tre apelsiner och två jordgubbar på bilden. Många barn väljer här att använda principen om ett-till-ett korrespondens och använder ett finger till en frukt. Ofta blir det även så att barnet väljer att använda två fingrar från ena handen och tre från den andra även om barnet kan räkna att det är fem frukter och vet att det finns fem fingrar på en hand men väljer ändå att använda två händer för att lösa uppgiften. För att lösa denna uppgift måste även spelaren söka efter mönster, resonera och dra slutsatser (Solem & Reikerås, 2008, s.25). Mönster hittar spelaren i hur frukterna är organiserade på skärmen men även i uppgiften som ges. Det är samma typ av uppgift som kommer om och om igen vilket låter spelaren även där se ett upprepande mönster. Spelaren måste även resonera och dra slutsatser av dessa mönster vilket är lite enformigt i detta spel att komma fram till hur många fingrar som ska ner på skärmen. Solem & Reikerås (2008, s.26) talar om klassificering som viktigt då det hjälper till att skapa ordning och struktur. I bild 3 ser vi exempel på detta för små barn. Denna typ av ”enkel” klassificering kan jag se som ett försök att hjälpa barnen i deras sorterings egenskaper. Genom att ha bilder på väldigt olika saker blir det lätt för äldre spelare att göra kopplingen mellan det uttalade ordet som bestämmer vad man letar efter och den bild som representerar textbilden. Solem och Reikerås (2008, s.27) menar på att om vi använder fler kriterier så kommer beskrivning och klassifikationen bli mer exakt och jag anser att det går att tänka likadant i de uppgifter vi gör för olika barn. Ju äldre barn ju fler kriterier på hur sorteringen ska gå till medan man kan göra som i exemplet på bild 3 med få kriterier för yngre barn. Mönster Principen om ett-till-ett korrespondens
Likheter
Olikheter
Delar
Helhet
Ordna i en följd (Digitala) Björklund (2009) Får jag plats ...om jag skriver så här stort? med allt... Troligen inte... Men man måste ju försöka! Rumsuppfattning Bakgrund
Läge
Storlek
Riktning
Form
Avstånd
Vinklar
Närhet
Innanför/Utanför Referenslista Bilderna Bild 1 Bild 3 Bild 2 Solem & Reikerås (2008) Solem och Reikerås (2004)
Full transcript