Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fizyka - Gwiazdy i ich rodzaje

No description
by

Natalia Czajka

on 29 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fizyka - Gwiazdy i ich rodzaje

Gwiazdy i ich rodzaje Co to są gwiazdy? Gwiazdy to obiekty astrnomiczne, kule gazowe o masach nie przekraczających kilkudziesięciu mas słońca. Świecą własnym światłem w wyniku rekacji termojądrowych. Skupiska gwiazd nazywamy galaktykami. Słońce to znajdująca się najbliżej Ziemi gwiazda. Ma ona masę 1,98 10 27 . Białe karły Gwiazdy o malych rozmiarach i olbrzymich gęstościach. Stanowią ostatnie stadium ewolucji gwiazd o średnich masach. Białe karły powstają w wyniku eksplozji ciężkim gwiazd. Po całkowitym wypaleniu przeradza się
w czarnego karła. Supernowa Supernowa to gwiazda która odznacza się nagłym wzrostem jasności.Jest to raczej proces wybuchu podczas którego część materii zostaje wyrzucona na zewnątrz co powoduje świecenie. Staje się tak jasna, ze widać ją w ciągu dnia po czym stosunkowo szybko gaśnie. Pulsary, gwiazdy neutronowe Pusary to gwiazdy neutronowe, wysyłające promieniowanie radiowe w postaci błysków powtarzających sie w odstępach jednosekundowych i krótszych. Są pozostałościami po wybuchach supernowych. Czarna dziura Obiekt astronomiczny, który nie może byc bezpośrednio obserowany, gdyż wytwarza bardzo silne pole grawitacyjne które uniemożliwia wysyłanie w przestrzenień jakichkolwiek informacji np. światła. Protogwiazda To rodząca się gwiazda. Jest kulą gazową skladającą się głównie z wodoru. Czasami część materii nie skupia się w środku protogwiazdy a w postaci dysku otaczającego ją. Z takiego dysku mogą wytwarzać się planety. Ponad połowa gwiazd we wszechświecie to gwiazdy powdójne i wielokrotne. Gwiazdy podwójne Gwiazdy wielokrotne Układy złożone z 2 gwiazd, obiegające dookoła wspólny środek masy. Bez użycia teleskopu postrzega się je jako gwiazdy pojedyńcze. Układy złożone z 3 lub więcej gwiazd. Podobnie jak gwiazdy podwójne bez użycia teleskopu są postrzegane jako pojedyńcze gwiazdy. Gwiazdy zmienne To gwiazdy o zmiennej jasności. Dziela się na gwiazdy zmienne fizycznie oraz zaćmieniowe. Można wyróżnić też inny podział ze względu na charakter zmienności. Dzialą się wówczas na okresowe (regularne), półregularna i nieregularne. cefeidy gwiazdy zaćmieniowe gwiazdy zmienne fizycznie Czerwony karzeł Czerwone karły stanowią najliczniejsza grupe gwiazd we wszechświecie. Z powodu wolnego tempa spalania wodoru nie świecą jasno i prawie niemożliwe jest dostrzeżenie ich gołym okiem. Żyją około 10 miliardów lat. Brązowe karły Obiekty których nie można zaliczyć w pełni do gwiazd ani do planet. Pierwszego brązowego karła zidentyfikowano w roku 1995. W galaktyce występują liczniej niż zwykłe gwiazdy. Czerwone olbrzymy i nadolbrzymy Niektóre gwiazdy pod koniec ewolucji zamieniają się w czerwone olbrzymy. Składają się one wtedy ze skurczonego jądra i ogromnej warstwy zewnętrznej otoczki. Po rozleceniu się wierzchniej warstwy zostanie tylko jądro zwane białym karłem. W wypadku najmasywniejszych gwiazd, przechodzą one w fazę nadolbrzyma.
Czerwona nadolbrzymy powstają z czerwonych olbrzymów. Potem przekształcają się w niebieskie nadolbrzymy lub inne gwiazdy. Olbrzymy Gwiazdy o dużych promieniach o jasności ok. 100krotnie większej od jasności Słońca. W ich budowie wyróżniamy jądro i otoczke. Niebieskie olbrzymy Gwiazdy świecące wyjątkowo jasno. Znaczna część ich energii zostaje wypromieniowana w zakresie nadfioletu, niewidzialnego dla ludzkich oczu. Ewolucja gwiazd KONIEC
Full transcript