Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ижил мэргэжилтний үнэлгээ

No description
by

Jessika Jessika

on 30 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ижил мэргэжилтний үнэлгээ

Ижил мэргэжилтний үнэлгээ гэж юу вэ. ?
* Эмч, мэргэжилтэн, ба ижил үйл ажиллагаа явуулдаг эмч, мэргэжилтэн багийнхаа ажлын гүйцэтгэлд үнэлгээ хийх / мэргэжил нэгтний түвшинд /
* Тогтоосон шалгуур үзүүлэлт, нотолгоонд суурилсан эмнэлзүйн удирдамжтай харьцуулан үнэлгээ хийх / үнэлгээ хийгч,үнэлүүлэгч /

Зорилго :
Тусламж үйлчилгээнд байгаа алдаа, дутагдалыг эрт илрүүлэх, засч арилгах.
- Ижил мэргэжилийн нөхдөөсөө суралцах.
- Үнэлгээ хийх аргад суралцах.
- Тусламжийн чанарыг сайжруулах.
Ач холбогдол :
-Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж дээшлүүлэх.
- эмнэлэгийн бичиг баримтын хөтлөлтийн чанар сайжруулах.
- Мэдээлэлийн эх үүсвэр болох.
- Ижил мэргэжилтний түвшинд эерэг, хүндэтгэлтэй харилцаа төлөвших.
- Харилцан зөвлөлдөх.
- Өөрийн болон мэргэжил нэгтнийхээ үйл ажиллагааг харьцуулах боломж олгодог.

Зарчим :
* Хариуцлагатай хандах.
* Хүндэтгэлтэй хандах.
* Гүйцэтгэлийг бодитоор үнэлэх.
* Дэмжин туслах.
* Үнэн зөв мэдээлэлээр хангах.
* Эргэх холбоотой байх.
* Багаар ажиллах.
* Үйлчлүүлэгчийн эрхийг хамгаалах, хувийн нууцийг чанд сахих.
Ямар үед хийх вэ. ?
* Үзүүлж байгаа тусламжийн чанарыг тодорхойлох зорилгоор.
* Үйлчлүүлэгчийн гомдол гаргасан болон дотоод хяналт үнэлгээгээр зөрчил илэрсэн үед.
* Хөндлөнгийн байгууллагын хяналт шалгалтаар зөрчил илэрч шаардлага тавьсан тохиолдолд.
* Шинэ удирдамж, стандарт нэвтрүүлсэн тохиолдолд хэрэгжилтийг үнэлэх ач холбогдолтой.
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛБЭР
1. Ганцаарчилсан
2. Хамтарсан
Чиглэл :
* Ижил мэргэжилтний хамтарсан үзлэг
* Өвчтөний түүх бусад баримт бичгийн үнэлгээ.
* Өвчлөл эндэгдэлийн үзлэг, үнэлгээ.
* Тасаг нэгжийн үйл ажиллагааны үнэлгээ.
* Удирдамжийн хэрэгжилтийн үнэлгээ.

Үнэлгээний явц :
1. Үнэлгээний маягт боловсруулах.
2. Үнэлгээ хийгч, үнэлүүлэгчийг сонгох.
3. Үнэлгээ хийх.
4. Үнэлүүлэгчтэй үнэлгээний үр дүнг ярилцах.
5. Үр дүнг нэгтгэх, зөвлөмж гаргах.
6. Чанарын алба, багт танилцуулах.
7. Байгууллагын удирдлага, хамт олонд үнэлгээний дүнг танилцуулах.
8. Сайжруулах асуудлыг тогтоож хэрэгжүүлэх.
9. Давтан үнэлгээ хийх.

Ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх :
1. Үнэлгээ хийх эмч сувилагчийг сонгох.
2. Сонгогдсон баг үнэлгээ хийх.
3. Багийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн цаашид хийх үнэлгээний чиглэлийг гаргах.
4. Өөрийн тасаг нэгжийн түвшинд ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх.

Баярлалаа .
Ижил мэргэжилтний үнэлгээ
Илтгэгч- Сувилахуйн менежер Ж. Уранбилэг
Full transcript