Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteraturhistoria #1: Antiken

No description
by

Johan Lydigh

on 23 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteraturhistoria #1: Antiken

Litteraturhistoria #1
Antiken

Innehåll i Svenska 2
Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier,
från olika tider och epoker
. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk.
Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling
, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

För E: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
För C: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
För A: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden ochidéströmningar i samhället.

Antiken
Den epok som kallas antiken brukar placeras in från år 700 f.kr. - år 476 e.kr, alltså en period på nästan 800 år.

Det man i europeisk historieundervisning oftast fokuserar på när det gäller antiken är: Det antika Grekland, Alexander den store, Romarriket.
Den grekiska kulturen
Grekerna tar under 700-talet f.kr. kontroll över stora delar av medelhavet och dess kustområden. Här byggs ett nät av handelsstationer och flottbaser. Andra handelsflottor konkurreras ut på olika sätt och grekerna får till stor del ensamrätt på handeln mellan Grekland, Persien och Egypten.

Detta leder till en blomstrande ekonomi i Grekland vilket i sin tur ledde till att folk krävde att få inflytande och diverse kungar störtades. I Aten gav detta upphov till en reform som sedan spred sig i det grekiska riket.
I Aten föddes demokratin: folkstyret. Alla fria män över 20 år, födda i Aten av atenska förläldrar fick nu rätt att rösta i viktiga frågor.

Detta var dock bara ca 10% av Atens 300 000 invånare.
Grekiska uppfinningar och innovationer:

Retorik
Filosofi
Matematik
Arkitektur
Det grekiska alfabetet
Mynt
Under Alexander den stores tid (356 f.kr - 323 f.kr.) spred sig den grekiska kulturen ända till Indien och gav upphov till det som kallas hellenismen.
Människosyn och Gudar
I Grekland var gudarna viktiga, och de hade många. Exempelvis Zeus, Aphrodite och Poseidon.

Synen på människa var kopplat till speciellt två gudar: Apollon och Dionysos. De har gett upphov till två sätt att förhålla sig till livet.

Den Appoliniska människosynen

Den Dionysiska människosynen
Sexualitet och kvinnorollen

Pederasti: ett sorts mentorskap.
"En enhet cementerad av vänskap byggd på kärlek kan aldrig splittras.".

Kvinnor hölls ofta undangömda i hemmen (åtminstone ibland de finare familjerna) och hade oftast inga kärleksfulla förhållanden till sina män.

Tecken på annorlunda syn på kvinnan kan återfinnas i litterära verk av bl.a. Aristofane, Sapfo och Euripides.
Epik
Homeros

Lyrik Sapfo
In medias res
Deus Ex Machina

Dramatik
Hexameter
År 168 f.kr. inleds den romerska invasionen av Grekland. Romarrikets kultur är i sig väldigt influerat av den grekiska, och då romarriket breder ut sig sprids även mycket av den antika grekiska kulturen till nya platser.
Epoken antiken anses ha nått sitt slut år 476 e.kr. då Västrom faller. Rom hade blivit för stort och skaffat sig för mycket fiender.

Under romarnas styre spred sig dock kristendomen och det latinska alfabetet till stora delar av Europa.
Epik
Vid högtider och festligheter anlitade man s.k. rapsoder, en sorts professionella underhållare. Dessa underhållare berättade om krigsäventyr, myter om gudar, om hjältar och äventyr. Dessa berättelser kallas epos. Epiken var en muntlig tradition.
HOMEROS
Homeros är namnet på den person som tros ligga bakom de stora osen
Iliaden
och
Odyssén.

Dock kan man inte veta om Horos egentligen har funnits, eller om Iliaden och Odysséen är författade av samma person.
Iliaden
Iliaden handlar i första hand om Akilles och hans vrede.

Vi kastas direkt in i handlingen och Akilles är upprörd över att Kung Agamemnon stulit hans favoritslavinna.

Iliaden skildrar några få dagar ur det tioåriga kriget som äger rum utanför Trojas murar.

Det är krigiska ideal som genomsyrar berättelsen: De modigaste och listigaste krigarna tar hem spelet, den mäktigaste och starkaste har alltid rätten på sin sida. Utöver detta löper de appoloniska idealen genom historien som en röd tråd.
Odysséen
Odysséen följer Odysseus hemfärd från Troja efter kriget. En resa som tar honom tio år.

Detta verk skiljer sig från Iliaden då den istället för att predika aristokratiska och krigiska dygder är den istället fredlig och folklig. Odysseus längtar hem till fru och familjeliv.

Hemma väntar hans fru troget trots att hela huset har fyllts av friare som snyltar på mat och vin.
LYRIK
Lyrik betyder egentligen sång till lyra. Men till stor del benämns all diktning i versform som var kortare än epos som lyrik.

Sololyrik inriktad på subjektiva stämningar och personliga upplevelser, känslor och tankar. Sololyriker uppträdde ensamma vid mindre tillställningar.

Den absolut kändaste sololyrikern från antiken var Sapfo från ön Lesbos.
Sapfo
Sapfo levde under 600-talet f.kr. Hon undervisade flickor i poesi, musik och dans. Hon skrev passionerade hyllningsdikter till sina avgångselever, detta har gjort att många dragit slutsatsen att hon var homosexuell.
Sapfo diktade för kvinnor om kvinnor, om kvinnors behag och skönhet. Sapfos dikter handlar om kärlekens längtan, glädje, sorg, hänförelse och besvikelse. Sapfos kärleksdiktande är intesivt kroppsligt och erotiskt.

Sapfo har setts som en symbol för fri och sinnlig kärlek.
Dramatik
Tidigt på våren blev det fest hos atenarna. Under 5 dagar vändes staden uppochner i en enda lång orgie av dans, sång och drickande. Till guden Dionysos ära byggdes en arena för körsång, dans och tävling. Här föddes teatern när man istället för att sjunga
om
en person istället uppträdde som om man
var
den personen.
Tragedi
En av de två stora teaterstilarna var tragedin (sorgespel). Aristoteles hade i sitt verk om diktkonsten visat vilka byggstenar som behövdes för att skriva en bra tragedi:

Karaktärerna skulle varken vara helt goda eller helt onda. Huvudpersonen skulle vara ngt utöver det vanliga. En oväntad händelse eller ett misstag skulle kasta om hans tillvaro (peripeti). Han drabbas av motgång efter motgång. Han får nya insikter om sig själv, sitt öde och livet.
Komedi
Vid sidan om tragedin utvecklades även komedin. Detta då publiken bestod av fria män (samma män som hade rösträtt). Komedierna drev oftast med ledande politiker och kulturpersonligheter.

Vanliga grepp inom antikens dramatik är bl.a. de masker skådespelarna bär. Det grepp som kallas Deus Ex Machina (gud ur en maskin). Användandet av en kör som hjälper till att föra handlingen framåt.
Full transcript