Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Метод проектів як засіб підвищення творчого потенціалу учнів на уроках обслуговуючої праці

No description
by

Golovach Margarita

on 16 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Метод проектів як засіб підвищення творчого потенціалу учнів на уроках обслуговуючої праці

Що являє собою метод проектів на уроках трудового навчання?
Яку структуру має проектна діяльність?
Метод проектів як засіб підвищення творчого потенціалу учнів на уроках обслуговуючої праці
здійснення навчального процесу на засадах індивідуального підходу до учнів та створення умов для їх саморозвитку і самонавчання,
осмислене визначення учнями своїх потенційних можливостей і життєвих цілей,
вимагає глибокого осмислення і розуміння педагогами необхідності здійснення навчально-виховного процесу на засадах проектної технології.
Проектна технологія — практика особистісно зорієнтованого трудового навчання в процесі конкретної навчально-трудової діяльності учня, на основі його вільного вибору та з урахуванням інтересів.
«Я знаю, для чого мені потрібно все, що я пізнаю, і де я можу ці знання застосувати»
Навчальне проектування орієнтоване передусім на самостійну діяльність учнів :
Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.
Метою проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом с індивідуальний досвід проектної діяльності.
індивідуальну,
парну,
групову.
Метод проектів
на уроках трудового навчання:
формує в школярів загально-навчальні вміння, основи технологічної грамоти, культуру праці;
спрямований на оволодіння ними способами перетворення матеріалів, енергії, інформації, технологіями їх обробки.
У чому полягає цінність проектування ?
Цінність проектування:
ця діяльність привчає дітей до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи,
виховує прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу,
формує уявлення про перспективи його застосування;
розвиває морально-трудові якості, працелюбність,
готує до свідомого вибору професії.
Які ж види діяльності поєднує проектування?
Проектування
— це вид діяльності, що синтезує в собі елементи ігрової, пізнавальної, професійно-трудової, комунікативної, навчальної, теоретичної і практичної діяльності
І. Організаційно – підготовчий етап.
• пошук проблеми;
• усвідомлення проблемної сфери;
• вироблення ідеї та варіантів;
• формування параметрів та вимог;
• вибір оптимального варіанту та обґрунтування;
• аналіз майбутньої діяльності.

ІІ. Конструкторський етап.
• складання аналізу;
• добір матеріалів;
• вибір інструментів, обладнання;
• вибір технології обробки деталей, їх з’єднання, оздоблення;
• організація робочого місця;
• економічне та екологічне обґрунтування;
• маркетингові дослідження.
ІІІ. Технологічний етап.
• виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом;
• самоконтроль своєї діяльності;
• дотримування технології, трудової дисципліни, культури праці;
• контроль якості.

IV. Заключний етап.
• аналіз виконаного виробу в порівнянні з прогнозованим;
• оформлення проекту;
• захист проекту;
• самооцінка якості та аналіз результатів проекту;
• оцінка проекту за категоріями;
• реалізація проекту.

Творчого натнення та успіхів у всіх починаннях!
Що відносимо

до критерій оцінювання навчальних досягнень учнів
під час виконання творчих проектів?
1. Обсяг та повнота розробки, виконання прийнятих етапів проектування, самостійність, завершеність, готовність до сприйняття проекту іншими людьми, матеріальне втілення проекту.

2. Оригінальність матеріального втілення проекту.
3. Якість пояснювальної записки: оформлення, відповідність стандартним
вимогам, рубрикація й структура тексту, якість ескізів, схем, малюнків; якість і
повнота рецензії.

4. Якість виробу, відповідність стандартам, оригінальність.
5. Уміння організувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи.
6. Дотримування правил безпечної роботи та санітарно-гігієнічних вимог.

7. Дотримання норм часу на виготовлення проекту.
Full transcript