Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENGURUSAN KEWANGAN DI KALANGAN PELAJAR UTeM

No description
by

amir azman

on 19 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENGURUSAN KEWANGAN DI KALANGAN PELAJAR UTeM

Objektif kajian
mengetahui kompetensi dan tahap kesedaran pelajar terhad pengurusan kewangan
mengenal pasti punca masalah utama dalam kekangan mengurus kewangan dalam kalangan mahasiswa
mencari jalan alternatif dalam mengurus kan kewangan.
metodologi kajian
Borang sola selidik
4 Bahagian
latar belakang
kesedaran
masalah yang di hadapi
langkah-langkah yang boleh di ambil.
temu bual
Jantina
Lelaki 26 (44.8%)
Perempuan 32 (55.2%)
kadar peratusan responden yang pernah merancang pengurusan kewangan

6. Saya pernah merancang perbelanjaan harian saya.
kadar peratusan responden yang berbelanja lebih dari perancangan

3. Saya sering berbelanja melebihi daripada apa yang saya rancang.
kadar kesedaran kepentingan pengetahuan pengurusan kewangan

3. Saya sedar mengenai kepentingan mempunyai pengetahuan yang jelas tentang cara menguruskan kewangan
PENGURUSAN KEWANGAN DI KALANGAN PELAJAR UTeM
kadar peratusan responden yang menyokong
mencatat perbelanjaan sebagai langkah pengawalan perbelanjaan

2. Saya berpendapat dengan mencatat aliran keluar wang pada setiap hari adalah satu langkah yang bijak untuk cekap berbelanja supaya dapat membantu mahasiswa mengawal segal pengeluaran wang di ATM
1. Saya tahu banyak langkah yang boleh diambil mahasiswa bagi menguruskan kewangan yang baik
1-sangat setuju
2-setuju
3-kurang setuju
4-tidak setuju
5-sangat tidak setuju
mempunyai kesedaran terhadap langkah yg pelbagai untuk mennanggani masalah keawangan
langkah tidak terlaksana akibat tiada pegawasan di dalam tindakan
perlu ada pendorong di dalam proses pembelanjaan kewangan yang terikat dengan amaun yang tetap.
kesedaran bukan tonggak utama di dalam pengurusan wang yang efektif
5. Saya berpendapat melakukan kerja sambilan boleh menambahkan sumber kewangan sekiranya mahasiswa mampu untuk membahagikan masa kerja dengan masa belajar.
majoriti bersetuju kerja sambillan dapat menstabilkan kewangan pelajar
kadar kebergantungan kewangan pada ang lain menurun
wang lebih jelas juga tiada hutang
memerlu kan penyusunan jadual yang efektif dan usaha keras untuk menghadapi dua situasi
Kesimpulan
menacatat segala perbelanjaan adalah langkah awal bagi merealiti kan jumlah perbelanjaan.
mempunyai kesedaran terhadap pelbagai langkah yang boleh di usahakan adalah langkah susulan jika
mencari wang tambahan serti bekerja secara sambilan merupakan inisiatif yang paling efektif.
Full transcript