Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Portfólió

No description
by

Erika Oláhné Csegedi

on 27 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Portfólió

"Egy fa azt használja, ami útjába kerül, hogy táplálja önmagát. Gyökereit mélyen a fölbe eresztve, elfogadva az esőt, ami felé folyik, és a Nap felé nyújtózkodva a fa tökéletesíti jellemét, és nagyszerűvé válik...Felszív, felszív, felszív. Ez a fa titka." Deng Ming-Dao
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

3. A tanulás támogatása
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

Oláhné Csegedi ErikaBárándi Napsugár Óvoda
2015.
óvodapedagógus,intézményvezető-helyettes
5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
PORTFÓLIÓVÉDÉS
Köszönöm
megtisztelő
figyelmüket!
Szakmai terveim
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Célom:
Az élő szakmai kapcsolatrendszr bővítése, mélyítése
Pályázatfigyelés, pályázatokon való részvétel
Feladatom:
A különböző szakmai közösségek munkájában való bekapcsolódás (vezetői munkaközösség)
Szerepvállalás a pályázatfigyelésben, pályázatírásban és a mgvalósítás feladataiban

Akkor leszek elégedett, ha az eredményeket be tudom építeni a saját pedagógiai gyakorlatomba, s általa hatékonybbá tehetem az óvoda szakmai működését.
Dokumentumok: Csoportprofil, tematikus terv, 6 db tevékenységterv és a hozzájuk kapcsolódó reflexiók, IKT, egyéni fejlesztési terv, szakmai életút
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi tantervi tudás
Dokumentumok: Nevelési terv, csoportprofil, tematikus terv, 6 db tevékenységterv és a hozzájuk kapcsolódó reflexiók, gyermekprofil SNI, mérőeszköz reflexió
konferencia
szakmai napok
akkreditált pedagógus- továbbképzési programok
"Halak" időszak
Csoport életkori sajátosságai, érdeklődése, előzetes tapasztalataik, képességeik
Feltételteremtő, irányító,
szervező, támogató szerep
Erkölcsi nevelés: változatos tevékenységformák,
élmény- tapasztalatszerő séták, hónapzáró mese,
tevékenységek
Motiváló
eszközök,
feltételek
Elért eredmények
IKT eszközök
alkalmazása
Differenciálás
Informális
tanulás támogatása
Dokumentumok: Nevelési terv, csoportprofil, tematikus terv, 6 db tevékenységterv és a hozzájuk kapcsolódó reflexiók, gyermekprofil SNI, esetleírás
Nevelés és tanulás egysége

Személyiséget feltáró módszerekek:
megfigyelés,
anyával való beszélgetés
Dokumentumok: Esetleírás és a hozzá kapcsolódó reflexiók
Egyéni fejlesztési terv
SNI-gyermek
Elfogadás- befogadás
Dokumentumok: SNI gyermekprofil,
ütemterv, 2 db fejlesztési terv és hozzájuk kapcsolódó reflexiók
Segítő szakember gyógypedagógus szupervíziója mellett megvalósuló fejlesztés
Dokumentumok: Nevelési terv, csoportprofil, tematikus terv, 6 db tevékenységterv és a hozzájuk kapcsolódó reflexiók, gyermekprofil SNI,
Dokumentumok: Mérési dokumentum és a hozzá kapcsolódó reflexió, nevelési terv és a hozzá kapcsolódó reflexió, csoportprofil, tematikus terv, 6 db tevékenységterv és a hozzájuk kapcsolódó reflexiók, gyermekprofil SNI, Esetleírás és reflexió
Szakmai innovációk
nyomon követése
Kölcsönösség, konstruktivitás
szülő
segítő szakemberek
gyermek
én
közös cél, egy csapat
Dokumentumok: Szakmai életút értékelése és minden dokumentum
Cél megfogalmazása
Tevékenysége szervezése
Alapprogram
Értékközvetítő Program
IKT fényképezési lehetőség biztosítása
Esetleírás
család, környezet, gyermekközösség, gyermek
A gyermek értékelése
Nyitott elfogadó és befogadó légkör
1.Csoport alapvető szokás szabályrendszere
2. Hagyományok
ápolása, és a szülőföld szeretet
3. Közösségfejlesztő tevékenységek támogatása
séták, kirándulások
4. Konfliktusok
rendezése
5. Anyanyelvi nevelés
anyanyelvi játékok
6. Kommunikáció segítése
drámajátékokkal
ONOAP
Értékközvetítő Pedagógiai Program
Pedagógiai munkám
Komplexitás, szerves egység
Alapos felkészültség
Hit
Kötelesség
szorgalom
becsületesség
kitartás
önfejlődés
önnevelés,
önfejlesztés
felelősség tetteimért,
cselekedeteimért,
döntéseimért
Pozitív megerősítés
Reális értékelés, önértékelés
Bíztató visszajelzések
Folyamatos elemzés, értékelés, visszajelzés
folyamatos
Elért eredmények
Személyre szabott
szakmai kommunikáció
továbbképzési lehetőségek kihasználása
önállóság
Sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása: Próbálkozás, problémamegoldás, önálló felfedezés támogatása, (vizminákkal való ismerkedés, vízzel való játékok )
Szabad játék
Átélt élmények kivetítődése a játékban
Komplex tevékenységek
esztétikai tartalmak
nyugodt bizalomteli légkör
felfedeztetés, egyéni utak járása
(adaptív tanulás biztosítása)
Eredmény
gyermeki produktum, alkotások
Élmény biztosítása
Gémes kút
Halastói séta
Lovaglás a Koroknai portán
Kerekes kút
4. A gyermek személyiségének
fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése
"Differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek kiemelt tanulmányterülettel"
szakvizsga
egymástól való tanulás
egyéni utak
felfedeztetés
próbálkozások
Full transcript