Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Jókai Mór: Az arany ember

No description
by

Nora Szatmari

on 11 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Jókai Mór: Az arany ember

Laborfalvi Róza Romantikus
A regényei főhőseire általában elmondható, hogy a jók szinte már angyalian jók, a rosszak pedig ördögiek, míg a mellékszereplői jellegzetes, általában népies alakokat jelenítenek meg.
A hősei gyakran nagy nemzeti ügyet szolgálnak (pl: Baradlay fivérek, Ocskay László).
Hatalmas csatajelenetek és természeti képek leírása
a romantikára jellemző távoli kultúrák, orientalizmus
emberfeletti szenvedélyek
egyszerűsített jellemzés: fekete-fehér
eszményített hősök
Történetei több szálon futnak, fordulatosak, titkok, nagy leleplezések
hangnemek sokfélesége (humor, szatíra, pátosz, idill) Jókai munkáiről külföldön is elimerően szóltak a kritikusok, főleg a népéletet és társadalmat lefestő alkotásairól, humoráról
1892-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.
1894-ben 50 éves írói jubileumát az egész nemzet megünnepelte kitüntetésekkel halmozták el, a városok sorra választották díszpolgárukká, folyamatosan kapta a díszokleveleket és egyéb üdvözlőiratokat.
Az idős író 1899-ben feleségül vette az akkor 20 esztendős Nagy Bellát. Az eseményt a közvélemény felháborodással fogadta. 1848-'49
18'48-ban Bulyovszky Gyulával szerkesztették a 12 pontot, amit március 15-én Jókai olvasott fel.
Aznap este, a forradalmi tömeg a Nemzeti Színházhoz ment, ahol a Bánk bánt játszották, az előadás félbeszakadt, a nagy zűrzavar miatt, Jókai felment a színpadra, hogy szóljon az emberekhez. A színpadon Laborfaly Róza színésznő volt, aki a mellére tűzte saját nemzeti színű kokárdáját.
Még azon év augusztusában feleségül vette a színésznőt. Jókai Mór
(1825-1904) 1848-'49
Petőfivel szerkesztették az Életképeket. Barátai tiltakozása ellenére és Jókai távollétében Petőfi publikálta Jókai Vörösmartyhoz című versét, emiatt szakadt meg a barátságuk.
A világosi fegyverletétel után, feleségének sikerült menedéklevelet szereznie számára. később A sokból néhány
Egy magyar nábob
Kárpáthy Zoltán
A kőszívű ember fiai
A cigánybáró
Az arany ember
Szegény Gazdagok
Fekete gyémántok realista elemek:
egyes hősei jellemfejlődésen mennek keresztül
XIX.sz sokféle rétegét, szakmáját bemutatja
plátói szerelem gyámleánya, Lukanics Ottília iránt Noémi alakjának ihletője
1825-KOMÁROM
JÓMÓDÚ NEMESI CSALÁD
APJA ÜGYVÉD
HAJÓSOK, GABONAKERESKEDŐK VILÁGA-> AZ ARANY EMBER
formális kapcsolatok PÉNZ
ambíció siker irigység
hazugság csalás féltékenység karrier hatalom rang természet
SZERELEM
nyugalom gyermek
bizalom DUNA Térbeli és időbeli összekötő elem elválaszt és összeköt Timár Mihálynak döntenie kell Miért nem tud választani?
Tímea
Athalie
Zófi mama
Kacsuka
Noémi
Teréza mama Mindenki sorsa az ő kezében
Ezért is nehéz a döntés
Balatonfüred magány, elzárkózás, meditáció Ide vonul el,
a döntést mégsem ő hozza meg Krisztyán Tódor Tímár ruhájában, zsebében irattárcájával belefullad a Balatonba nemzetőrnek állt,
Habsburg-ellenes írásokat publikált
küldöttségben járt a bécsi felkelőknél
Debrecenbe elkísérte a menekülő kormányt Az arany ember
1872
romantikus és realista elemek A regény élményi alapjai A nemzeti kapitalizmus igenlése, felvázolása Timár sorsa révén ez romantikus antikapitalizmussá a vagyon nem boldogít
az ember kibontakozásának útjában áll
Rokon a kultúrpesszimizmussal
a civilizációt támadja
ősboldogság vágya természeti és természetes ősparadicsom természeti vallás
nincs pénz Komáromban nőtt fel
Vaskapu, hajózás, stb.
Téma: romantikus kincstéma balsors, szerencsétlenség
a boldogság akadálya, mert bűn tapad hozzá Realisztikus a pénz sorsa de beleszövődik a mítosz
keleti kincs (romantikus orientalizmus)
+ lány jár hozzá (Timéa)
a hős csak a kincsről
lemondás árán lehet boldog csak egy tiszta lány segíthet Kettősség
a környezetrajzban, a cselekményben, a jellemekben környezet kettőssége a romantika hagyományos környezetábrázolása:
a környezet festői színtér, amelyben a szereplők mozognak
egzotikus a sziget
Természet a regényben Senki szigete: édenkerti állapot – az ősboldogság lehetősége társasági élet
gazdagság
Vaskapu – a legyőzendő környezet téli Balaton – vihar, rianás
a lelkiállapot tükre
pszichikusan alakított táj
romantikus
nagyjelenetek sok köznapi,
feszültség nélküli jelenet Timár és Krisztyán Füreden Athalie Timéával játszatja el a menyasszony szerepét,
pedig a saját esküvőjére készül
fordított szerepben romantikus motívumok
Kettős élet. Timár nagyvilági gazdag + ősállapoti boldogság;
síron túli üzenet (Timár levele Timéához a rejtekhelyről)
a halottak elcserélése
A nem nekem való élet problémája:
a hős a nyomasztó környezetben marad, vagy kitör, és megteremti magának a megfelelő környezetet
Timéa – Timár mellett csak hideg szobor lehet
Athalie – legrosszabb tulajdonságait hozza ki belőle
Timár – váltogatja a környezetét
Noémi él csak a neki való környezetben kettős szereposztás a jellemrendszerben Sziget Komárom Noémi Timéa Timár 1-1 nő Krisztyán Athalie romantikus démon Tereza mama Zófi mama ember polgár A romantikus démon alapvető érzülete a gyűlölet, bosszúvágy, irigység – a szenvedély mindig adott emberek felé fordul (Athalie: anyja, Timár és Timéa) Realista elemek:
pótcselekvés: anyját kínozza, mert mást nem lehet;
apró mozzanatok Önkéntelen, spontán reakciók hitelesek, álmai Timár Mihály Jókai-féle bűvészkedő mesehős házasságáig eligazodik a szövevényes bürokráciában Brazovics legyőzése Határpont reálisabb, szubjektívebb tartalmakat hordozó hőssé válik Nem kell megküzdenie szerelméért kivétel Jókainál Timár olyan világba kerül, amelyet nem érez magáénak egyén és világ konfliktusa Belső konfliktus akkor bontakozik ki, amikor Noémival találkozik – reális élethelyzet, bár Jókai romantikusan bontja is ki morális konfliktus (tolvaj) – a beszennyeződés motívuma ritka a romantikus hősöknél => bizonyos lélekrajz
vívódásai belső monológokban Egzisztenciális konfliktus
ki ő valójában?
Arany ember – modern Midász
(minden arannyá változik, amihez hozzáér, de így élni nem tud
Timár kivonulhat a társadalomból
Full transcript