Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NUDEL

En "poster" om NUDEL-projektet.
by

Kenneth Winter

on 7 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NUDEL


- Ålder verkar inte vara en faktor för IT-kompetens
- Välförankrade verktyg används mest
- Förvånansvärt positiva attityder till IT
- Val av kommunikationskanal beror av gruppstorlek Intressant! Så vad händer nu vad är nästa steg? Visst fanns det en del 2? Ja, del 2 av projektet handlar om,
att med utgångspunkt i inventering utforma tekniskt stöd och metodstöd för lärare som använder IT i sin interaktion med studenter. Vet du hur den dagliga IT-användningen bland lärare ser ut? Ja, för jag har precis läst NUDEL rapporten. Så bra!
För generellt sett "så vet
vi väldigt lite om hur den digitaliserade utbildnings-praktiken egentligen ser ut"
(2), s. 3 Låt oss titta på del 1 av NUDEL-projektet. Den ger en "utvecklad och nyanserad bild av hur vi kan förstå och mäta adoption och använding av IT".
(2), s.3 Enkät till all undervisande personal på GU & HV .
Intervju med 18 lärare. Metod = Enkät + intervjuer NUDEL - Nätburen undervisning, distanspedagogik och e-lärande Projekt del 1 av:
Johan Lundin (GU), Linda Nordström (GU), Pia Svanberg (GU, HV), Lars Svensson (GU, HV) Inventera distansutbildningspraktiker, samt identifiera och beskriva organisationens, lärarnas och elevernas utmaningar. Syfte Fokus distansstudier OCH på hur IT används på campus med campusstudenter. På campus LMS, E-post & IT-verktyg Studenter på distans Externa lärresurser Endast fokus på kommunikation via IT. Sammanfattning av rapportresultat Ett sammanfattande diagram över attityder 12 =Varken eller Mer negativa än positiva Mer positiva än negativa Antal personer "Attityd poäng" Attityder "För oss (i NUDEL-projektet) förvånansvärt få är uttalat negativa, väger starkt över till det positiva" (4) ca 19:35 En del som är mycket positiva till IT använder det knappt alls, och de som är relativt negativa använder det ibland mycket. Det (NUDEL) hade alltså förväntat sig att attityden skulle påverka mer än det faktiskt gjorde. (3) Hur påverkar attityden IT-användningen? Vilka resultat överaskade i studien? Att det förväntade glappet i tekniskt kunnande och användning av IT mellan ”gamla” lärare och ”unga” elever inte alls visade sig i studien. (3) Vad tror du det beror på? Lärosäterna befann sig på 70-90-talet i IT-fronten, vad gällde teknikanvändning, vilket ledde till att universiteslärarna blev tidiga och mycket vana IT-användare. (3) Skapa eget digitalt material Mer tradionella kommunikationsmedierna Online tjänster Social media "De variationer i användning som kan observeras kan inte heller på ett tillfredställande sätt förklaras med skillnader mellan olika ämnesdiscipliner, lärarens erfarenhet eller ålder, vilket ibland ges uttryck för i debatten om IT i skolan." (s. 12 "Att använda IT mycket och att använda mycket IT - en studie av högskolelärares teknikanvändning") och från vår intervju med Johan LMS används i högre utsträckning för kommunikation till stora grupper E-post vs LMS som kommunikationskanal Användning Attityd Över tid utvecklar lärare "ett teknikbruk som är anpassad till de konkreta förutsättningarna i arbetet."
(2) s. 21 Antal skickade e-post korrelerar endast med antal mottagna e-post Idag används och önskas teknik i första hand som hjälper till med att administrera och koordinera. (1) jfr s. 40 Presenationsprogram styr "hur lärare och studenter deltar i föreläsningen" samt studenters "förväntningar, bild av innehållet, läraren planering, relation till ämne och innehåll, etc"
(1) s. 40 "Teknik och infrastruktur inte bara erbjuder en viss användning utan påbjuder den också."
(1) s. 40 Användning av lärplattformar (LMS)
(1) Lundin, J., Nordström, L., Svanberg, P., Svensson, L. (2011). NUDEL - Nätburen undervisning, distanspedagogik och e-lärande. Rapport delprojekt 1. PIL-rapport 2011:4.
(2) Johan Lundin & Lars Svensson & Linda Nordström & Pia Svanberg (2012). Att använda IT mycket och att använda mycket IT – en studie av högskolelärares teknikanvändning (opublicerat material).
(3) Intervju med Johan Lundin 2012-10-04
(4) Johan Lundin & Lars Svensson & Linda Nordström & Pia Svanberg, (2012) Avrapporteringsvideo Referenser http://www.pil.gu.se/projekt/riktade/nudel/ (2012-10-04) Richard Bergström
Patrick Dorls
Tobias Kjellström
Erik Malmsköld
Kenneth Winter Av: Grupp D Det finns ingen tydlig korrelation mellan använding och attityd.
Full transcript