Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TP Quiz

No description
by

Julie Soerensen

on 11 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TP Quiz

Fyldningsregistrering
Røntgen
Lidt af hvert
Parodontaldiagnostik
Gingiva
Anatomi/fysiologi
Quiz
Hvad hedder den muskel som adskiller
thorax
/brysthulen og
abdominis capacitatem
/bughulen?
Diaphragma/mellemgulvet
Hvilken type væv ligger som yderste lag på alle overflader, såvel ydre overflader som indre, og er den type væv som kirtler består af?
Epitelvæv
Hvad hedder de tre store spytkirtler?
Glandula parotis
Glandula submandibularis
Glandula sublingualis
En lille pige bliver stukket af en bi på legepladsen og inden for kort tid begynder hun at svulme op flere steder og få åndenød. Hvilken type immun- reaktion sker der her?
Type I immunrespons/anafylaktisk shock
Hvilken knogle i kroppen er den eneste som ikke er forbundet til en anden eller andre knogler?
Os hyoideum

(tungebenet)
Hvad består de nedre luftveje af?
Larynx/
struben
Trachea/
luftrøret
Bronchii/
bronkier
Tungens overflade er dækket af fire forskellige typer papiller. Hvilken af disse mangler smagsløg?
Papillae filiformes
Her vises der et saggitalsnit af en vene. Hvad bliver vist med pil og hvad er dennes funktion?
Veneklapper- sørger for at der ikke er tilbageløb af venøst blod
Hvad hedder de strukturer som pilene peger på og hvad er deres funktion?
Rugae

palatinae-
holder føde i mundhulen
Hvilken type gingiva peger pilene på?
Den fastbundne gingiva
Hvad hedder den afgrænsning som er vist med stiplet linie?
Mukogingivalgrænsen
A
B
C
På hvilke billede ses tegn på inflammation - og hvilket tegn er det?
B--en rødlig farveændring af den marginale gingiva
Hvilken karakteristisk overfladekonsistens er vist på billedet? Er det et tegn på sundhed eller inflammation?
En nubret overflade er tegn på en fast og sund gingiva
Ødem er også et inflammationstegn. Hvad er ødem og hvordan kan man undersøge om der er ødem i vævet?
Ødem er væskeophobning i vævet. Dette kan lettest ses ved at presse siden af pochedybdemåleren let mod gingiva--ses der et aftryk af pochedybdemåleren, er der ødem. (Her ses også overvækst af gingiva)
Hvornår er BOP (bleeding on probing) normalt?
Aldrig. Blødende gingiva er et inflammationstegn.
Sund gingiva sidder stramt og tæt omkring tanden. Hvordan kan man undersøge om gingiva er tætsiddende eller løs?
Hvis gingiva "blafrer" ved luftpåblæsning, er den ikke stram
Billederne her viser begge to inflammerede gingiva. Hvilken tydelig forskel er der på de to og hvad skyldes den?
Det første billede viser en
akut
inflammation med en ildrød farveændring hvorimod det andet billede viser en
kronisk
inflammation med en lilla/rød farveændring.
-6,7 ses her med restaureringer. Hvilket materiale er brugt her og på hvilke flader (navn el. tal)?
Amalgam -6 flade 1,3 (okklusalt og facialt)
Amalgam -7 flade 1 (okklusalt)
a)
b)
c)
Hvilken registrering af tænderne på billedet er korrekt?
b
Vælg den rigtige registrering til beskrivelsen:
SA +5 124; PL 6- 125
a)
b)
c)
a
Hvilken type restaurering er repræsenteret her?
Et cementeret indlæg
Hvad repræsenterer denne betegnelse på en caries/fyldningsregistrering?
En behandlingskrævende fyldningsdefekt
Hvad betyder dette symbol på en caries/fyldningsregistrering?
Insufficient rodfyldning
Hvilket/hvilke udsagn passer til registreringen?
a)
Mangler 8+8, 2->-2; KR 6+, 6+, +5>+7, 3-3; RBH 6+; FAC 2+>+2; IMPL +5; INDL 6- 124; SA 7- 1, 5- 124, PL 4- 1, -6 14, -7 5

b)
Mangler 8+8, 8-8, 2->-2; KR 7+, 6+, +5>+7, 3-3; RBH 6+; FAC 2+>+2; IMPL +5; INDL 6- 124; SA 7- 1, 5-124, -6 14, -7 5; BEH KR C -6 2; Fyldningsdefekt-ikke BEH KR

e)
a og c

f)
b og c

d)
Mangler 8+8, 8-8, 2->-2; KR 6+, 7+,2+>+2 +5>+7,3-3; RBH 6+; IMPL +5; INDL 6- 124; SA 7-1; PL 5- 124, 4- 1, -6 124, -7 5; BEH KR C -6 2; fyldningsdefekt-ikke BEH KR 5- 1
c)
Mangler 8+8, 8-8, 2->-2; KR 7+, 6+, +5>+7, 3-3; RBH 6+; FAC 2+>+2; IMPL +5; INDL 6- 124; PL 7- 1, 5- 124, 4- 1, -6 14, -7 5; BEH KR C -6 2; fyldningsdefekt-ikke BEH KR
f
En sekstenårig patient møder op til undersøgelse. Pt. oplyser at han aldrig har fået foretaget nogen form for tandbehandlingud over tandrensning og afpudsning. Du laver en caries/fyldningsregistrering på patienten. Patienten har ingen caries eller fyldninger. Når du undersøger patientens tænder lægger du mærke til at alle fire visdomstænder ikke ses i munden. Alle de resterende permanente tænder er til stede. Vælg den rigtige registrering ud fra hvad du har af oplysninger.
a)
b)
a
Du har en patient, hvor du er i tvivl om der er tandfarvede fyldninger, eller om der er naturlig tandsubstans. Hvilken supplerende undersøgelse kunne gøre det nemmere at skelne mellem de to?
Røntgenundersøgelse
Hårdt væv som knogle og og nogle restaureringsmaterialer er mindre strålegennemtrængelige end blødt væv. Hvad hedder denne evne og hvilken farve bliver det på et røntgenbillede?
Radiopaque, hvid/lys
Hvilken type røntgenbillede er dette og hvad undersøger man for med det?
Et bitewing (BW) røntgenbillede bruges især til cariesdiagnostik, specielt approximal caries
Hvad hedder den struktur som er aftegnet på røntgenbilledet?
Næsen
Hvilke tænder ses på røntgenbilledet?
+4,5,6,7
Du finder dette røntgenbillede løst i en papirjournal. Hvilken anatomisk struktur kan man se på billedet som kunne hjælpe med orientering? Vender billedet rigtigt?
Canalis mandibulae
Billedet vender på hovedet. Her ses 8,7,6- og implantat 5-
På hvilken tand og hvilken flade ses der caries?
+5 flade 4
Hvor ses der amalgamfyldninger på dette BW?
+5,7
På hvilken tand/tænder er der udført kronebehandling?
-6,7
og +6
Er nogle af tænderne rodbehandlede?
+6, -7
Hvilket materiale er -5 restaureret med?
plast
Hvilken struktur ses her?
Sinus maxillaris
Hvad hedder denne radiolucente struktur?
Foramen linguale
Hvor mange mm måler denne poche?
4mm
Er denne poche sund eller inflammeret? Hvorfor?
Der er inflammation i pochen, da der er BOP (bleeding on probing)
Hvor mange steder måler man på hver tand ved en pocheregistrering?
6: DF, F, MF, ML, L, DL
Ved pocheregistrering af din patient finder du en poche på 6mm MF på 6+, 4mm MO på 1+, 5mm DL på -5, 2mm DF og MF på 2->-2, og 7mm F på 7-. Der måles også en profund fukaturinvolvering facialt på 7-. Hvilken registrering er korrekt?
Hvad betyder disse tre betegnelser på en PA-registrering?
Superficiel furkaturinvolvering <3mm
Profund furkaturinvolvering >3mm
En total/gennem-gående furkatur involvering
Hvor måler man en poche fra og til?
Fra bunden af pochen op til toppen af den marginale gingiva.
Hvilken diagnose vil man give en tand med en poche på 9mm, BOP og pus fra pochen?
Parodontitis marginalis profunda
Din patient har generelt pochemål der ligger mellem 1-3 mm. Der ses rødme og BOP. Hvilken overordnet diagnose vil du vælge?
a)
Parodontitis marginalis superifialis
b)
Gingivitis chronica
c)
Parodontitis marginalis superficialis chronica
b
Din patient har en 4- med 8mm fæstetab og du kan vippe tanden 1,5 mm faciooralt. Hvordan vil du registrere tandens mobilitet?
a)
b)
c)
a
Hvad hedder den tynde radiolucente linje som følger tandens rod?
Parodontalspalten
Navngiv disse tre tanddele
Emalje
Dentin
Pulpa
Stagnationssteder som disse implantater kan være en stor udfordring for patientens hjemmetandpleje. Hvilket hjælpemiddel kunne fjerne plak hele vejen rundt om implantaterne?
Superfloss
Hvilken tand refererer man til med denne latinske betegnelse
i
1
sup. dxt.
01+
Alt væv i kroppen stammer fra tre grundvæv. I hvilket af disse dannes tænder?
a) Ektoderm
b) Mesoderm
c) Endoderm
a
Supragingival calculus kan være svært at se da det kan have samme farve som tanden. Hvad kan man gøre for at afsløre ellers usynlig calculus?
Tørlægge
Fyldningsoverskud skaber stagnationssteder som kan være meget udfordrende for renhold. Hvad kan man som tandplejer gøre i denne situation?
Puds fyldningen approximalt
Du har en patient som du skal tage røntgenbilleder af 8+8 og 8-8 til evt. amotio. Du har meget svært ved at få hele rodspidsen ved 8-8 med på billedet pga. patientens kraftig svælgrefleks. Hvilket supplerende røntgenbillede er der indikation for?
Ortopan
Efter man har hilst på patienten og inden man går i gang med behandling er det meget vigtigt at man gennemgår hvilket skema?
Det orange skema -
medicinsk spørgeskema
af Julie A. Sørensen, Bsc., Tandplejer.
Kilder: Frames 3-28
4) billede:http://cnx.org/content/m46676/latest/?collection=col11575/1.1/.
5) billede: http://cellfunctioning.wikispaces.com/Epithelial+cells.
tekst: Hejle J.
Kompendium I Generel Anatomi og Fysiologi For Tanplejeruddannelsen 2. sem
. Skolen for Klinikassistentet, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet, 1995.
6) billede: http://legacy.owensboro.kctcs.edu/gcaplan/anat2/notes/APIINotes8%20Digestive%20Anatomy.htm
tekst:Fehrenbach M. J., Herring S. W.
Illustrated Anatomy of the Head and Neck
. W. B. Saunders Company, 1996.
8) billede: http://kentcrockett.blogspot.dk/2012/05/its-how-you-look-at-it-html
tekst; Ibsen O. A. C. Phelan J. A
. Oral Pathology for the Dental Hgienist, third ed
. W.B. Saunders Company, 2000.
9) billede: http://www.articlemostwanted.com/2013/07/skeletom-and-bones-human-body-part.html
http://www.medicalook.com/human_anatomy/organs/Facial_bones.html
tekst: Fehrenbach M.J., Herring S. W.
Illustrated Anatomy of the Head and Neck
. W.B. Saunders Company, 1996.
10) billede: http://www.ivy-rose.co.uk/HumanBody/Respiratory/Respiratory_LowerRespiratoryTract.php
tekst Gray H.
Gray's Anatomy, 37th edition.
Churchill and Livingstone, Edinburgh, London, Melbourne, New York, 1989.
12) billede: http://doctorspiller.com/Oral_Anatomy.htm
tekst: Fehrenbach M. J., Herring S.W.
Illusated Anatomy of the head and neck
. W.B. Saunders Company, 1996.
13) billede: http://www.wsiat.on.ca/english/mlo/venous.htm
tekst: Hejle J.
Kompendium i Generel Anatomi og Fysiologi For Tandplejeruddannelsen 2. sem
. Skolen for Klinikassistenter, Tanplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet, 1995
14) billede: http://plasticsurgery.about.com/od/Cleft-Lip-And-Palate/ss/What-Is-A-Cleft-Palate_2.htm
tekst:Hejle J
. Anatomi Mundhulen, hoved og hals
. Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Tandlægeskolen-Aarhus Universitet, 2001.
19) billede: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gingiva.jpg
tekst Weinberg, M. A., et.al.
Comprehensive Periodontics for the dental Hyfienist. Prentice Hall Inc., 2001
20) billede: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gingiva.jpg
tekst: Wilkins, E. M
. Clinical Practice of the Dental Hygienist eighth ed.
Lippincott Williams & Wilkins, 1999.
21) billider: http://en wikipedia.org/wiki/File:Gingiva.jpg
http://http://en.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
http://www.giovannimariagaeta.it/index.php? option=com_content&view=article&id=177:zirconia&catid=30:esteti ca&Itemid=118
tekst: Ibsen O. A. C. Phelan J. A
. Oral Pathology for the Dental Hgienist, third ed
. W.B. Saunders Company, 2000
Weinberg, M. A., et.al. Comprehensive Periodontics for the dental Hygienist. Prentice Hall Inc., 2001
23: billede: se slide.
tekst: Wilkins, E. M
. Clinical Practice of the Dental Hygienist eighth ed.
Lippincott Williams & Wilkins, 1999.
24) billede: http://en.wikipedia.org/wiki/Gingival_enlargement

25) billede: http://dimensionsofdentalhygiene.com/print.aspx?id=16554
tekst: Wilkins, E. M
. Clinical Practice of the Dental Hygienist eighth ed.
Lippincott Williams & Wilkins, 1999.
27) billede: http://douglarsondds.com/go/definition-periodontal-or-gum-disease/
tekst: Wilkins, E. M
. Clinical Practice of the Dental Hygienist eighth ed.
Lippincott Williams & Wilkins, 1999.

28)billede-rullede gingiva: http://www.dentistrytoday.com/anesthetics/2639-no-prep-veneers-a-realistic-option
billede-skarp gingiva: http://www.drallykassam.com/site/Grafting.html
tekst: Wilkins, E. M
. Clinical Practice of the Dental Hygienist eighth ed.
Lippincott Williams & Wilkins, 1999.

30) billed: akut gingivit-http://www.aquafreshscienceadademy.com/oral-health/gingival-health/gingivitis-overview.html
billede: kronisk gingivit-http://www.drmoorhead.com/2009/02/treatment-for-periodontal-disease/
tekst: Weinberg, M.A.., et al.
Comprehensive Periodontics for the Dental Hygienist.
Prentice Hall Inc., 2000
35) billede: http:www.joshuaaustindds.com/the-case-for-crowns/
tekst: Skolen for Tandplejer, Klinikassistenter og Kliniske Tandtektikere, Aarhus Universitet
. Caries/fyldnings registrering.
36) billede: http://www.worthingdentalcentre.co.uk/advantages-and-disadvantages-of-amalgam-fillings/
tekst: Skolen for Tandplejer, Klinikassistenter og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet.
Caries/fyldnings registrering.
37-43) billeder og tekst: Skolen for Tandplejer, Klinikassistenter og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet.
Caries/fyldnings nøgle, SKT/FK
44) billede: http://www.olsonpediatrics.com/forms.html
tekst: Skolen for Tandplejer, Klinikassistenter og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet.
Caries/fylnings nøgle, SKT/FK
45) billede: http://steplerdental.blogspot.dk/2012/03/tooth-colored-fillings.html
50) billede: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray_scale.jpg
teks: Østeraa, Gerda.
Kompendium i Røngenbeskrivelse 1
. SKT_AU, 2002
51) billede: http://www.charlottelaserdentist.com/dental-emergency.html
tekst: Østeraa, Gerda.
Kompendium i Røngenbeskrivelse 1.
SKT_AU, 2002
52) billede: http://drgstoothpix.com/wp-content/uploads/2012/06/soft-tissue-of-the-nose-radiograph.jpg
tekst: Østeraa, Gerda. Kompendium i Røngenbeskrivelse 1. SKT_AU, 2002
54) billede: http://radiologystudyguide.blogspot.dk/2011/05/types-of-intra-oral-radiographs-and.html
55) billede: http://article.sapub.org/image/0.5923.j.surgery.20120101.01_002.gif
tekst: Østeraa, Gerda. Kompendium i Røngenbeskrivelse 1. SKT_AU, 2002
56) billede: http://altonadentist.com.au/index.php/dental-x-rays/
tekst: Iannucci, Joen; Jansen Lind, Laura.
Radiographic Interpretation for the Dental Hygienist
. Saunders, 1993
58-60+62) billede: http://timwilsondentistry.com/services/x-rays/
tekst: Østeraa, Gerda.
Kompendium i Røngenbeskrivelse 1
. SKT_AU, 2002
63-64) billeder: drgstoothpix.com/radiographic-interpretation/anatomy/mandible/lingual-foramen/
tekst: Østeraa, Gerda.
Kompendium i Røngenbeskrivelse 1
. SKT_AU, 2002
69-70) billede: periopeak.com/blog/stages-of-periodontal-disease-pictures-and-x-rays/
tekst: Rambusch, Erik.
Parodontologi: Kompedium til Tandplejeruddannelsen
. Skolen for Klinikassistenter, Tandplejer lg Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet, 2000.
71) billede: www.adelaide.edu.au/arcpoh/dperu/cpep/charts/
tekst: : Rambusch, Erik.
Parodontologi: Kompedium til Tandplejeruddannelsen
. Skolen for Klinikassistenter, Tandplejer lg Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet, 2000.
73) billeder: Parodontale Registreringer, SKT, AU,
tekst: : Rambusch, Erik.
Parodontologi: Kompedium til Tandplejeruddannelsen
. Skolen for Klinikassistenter, Tandplejer lg Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet, 2000.
74) billede: Parodontale Registreringer, SKT, AU
tekst: Hansen, A.B., Lyk, J.
Vejledning til slimhindeundersøgelse og PA-registreringer.
SKT, AU, 2013
75)billede: http://www.periopeak.com/blog/stages-of-periodontal-disease-pictures-and-x-rays/
tekst: Hansen A.B., Lyk, J.
Vejledning til slimhindeundersøgelse og PA-registreringer
. SKT, AU, 2013
77) billede: http://periopeak.com/blog/category/advanced-periodontal-disease-pictures/
tekst:
Diagnoseliste (Topografi)
, Institute for Oral Medicin og Diagnostik, AU, 2001
78)billede: http://en.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
tekst:
Diagnoseliste (topografi)
, Institute for Oral Medicin og Diagnostik, AU, 2001
79)billede: http://en.wikipedia.org/wiki/Occlusal_trauma; : Parodontale Registreringer, SKT, AU
tekst: Hansen A.B., Lyk, J.
Vejledning til slimhindeundersøgelse og PA-registreringer
. SKT, AU, 2013
84)billede:http://abostonsmile.com/blog/2012/0717/clenching-grinding-and-night-guards-85466
tekst: Østeraa, Gerda.
Kompendium i Røngenbeskrivelse 1
. SKT_AU, 2002
85)billede: http://www.pediatricdentalcare.com/parent/iohealth.html
tekst: Winther, A.
Tandmorfologi for Tandplejere.
SKT, AU, 2001
86)billeder: http://www.dentaljuice.com/fruit/page.asp?pid=196; http://www.dentalaegis.com/id/2006/12/clinical-uses-of-reciprocating-handpieces
tekst: Noes, J., Rasmussen, P.
Pudsning af fyldninger og lboratorieøvelse
. SKT, AU, 2009
88)billede: http://www.colgateprofessional.co.uk/patienteducation/Tooth-Anatomy/image
tekst: Winther, A.
Tandmorfologi for Tandplejere.
SKT, AU, 2001
89)billede: http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_lamina
tekst: Winther, A.
Tandmorfologi for Tandplejere.
SKT, AU, 2001
90)billede: http://buyamag.com/dental_x_ray_images.htm
tekst: : Iannucci, Joen; Jansen Lind, Laura.
Radiographic Interpretation for the Dental Hygienist
. Saunders, 1993
93)billede: http://periogen.com/Tartar_on_the_teeth.html
tekst: Noes, J.
Tandrensning
., SKT, AU, 2011
94)billede: http://www.steamgifts.com/forum/y2ecc/guess-the-game
92)billede: Lyk, J. PPserien "
Stagnationssteder for tandejere Mod. 2"
, 2012
Kilder, Frames 30-94
Full transcript