Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

hittan

No description
by

david p

on 13 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of hittan

A reformok szükségessége John Wyclif Vald Péter Egyéb irányzatok Összefoglalás Husz János 1371-1415 Az egyházat fejében és tagjában reformálni kell 1320-1384 Előreformációs törekvések bogumilok lollardok Wyclif & Husz Parragh Dávid egyetemi zsinat konciliraizmus kurializmus Páduai Marsilius William Ockham népfelség elve,
az egyházra is reform zsinatok Szerzetes rendek, mozgalmak kolduló, vándorló igehirdető életforma XIV. század: spirituáli (lelkiek)
fraticelli (kistestvérek) apostoli mozgalom Észak-Itália: felkelés a társadalmi rendekkel szemben Fra Dolcino ferencesek: XV. század: obszerváns (a rendi szabályokat megtartó) ferences mozgalmak XV. század vége Firenze, Girolamo Savonarola (+1498)
dominikánus szerzetes Medici család elűzése a világi örömök megtagadása önmaga prófétai küldetésének elismerésére külsö segítség máglyahalál Élete szegény nemesi család, Yorkshire 16 évesen: Oxfordi egyetem doktori után uo. teológiát tanít főműve: Summa theologica (Teológiai összegzés) egyházi és világi hatalom szentírás, s magyarázata úrvacsora egyház rendje reformáció Lutterworth gyülekezet pap és királyi káplán gyóntató tanácsadó Tanai világi ügyekben a király nincs alévetve a pápának udvar, főnemesség ellenzi az adófizetést Rómának Bibliát az egyházi tanítás fölé helyezi híveivel együtt angol nyelven prédikál A Bibliát angol nyelven terjeszti lollardok: laikus, a nép közé induló prédikátorok titkos összejövetelek miatt a klérus támadja A klérus valamely
egyházban a papok testületét
jelenti szemben a világi hívőkkel,
a laikusokkal Tanai következményei XI: Gergely pápa 5 bullát ad ki ellene,
19 tételét eretneknek nyilvánítja parasztfelkelés (1380-1381) 1415-ben kiátkozzák az egyházból 1384-ben hal meg Élete végét elhagyatottan, vidéki papságban tölti csontjait kiássák
és elégetik a lollard és a beghard mozgalmat üldözik betegápolás, halottak eltemetése Lyonban gazdag kereskedő
prioritás: pénz

Vagyonának nagyobb részét szegényeknek osztogatta szét, a kisebbik felét pedig családjának adta élete célja: megtérés hirdetése 1371
szegény család Husinec 1396 Prágai egyetem
magistere 1400 pappá
szentelik Prágában a Betlehem kápolna
prédikátora vita: cseh nyelv bevezetése rektor németek: Prága Lipcse tudatosan ápolja az angol kapcsolatokat, Wyclif iratait terjeszti nacionalisták Husz mellé állnak Királyné gyóntatója eltiltják a prédikációtól Prágát egyházi átok alá helyezik
(indirektum) 1412 1414 IV. Vencel száműzi, mert ellenzi a bűnbocsájtó cédulákat főműve: A hat eltévelyedésről (traktátus) Konstanzi zsinat 1415 Zsigmond császár oltalom levele július 6. máglyahalál Kelyhesek (ultraquisták) Táboriták két szín alatt áldozás kenyér és bor formájában a laikusoknak is interdiktum volt Prágán a kelyhes papok átvették a templomokat kiegyeztek a pápával, aki megengedte nekik kehely, a bor és a kenyér az úrvacsorai használatát radikális irányzat társadalmi reformok fegyveres harcra készek voltak elvetették a: szentek tiszteletét tisztítőtüzet Huszita háború
1419-1434 Jan Zizka OGY elfogadja a 4 Prágai cikkelyt laikusoknak úrvacsorai kehely használata prédikáció szabadsága a papi szegénység helyreállítása a cseh nemzet becsületének helyreállítása 1434-ben legyőzik őket husziták valdensek reformokra volt szükség pauliánusok Köszönöm a figyelmet! http://www.presbiterkepzes.hu/?q=node/49 http://www.confessio.eoldal.hu/cikkek/eloreformatorok.html Források: Tankönyv, 87-89. oldal
1181 - üldözés „apostoli szegénység” elvét hirdette
követői: valdenseknek - Krisztus törvénye volt a mérvadó Bibliát lefordíttatta provánszi nyelvjárásra szegények is megismerhessék római katolikus egyházzal, mivel annak tanítását és életét
is kritizálták a Biblia alapján tisztítótűz, a halálbüntetés, eskü, papság szerepe 1184 - eretnek (III. Lucius pápa)
külön egyházzá szerveződtek 1206 / 1217 / 1218 1160-1218 defenesztráció
Full transcript