Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Simrishamn - GAFE

No description
by

Lotta Persson

on 7 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Simrishamn - GAFE

Google som pedagogiskt
verktyg i skolan

Simrishamns kommuns väg till det första PUL-säkrade avtalet med Google

Simrishamns kommun
på Österlen

Ca 19000 kommuninvånare
2500 elever
12 kommunala förskolor
8 fristående förskolor
6 kommunala grundskolor
2 friskolor
2 gymnasieskolor, varav en nystartad!
Hjärnan vill ha KUL
Kunskap - Utmaning - Lagarbete
"Utveckling som tillstånd"
18 mars 2015
Framgångsfaktorer
Varför GAFE?

Vad måste finnas i avtalet med Google?
Allt hänger på användandet.
På oss. Dagligen.
Digitala tjänster och verktyg
Hur ser det egentligen ut med hanteringen - i verkligheten?
Grundläggande webb-utbildning för alla: Förskola - gymnasium
Gemensamma diskussioner: Hur handskas vi med information och känsliga uppgifter överhuvudtaget?
Begränsningar i användandet av GAFE
Ny Europeisk dataskyddsförordning
(2018)


1. 2012: Vi började använda GAFE
2. 2013: Vi blev granskade
3. 2013: Vi blev inte godkända av DI
4. 2014: Vi förhandlade med Google, skrev om våra avtal och gjorde om våra rutiner
5. 2014: Vi bad DI att göra en förnyad granskning
6. Mars 2015: DI godkände vårt nya avtal med några krav på tillägg i informationen till de registrerade
Vägen till ett godkänt avtal
Är GAFE tillåtet att använda
i alla skolor?

GAFE/avtalet med Google medger inte behandling av "känsliga personuppgifter", "integritetskänslig information", eller "uppgifter om den enskildes personliga förhållanden"

Hantera personkänslig information i andra system, t ex PMO
Krav på riskanalys
Vad innebär den nya förordninge för en skola med GAFE?
Vi delar med oss!
www.bufsimrishamn.wordpress.com
Digital struktur i Simrishamns skolor
iPads och Pluttra i förskolan
Chromebooks och GAFE i skolan
1-1 från årskurs 4
Mac på Nova - digital design
Strukturerade läromedel online - pilotprojekt Gleerups
Skolans digitalisering är inget IT-projekt - det är ett förändringsprojekt.
Formativt förhållningssätt
Kollegialt lärande
Fokus på didaktik och lärande
Rätten att bli glömd eller få uppgifter utlämnade eller korrigerade stärks
Data får inte lagras längre än absolut nödvändigt
Undantaget för ostrukturerad information försvinner
Konkludent handlande räcker inte längre för samtycke till personuppgiftsbehandling? Skolan måste skaffa skriftligt samtycke från elever och personal?
GAFE - molntjänst, tillgänglig över allt, från vilken enhet som helst, när som helst
Verktyg som stödjer all form av
samarbete och kommunikation - DELA!
Chromebooks är billiga, pålitliga, lätta att använda
Skolans digitalisering riktas enbart mot pedagogik
- inte teknik!
MEN!
Det krävs ett modernt, kraftfullt wifi!

IT-avdelningen är en viktig leverantör - men det är inte IT-avdelningen som avgör skolans pedagogiska, digitala utveckling!
Dagens direktiv blir förordning
Nya förordningen ersätter dagens PUL
Blir samma förordning/PUL i alla EU- länder
Personsuppgiftsbiträde blir registerförare.
Personuppgiftsansvarig blir registeransvarig
Inga förändringar kring vad som skall anses vara personkänslig information
Kraven stärks på att får inte behandlas annat än precis för det som är nödvändigt och kopplat till ändamålet
Kraftiga sanktionsmöjligheter/böter införs
Rutiner för snabb rapportering av incidenter krävs

PUL bygger inte på att man begär tillstånd från en myndighet (som ett bygglov) utan på att du själv tolkar, implementerar och sedan (kanske) blir inspekterad
Vad skall GAFE användas till hos er?
Hur ser säkerhetsriskerna ut hos er idag?
Vad händer om eleverna eller lärarna kör igång program eller appar som tankar personinformation från GAFE?
Hur är det med mejlen?

.
Personuppgift är alla slags uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person
PUL skiljer mellan personupgifter i strukturerat material (databas, register) och personuppgifter i icke-strukturerat material (mejl, blogg, löpande text, bild, ljud, film, enklare klasslistor)
Har ni inget PUL-ombud måste ni anmäla GAFE-anvädningen till Datainspektionen
Två avtal:
Google Apps Enterprise Agreement + DPA (biträdesavtal)

Vem skriver på biträdesavatalet?
I DPA (biträdesavatalet) skall finnas:
EU:s standardklausuler
Vad personuppgifterna får används till, d v s för att kunna tillhandahålla tjänsterna (doc, mejl etc)
Var uppgifterna lagras (safe-harbor)
Vem som har tillgång till uppgifterna
Försäkran om adekvat tekniskt och organsiatoriskt skydd av personuppgifterna
När personuppgifterna raderas/gallras (18 månader)
Underleverantörer binds till samma krav
Alla avtal, all information och alla regler måste lokalt anpassas efter den egna verksamheten, d v s egna instruktioner till personuppgiftsbiträdet/Google skall ges beroende på vilket användande som är aktuellt
18 mars 2015
Full transcript