Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Pambansang Ekonomiya

No description
by

jomari hernandez

on 13 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Pambansang Ekonomiya

ANG PAMBANSANG EKONOMIYA
MAKROEKONOMIKS
Kinikilala ang iba’t-ibang kaganapan sa pambansang ekonomiya.
-Naglalarawan ng simpleng ekonomiya.
-Sambahayan at bahay-kalakal ang mga pangunahing aktor.
-Sambahayan: kalipunan ng mga mamimili
-Bahay-kalakal: tagalikha ng produkto
-Ang lumilikha ng produkto ay siya ring konsiyumer.
UNANG MODELO
Makroekonomika
Ang makroekonomika ay sumusuri ng ekonomiya sa kabuuan upang ipaliwanag ang malawak na mga agregato at mga interaksiyon gamit ang isang pinasimpleng anyo ng teoriya ng pangkalahatang ekwilibrium. Ang gayong mga agregato ay kinabibilangan ng pambansang kita at ouput, bilang ng kawalang trabaho, inplasyon ng presyo at mga subagregato gaya ng kabuuang pagkonsumo at paggasta ng pamumuhunan at mga bahagi nito. Ito ay nag-aaral rin ng mga epekto ng patakarang pang-salapi at patakarang piskal. Simula mga 1960, ang makroekonomika ay inilarawan ng karagdagang integrasyon sa batay-sa-mikrong mga pagmomodelo ng mga sektor kabilang ang pagiging makatwiran ng mga manlalaro, maiging paggamit ng impormasyon ng pamiliha at hindi perpektong kompetisyon.[39] Ito ay sumagot sa isang matagal na pagkabahala sa hindi konsistenteng mga pag-unlad sa parehong paksa. [40] Ang analisis na makroekonomiko ay tumuturing rin sa mga paktor na umaapekto sa pangmatagalang lebel at paglago ng pambansang sahod. Ang gayong mga paktor ay kinabibilangan ng akumulasyon ng kapital, pagbabagong teknolohikal at paglago ng pwersang trabaho.
Savings-
ang bahagi ng kita na hindi ginastos.
Ito ay nilalagak sa pamilihang pinansyal.
Kabilang sa naturang pamilihan ay ang mga bangko, kooperatiba, insurance company
Pamilihan ng mga salik ng produksyon (factor markets)
-Kabilang dito ang mga pamilihan para sa kapital na produkto, lupa, at paggawa

Pamilihan ng mga tapos na ang produkto (commodity)

-Kilala bilang goods market o commodity market
Interdependence-
umaasa sa isa’t-isa (bahay-kalakal at sambahayan) upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan.
Savings-
ang bahagi ng kita na hindi ginastos.
Ito ay nilalagak sa pamilihang pinansyal.
Kabilang sa naturang pamilihan ay ang mga bangko, kooperatiba, insurance company
Pamilihan ng mga salik ng produksyon (factor markets)
-Kabilang dito ang mga pamilihan para sa kapital na produkto, lupa, at paggawa
Pamilihan ng mga tapos na ang produkto (commodity)
-Kilala bilang goods market o commodity market
IKATLONG MODELO
Interdependence-
umaasa sa isa’t-isa (bahay-kalakal at sambahayan) upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan.

Public Revenue-
kita ng buwis na sinisingil ng pamahalaan upang kumita.
-Ito ang ginagamit ng pamahalaan upang makalikha ng pampublikong paglilingkod.
IKALIMANG MODELO
Ang pambansang ekonomiya ay tinatawag ding home economy.

Ang ekonomiyang kaugnay ng home economy ay ang foreign economy o dayuhang ekonomiya
SUBMITTED BY:
JOMARI HERNANDEZ
CAMILLE SALAZAR
JICHELLE CAPUNO
Full transcript