Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kőrösi Csoma Sándor

Kőrösi Csoma Sándor
by

Daniel Zrinyifalvi

on 28 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kőrösi Csoma Sándor

Útja első
szakasza
Bukarestből…
1837 decemberében visszatért Kalkuttába, ahol csaknem öt évet töltött könyvtárosként, remetei magányban, tudományos munkát végezve. Csoma ekkor már csaknem 20 nyelven írt vagy olvasott: latin, görög, német, francia, angol, orosz, szláv, héber, arab, török, perzsa, szanszkrit, tibeti, hindusztáni, bengáli, pushtu, muhratta, és valószínűleg románul is tudott.
A terai mocsarak azonban nem veszélytelenek. Nagy valószínűséggel a malária ragadta el.
Az angol tibeti szótárat legfőbb művét…
Ottléte alatt több ezer tibeti nyelvű könyvet olvasott át. Elkészült Tibet történetének, földrajzának és irodalmának feldolgozásával, összeállított egy harmincezer szóból álló szójegyzéket.
1824. október 22-én elhagyta Zanglát. Szabáthuba érkezett, ahol az angolok kémnek nézték és önéletrajza megírására kötelezték. Fél évig vesztegelt ott. Elkészült jelentésével útjáról, tanulmányairól, tevékenységéről, melyet a brit főkormányzóság végül is hasznosnak ítélt és valamelyest támogatták kutatásait. 1825 júniusában visszaindult Zanszkárba, Thetába érkezett. November 10-től Csoma a phuktáli kolostorban élt és dolgozott. A phuktáli kolostor egyike a leglátványosabb nyugat-tibeti kolostoroknak, itteni tevékenységei kevés eredménnyel jártak.
Ez után el is indult eredeti célja miatt… 1834 januárjában nyomtatták ki.
Vége
Készítette: Eszter, Hanna, Endre és Domi
Kőrösi Csoma Sándor mai hatása padig az hogy a történelem elkezdett foglalkozni a magyarok eredetével. 1845-ben sírja fölé az Ázsiai Társaság emelt emlékoszlopot. 1858-ban gróf Széchenyi István halála előtt lefesttette Csoma síroszlopát, bekereteztette, és az alábbi feliratot vésette bele:
„Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve – Kőrösi Csoma Sándor – bölcsőjét kereste a magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távol a hazától alussza itt örök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében.”
Egyiptomban az arab nyelvet akarta tanulmányozni…
1820 október 14-én érkezett
Teheránba, ahol négy hónapot
töltött és tökéletesítette
angol és perzsa nyelvtudását.
…ám az ottani pestisjárvány
miatt távoznia kellett.
…mi nem volt más, mint az,
hogy felkutatja a magyarok eredetét.
…de ott is pestis dúlt.
… Konstantinápolyba vezetett… S szerintem Kőrösi Csoma Sándor is azzal bizonyította hogy magyar, hogy:
Vakmerő, tehetséges és szerencsétlen volt.
1823. július 26-án a zanszkári
Zangla kolostorába érkezett.
Kőrösi Csoma Sándor
Full transcript