Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

El Sistema Educatiu als Estats Units.

No description
by

Clara Condeminas Fernández

on 27 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of El Sistema Educatiu als Estats Units.

El Sistema Educatiu als Estats Units.
Erica Alvear
Samuel Fernández
Clara Condeminas
Característiques sobre el Sistema Educatiu als Estats Units
FINANCIACIÓ

-> El
govern federal no regeix les escoles públiques
. Cadascun dels cinquanta estats té el seu propi Departament d'Educació que estableix els lineaments per a les escoles de cada estat en particular.

-> La majoria dels fons que reben les escoles públiques provenen dels
impostos locals

-> Cada
òrgan legislatiu estatal
decideix quants diners dels impostos se'ls atorgaran a les e
scoles d'educació superior i universitats,
EDATS COMPRESES

-> Als Estats Units, l'educació és
obligatòria
per a tots els alumnes fins a l'edat dels
16 anys.
-> Comprèn
12 anys o "graus", de 1º al 12º (K-12
) previs al ingrès al ensenyament superior.
-> El K-12 (enseyament primari i secundari) pot seguir a estudis terciaris vocacionals i/o
tècnics
(2 anys) o
professionals universitaris
(4anys)
-> En acabar el batxillerat (grau 12) els estudiants nord-americans poden assistir al "
College" o a la Universitat.
-> El títol de batxillerat es reconegut com a educació subgraduada
("Undergraduate")
i els estudis posteriors a aquest títol es coneixen com a educació postgraduada o graduada
("Postgraduate")
-> En acabar els estudis universitaris (menys el tècnic) permet ingressar a estudis:

• Postgrau: Maestria (1 o 2 anys).
• Doctorat (mínim 3 anys)
• Al finalitzar el cicle complet d’estudis professionals i/o doctorat, poden seguir a un programa de postdoctorat (sense límit de temps).

Introducció
El sistema educatiu als Estats Units
Aquest treball tracta sobre el Sistema Eduactiu als Estats Units.
Principalment farem una recerca sobre les característiques d'aquest, les dades sobre els resultats i els índexs del Sistema i per últim farem una comparació sobre el Sistema Educatiu d'Espanya amb el d'Estats Units.
Ens ha cridat l'atenció escollir aquest país ja que cada estat federal té les seves pròpies lleis sobre l'educació, aleshores és una forma molt diferent d'entendre i viure l'educació a la nostra. El nostre objectiu és poder arribar a conèixer el funcionament de de l'educació en un país diferent al nostre.
Universitat
Consisteix en
varis centres semi- independents
, incloent un o més “Colleges” que
ofereixen programes graduats en camps específics
: Quimica, Historia, Literatura...
Així la universitat atorga tots
dos títols
:
El Batxillerat (“Bachelor”)
El de Graduat (“Master”).
La universitat ofereix programes per post-graduats en Arts, Ciències, Dret, Enginyeria entre d’altres
Centre Estatal
Centres amb
matricules de baix cost
per als residents del estat o anys d’estudis en Ciencies i Tecnologies.
Alguns d’aquests centres s’assemblen en els seus plans d’estudis als “Community College” o “Junior College” oferint cursos més curts en les especialitats de menor nivell.
Escola Professional
Preparen a estudiants en
diverses arees
com: Treball Social, Música, Administració d’Empreses i altres professions.
Algunes d’aquestes institucions son independents i sovint ofereixen programes de quatre anys i programes de graduats.
Escoles Politècniques
Ofereixen un mínim de quatre anys d’estudis en Ciències i Tecnologia. Algunes ofereixen programes per a graduats en varies àrees d’Enginyeria i altres camps.
Encara que altres s’assemblen en els seus plans d’estudis als “Community College” o “Junior College” oferint cursos més curts en les especialitats de menor nivell.
Institut Tècnic
Preparen als estudiants en camps com Tecnologia Dental o Mèdica, o Engenyeria Industrial.
Els cursos “Credits” poden ser importants depenent de les necessitats però
poden o no ser considerats equivalents als oferts per un “College” o Universitat.
Master’s Degree
Majoritàriament les classes son
seminaris
de no més de 12 alumnes.
Per completar el programa de Master el aspirant ha de tindre un promig acadèmic de B i se l’atorga el títol un cop s’hagi presentat a una tesis, per a la que s’ha de realitzar un treball d’investigació o superar els exàmens comprensius.
MBA (Master of Bussines Administration)
És un estudi ampli de post-grau en Administració d’Empreses i un complement molt útil d’un títol anterior en qualsevol especialitat.
Per ingressar es requereix un títol universitari i examen GMAT.
ESCALA DE CLASSIFICACIÓ

Sistema de classificacions en l’educació primària i secundaria (K-12):

-> La majoria de les
escoles
utilitzen un sistema d’avaluació
basat en lletres
: A,B,C,D,I i en algunes ocasions E i F.

-> Cal destacar que
no existeix un sistema estàndard nacional
i per tant poden existir altres escales però la
més comú
és la següent:

Highest on scale: A (Excellent)
Excel•lent 10
 Pass/Fail level: D (Marginal)
Regular 6
 Lowest on scale: F (Failure)
Aprovat 5

-> A l’
educació superior
l’escala de classificacions sol ser similar a l’escala utilitzada en l’educació secundaria encara que s’utilitza un
sistema numèric de quatre notes:

Highest on scale: A, 4.0 (Excellent)
-> Excel•lent 10

B
-> Notable 7-8

Pass/fail level:
C, 2.0 (Marginal) -> Bé 6

Lowest on scale: D
-> Suficient 5

F, 1.0 or below (Failure)
-> Suspès/insuficient (entre 0 i 4,99)


Dades sobre els resultats i els índexs del Sistema Educatiu
DADES GENERALS

-> El 89% dels adults entre 25 i 64 anys han obtès l’equivalent d’un títol d’educació secundaria, xifra major que el promedi de la OCDE de 75%.

-> Això s’aplica més en el cas de les dones que en el dels homes, ja que el 88% d’ells han acabat amb èxit l’educació secundaria en comparació amb el 90% de les dones.

-> Pel que fa a la qualitat del sistema educatiu, l’estudiant promedi va obtener una classificació de 492 punts en lectura, matemàtiques i ciències en el Programa per l’Avaluació Internacion d’Estudiants (PISA) de l’ OCDE.

-> En els Estats Units, les nenes superen als nens per 9 punts.

-> Segons l’Oficina del CENSO dels Estats Units, el 85% dels alumnes es gradúen de preparatoria/batxillerat i la majoria d’aquests es gradúen a l’edad de 17 i 18 anys.

INFORME PISA

-> L’informe del Programa Internacional per l’Avaluació d’Estudiants o Informe PISA, es basa en l’anàlisi del rendiment d’estudiants a partir d’uns examens que es realitzen cada tres anys en diversos paisos amb la fi de determinat la valoració internacional dels alumnes. Aquest informe es portat a terme per l’OCDE, que s’encarrega de la realització de proves estandaritzades a estudiants de 15 anys. Encara es considerant com un sistema “objectiu” de comparació.

-> Els Estats Units va quedar en la posició 24 entre els 29 paísos comparats al 2013.

Habilitat lectora:
15. Estats Units – 500

Matemàtiques:
28. Estats Units – 487

Ciències:
20. Estats units - 502

->El porcentatge més alts resideix a l’escola secundaria amb el 90%, una mica més a baix es troba el porcentatge de Batxillerat que ronda entre el 30-35% i per últim el Master amb un 10%. Per lo que es pot valorar que pocs alumnes són els que obtenen el títol de Batxillerat o el Master.

Comparació del Sistema Educatiu d'Espanya amb els Estats Units
-> El Sistema Educatiu d'Espanya, segons la LOE, classifica els ensenyaments en:

Règim general: (educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat, formació professional de grau mitjà i de grau superior)
Règim especial: (ensenyaments artístics i d'idiomes)
-> L'ensenyament és obligatori desde els sis fins els setze anys.
-> Pel que fa el Sistema Educatiu als Estats Units, trobem una gran semblança en que l'ensenyament també és obligatori fins al setze anys.
-> Com ja hem dit la classificació de l'ensenyament als Estats Units, esta dividida en 12 graus, de 1º al 12º.
-> L'educació infantil i primària es molt semblant a la nostra, en canvi l'ESO i el batxillerat, és quan hi ha una petita variació ja que el nivell als Estats Units és més exigent, i acaben amb una títulació més elevada.
-> També comentar, la forma que tenen d'anomenar aquests 12 anys, per a ells són graus, i acaben obtenin el K-12 que és tot el règim general que els hi permet anar a la Universitat o Collage, o a estudis tècnics professionals
-> A Espanya l'estat federal és el que regeix les escoles públiques.
-> Totes les escoles parteixen d'un sol Departament d'Educació.
-> Els fons que reben les escoles públiques provenen de l'Estat federal.
-> I per últim, és el Estat el que decideix quants diners dels impostos van destinats a les escoles d'educació superiors i universitats.

-> En l'àmbit de financiació és on trobem la gran diferencia.
-> Als Estats Units el govern federal no regeix les escoles públiques.
-> Cada Estat té el seu propi Departament d'Educació
-> La majoria del fons que reben les escoles públiques provenen dels impostos locals.
-> I cada òrgan legislatiu decideix quants diners dels impostos van destinats a les escoles d'educació superior i universitats.
-> El Sistema de classificacions en l'educació primària i secundaria a Espanya, sol ser númeric i amb una paraula.
-> A Espanya hi ha un sistema estàndar nacional que és el que utilitza la majoria d'escoles:
Insuficient: 0-4
Suficient: 5
Bé: 6
Notable: 7-8
Excelent: 9-10
-> El Sistema de classificacions al Estats Units en l'educació primària i secundaria és basa en lletres: A, B, C, D i en algunes ocasions E i F.
-> No existeis un sistema estàndar nacional, aleshores això fa que hi hagi molts tipus diferents de sistemes de classificació, però el més comú es aquest:
Highest on scale: A 4.0 (Excellent)
Pass/fail level: C 2.0 (Marginal)
Lowest on scale: D (Suficient)
F 1.0 or below (Failure)
Conclusió
La recerca d’informació sobre el sistema educatiu dels Estats Units ens ha servit per adonar-nos que inicialment no és tan diferent al nostre. Primerament, és també una educació obligatòria fins als setze anys, amb cursos similars als nostres a l’etapa de l’educació infantil i primària. És al període de la nostra ESO on hi ha certa variació ja que automàticament realitzen un similar batxillerat, amb el que considerem que acaben l’ensenyament obligatori amb un nivell educatiu possiblement més alt. També ens ha cridat l'atenció el sistema de classificació que utilitzen per a avaluar, ja que és totalment diferent al nostre.
I per últim, trobem força significatiu que cada estat del país disposi de les seves pròpies lleis envers aquest tema, el qual considerem positiu ja que cadascun podrà modelar-les depenent de les seves realitats socials i necessitats.

Volem afegir, que ha sigut un plaer poder treballar aquest país, ja que hem introduït nous coneixements importants, i hem pogut fer una comparació del nostre Sistema Educatiu amb el d'un altre país.
Referències

http://www.census.gov/censusexplorer/censusexplorer.html


http://www.guiaestudiantilinternacional.com/articles/el_sistema_educativo_americano.htm

http://www.oei.es/pdfs/documento_preal41.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA#Resultado_mundial

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/03/actualidad/1386089319_680515.html

http://www.huffingtonpost.es/2013/12/03/pisa-informe-extranjero_n_4378945.html

http://www.larazon.es/documents/10165/0/video(6122).pdf

http://www.census.gov/

http://www.bls.gov/k12http://www.educacio.novaciutadania.bcn.cat/ca/el-sistema-educatiu-a-espanya-i-catalunya_582

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_educatiu_d'Espanya
Full transcript