Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bilimsel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri

Seçkisiz Olmayan Örnekleme Yöntemleri
by

Fikret Sağmak

on 9 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bilimsel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri

Seçkisiz Olmayan
Örnekleme Yöntemleri

Fikret Sagmak
Amaçsal Örnekleme (
Purposive S.
)
Uygun Örnekleme (
Convenience
)
Ölçüt Örnekleme (
Criterion S.
)
Maksimum Çesitlilik (
Maximum Variation S.
)
Benzesik Örnekleme (
Homogeneous S.
)
Aykırı Örnekleme (
Extreme or Deviant S.
)
Yani ;
Olumsuz Yanları
Olumlu Yanları
Sistematik Örnekleme (
Systematic Sampling
)
Evren: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri
(takriben12000 kişi)

Örneklem büyüklüğü: 600 olduğunu varsayalım
12000/600 = 20 (periyot)

1-20 aralığında bir değer rastgele belirlenir (7 olsun)
Örneklem belirleme sistematik olarak yapılır:
7,27,47,67.....11987
sistematiğinde 600 kişi seçilmiş olur
Örnekleme için çok pratiktir.
birimlerin sıralanışı rastgele yapıldığı taktirde her birimin seçilme olasılığı eşittir.
Belirlenen örneklem sayısından fazla yada eksik eleman seçilmez.
Bağımlı birim seçimi,
Birimlerin rastgele sıralanmadığı evrenlerde oluşabilecek sorunlar
İncelenen durumla ilgili zıt uç noktaların seçilmesi şeklinde yapılan örneklemedir.
Evrende incelenen konuyla ilgili kendi içinde benzeşen farklı durumların tümünün incelemeye alınmasına denir. Örneklem içinde farklılık gösteren durumlar arasındaki ortak ve farklı durumların tanımlanmasında işlevsel bir yöntemdir.
İncelenen bir durum hakkında evrende o durum için elverişlik özellik gösteren belli bir kesimin belirlenmesidir.
Bir araştırmanın örneklemi belirlenirken incelenen duruma yönelik seçilecek birimlerin belli bir kriteri taşıması şartı sözkonusuysa bu örneklemeye ölçüt örnekleme denir.
Kazara yada elverişli örnekleme olarak da bilinen bir yöntemdir. Yöntem zaman, para ve işgücü yönünden ekonomik olmakla birlikte güvenilirlik yönünden önerilmeyen bir konumdadır.
Örnekleme işleminin araştırmacı açısından uygun ve elverişli olması diye de ifade edilebilir.
Bir tekstil markasının fiyatları konusunda memnuniyet anketi düzenlerken anketi mağazada alışveriş yapan gönüllü müşterilerine uygulaması bu duruma örnek gösterilebilir.
Evren/örneklem aralığında
rastgele belirlenen bir değerin
periyodik artışıyla eleman
seçilmesidir.
Yapılan araştırmaya bağlı olarak karşılaştırma, bir durum hakkında detaylı bulgu elde etme gibi gerekçelerle örneklemin belirlenmesidir. Birimler belirli niteliklere göre seçilir veya sınıflandırılır. Rastgele bir seçim yapılmaz.
Tipik Örnekleme (
Typical Case S.
)
Tabakalı Amaçsal Örnekleme (
Stratified Purposeful S.
)
Örnek
Sigara kullanımının kanser oluşumuna etkisini inceleyen bir araştırmacı örneklem belirlerken bir gurubu yoğun olarak sigara tüketen bireylerden, ikinci gurubu ise hiç sigara kullanmayan bireylerden seçebilir.
Mesela
İdamın kaldırılması konusunda yapılacak bir kamuoyu yoklamasında toplumdaki her ideolojik görüş, ırk ve inanç gurubunun çalışmaya dahil edilmesi.
bknz.
Kentlerde, aileler tarafında ihmal ve istismar edilen çocukların gelişim özelliklerinin incelendiği bir araştırmada örneklemenin sosyo-ekonomik düzeyi düşük kesimlerde yapılması.
Bu örnekleme yönteminde incelenen durum için evrenin genel özelliklerini gösteren (bariz farklılıklar taşımayan) tipik bir birim seçilir.
Ankara ili kent merkezindeki resmi ilköğretim okullarındaki öretmen ve velilerin seçmeli ders uygulamasına yönelik tutumlarının incelendiği bir araştırmada İl MEM'den yetkililerle görüşüp Ankara kent merkezinde vasat özellik gösteren birkaç okulun seçilmesi tipik örneklemedir.
Örnek:
Gaziantep ilinde baklava imalatı yapan firmaların ürün kalitelerinin inceleneceği bir araştırmada, incelemeye alınacak firmaların en az 20 yıllık geçmişinin olması şartı konmuştur.
Araştırmada ilgilenilen belli alt gurupların özelliklerini belirlemek, karşılaştırmak için yapılan örneklemedir.
İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının incelendiği bir araştırma için 4. ve 8. sınıf öğrencilerin örneklem olarak seçilmesi.
Yapacağınız araşstırma için örnekleminizin ölçüsü ne olmalı?
Örneklem Büyüklüğü
Başlangıç noktası 2 olarak belirlenen ve periyodu 3 olan sistematik örnekleme.
Bir araştırmada örneklemin büyüklüğü belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken unsurlar vardır.
Bütçe
Zaman
Erişebilirlik
Bu maddeler örneklemin üst sınırını çizerken
Güvenilirlik ve genellenebilir bulgulara ulaşma amacı ise örneklemin alt sınırında belirleyici rol oynamaktadır.
Örneklem büyüklüğü belirlenirken araştırmanın yöntemsel yaklaşımı (nitel-nicel) araştırma deseni, eş zamanlı incelenecek değişkenlerin sayısı, uygulanacak veri analiz yöntemleri, tahmin için kabul edilen güven düzeyi ve tolere edilecek sapma miktarı dikkate alınır.
Araştırmalarda incelemeya alınan her alt guruba
Analiz birimi
denir. Öğrenciler, veliler, müşteriler, hastalar vs.
Nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğünü belirlemek nicel araştırmalara göre daha zordur. Bu araştırma türünde kısıtlı kaynaklarla küçük bir örneklem gurubunda özel bir olguyu derinlemesine araştırabilir yada geniş bir kitle üzerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz.
Örneklemin büyüklüğünü hesaplamak için çeşitli formüller geliştirilmiştir. Bu formüllerin seçimi araştırmadaki değişkenlerin sürekli/süreksiz oluşuna ve örnekleme yönetemine göre farkılık göstermektedir.
Kaynakça
Büyüköztürk Ş., Akgün Ö.E. ve diğerleri (2012) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınları.
Özmen A. (2010) Eğitim Bilimlerinde Yenilikler. Anadolu Üniversitesi Yayınları, yayın no:1016.
www.baskent.edu.tr/~matemel/courses/ornekleme_notlari.doc, erişim 11.11.2012
web.inonu.edu.tr/~makdag/evren.ppt, erişim 13.11.2012
Gösterdiğiniz ilgiden ötürü teşekkürü borç bilirim.
Acelesi yoksa birara öderim.
Full transcript