Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Module 7 : Kalayaan

No description
by

Felisha Frozz

on 1 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Module 7 : Kalayaan

Tandaan
Kalayaan
Aalagaan
Alin sa mga larawan ang...
Nagpapakita ng kalayaan
Kalayaan ni
Santo Tomas de Aquino

"katangian ng kilos loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito"
KNOWLEDGE
Module 7 : Kalayaan
By: Group 3

Thank you!
Masdan mabuti ang mga larawan
Nagpapakita ng kawalan ng kalayaan
Bakit may
kalayaan sa larawan.
Bakit naman wala

Nangangahulugan ito na malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos loob upang pumili ng partikular na bagay o kilos
Kalayaan ni Esther Esteban
Nagagawa o nakakayang gawin ng tao ang nararapat upang makamit ang pinakamataas at pinakadakilang layunin ng kanyang pagkatao.
Uri ng Kalayaan
Kumuha ng 1 half lenght wise na ESP paper para sa pagsusulit
Panloob na Kalayaan
Nakasalalay sa kilos-loob ng tao, ito'y ayon kay Santo Tomas de Aquino base sa kanyang obserbasyon
Kalayaang Gumusto/
Freedom of Exercise
Ito ay kalayaang magnais o hindi magnais
Kalayaang tumukoy/
Freedom of specification
Ito ay kalayaan upang tukuyin ang ninanais
Panlabas na kalayaan
Ito ay kalayaan upang isipin o gawin ang mga nais ng kilos loob.

Pwede ring maalis sa tao ang kalayaang ito ng pag puwersa, halimbawa nito ay ang pagkakulong
PROCESS
UNDERSTANDING
APPLICATION
May mga kabataang nagaakala na ang kalayaan ay kapangyarihang gawin ang anumang naisin ng tao kng susuriin natin ang kalayaan ayon kay....
Kalayaan ni De Torre
Ang tao ay walang kakayahang gawin ang anumang kanyang naisin
Kalayaan ni
Sr. Felicidad C. Lipio
Ang Batas moral ay alintuntuning kailangang sundin na nagbigay hugis at direksyon sa kalayaan
Halimbawa ng panloob na kalayaan ay ang babalang
"No jay walking"
KNOWLEDGE
1. Sino ang may sabi na ang tao ay walang kakayahang gawin palagi ang anumang kanyang naisin?
a.Esther Esteban c.De Torre
b.Santo Tomas d.Sr. Felicidad

2. Ano ano ang mga uri ng kalayaan?
a.Panloob at panlabas c.kalayaang tumukoy
b.kalayaang gumusto d.lahat nang nabanggit

3.Ito ang kalayaang magnais o hindi magnais, ano ito?
a.panlabas na kalayaan c.kalayaang tumukoy
b.kalayaang gumusto d.wala sa nabanggit

4.Ito naman ang kalayaang tukuyin kung alin ang ninanais?
a.panlabas na kalayaan c.kalayaang tumukoy
b.kalayaang gumusto d.wala sa nabanggit

5.Ayon sa obserbasyon ni ______ nakasalalay sa kilos-loob ng tao ang kanyang kalayaan.
a.Esther Esteban c.De Torre
b.Santo Tomas d.Sr. Felicidad


6.Ito ay kalayaan upang isipin o gawin ang mga nais ng kilos loob.
a.panlabas na kalayaan c.kalayaang tumukoy
b.kalayaang gumusto d.wala sa nabanggit

7.Ano ang dalawang uri ng panloob na kalayaan?
a.kalayaang gumusto at gumawa
b.kalayaang gumusto at tumukoy
c.kalayaang tumukoy at gumawa
d.wala sa nabanggit

8.Ano ang nagbibigay hugis o direksyon sa kalayaan?
a.isip c.batas moral
b.konsensya d.dignidad

9.Ang kalayaan ng tao ay nakasalalay sa kanyang?
a.kilos loob c.dignidad
b.isip d.konsensya

10. Ano ang iba pang tawag sa kalayaang tumukoy?
a.freedom of exercise c.freedom of specification
b.freedom of choosing d. wala sa nabanggit
ANG KALAYAAN NG TAO AY PALAGING MAY KAKAMBAL NA PANANAGUTAN
Ang iyong kilos loob ay malayaang
magnais o hindi magnais na sundin o kaya balewalain ang babala
1. Ang kalayaan ay katangian ng kilos loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito.Ito ay nangangahulugang?
a. Malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos loob upang pumili ng partikular na bagay o kilos
b. Nabatay sa dikta ng isip
c. batay sa mapanagutan sa paggamit ng kalayaan
d. Lahat ng nabanggit

2. Ang tao ay walang kakayahang gawin ang kanyang naisin. Ang pangungusap ay?
a. Tama, dahil hindi ganap ang tao
b. Mali dahil maraming bagay ang nais gawin ang tao subalit hindi niya magawa ang mga ito
c. Mali, dahil taliwas ito sa kahulugan ng kalayaan
d. Mali, dahil magagawa ng tao ang maraming bagay dahil mayroon siyang isip at kilos loob


ANG KALAYAAN NG TAO AY NAKABATAY SA PAGSUNOD SA LIKAS NA BATAS MORAL
Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos sa pagsisimula ng kalayaan ng iba
UNDERSTANDING
3. Ang kalayaan ng tao ay hindi lubos. Ang pangungusap na ito ay nangangahulugang?
a. Malaya lamang ang tao kung ang ginawa nya ay kabutihan
b.ang kalayaan ng tao ay nagtatapos sa pagsisimula ng kalayaan ng iba
c.lahat ng nabanggit
d.wala sa nabanggit

4. Nahihinuha na likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o masama ;ngunit ang kalayaan ay may kakambal na _______?
a.pananagutan c.babalewalain
b.kailangan d. wala sa nabanggit

5. Napapamalas ang paggamit ng kalayaan sa ______ at _______ ang pagpili sa masama.
a.mabuti at masama
b.masama at mapananagutan
c.mabuti at mapananagutan
d.maayos at mapananagutan
Paano mo mapapangalagaan ang kalayaan na ibinigay sa iyo ngayon??
(5 points)


ang
1.Tatawid na kayo ng iyong kaklase pauwi sa inyong bahay. Imbis na mag overpass, sabi ng iyong kaklase na mag jaywalking nalang kayo tutal malaya kayong gawin ang gusto nyo. Susundin mo ba sya??
a. Oo Dahil tama naman siya na malaya kaming gawin ang mga bagay
b. Hindi Dahil inaabuso lang namin ang aming kalayaan kapag tumawid kami as kalsada
c. Depende kung May traffic enforser o wala
d.wala sa nabanggit

2.Niyaya ka mag yosi ng iyong tropa at sabi nga sa iyong klase malaya kang gawin ang iyong mga gusto. Pero alam mo namang mali ang mag bisyo. Ano ang gagawin mo?
a. hindi ako magyoyosi dahil isang kasalanan iyon
b. susubukan ko lang
c. depende kung walang taong nakatingin
d. wala sa nabanggit


3. Nakita mong pinipilit ng iyong kaibigan ang isang tomboy mong kaklase na maging babae ulit. Nakita mo na nasasaktan na sya. Pero nahihiya kang pagsabihan ang iyong kaibigan dahil baka magalit sya. Ano ang gagawin mo?
a. papabayaan ko at kunyaring hindi ko nakita ang mga pangyayari.
b. Pag sasabihan ko ang aking kaibigan na mali iyong ginagawa nya dahil malaya ang mga taong mamili ng kanilang desisyon sa kasarian
c. aasarin ko rin ang tomboy dahil sabi nga nila salot ito sa lipunan
d. makikisali ako sa pag pilit sa kanya upang matuwid ang tama

4. Inutusan ka nang iyong nanay na magwalis sa iyong kwarto ng sabi naman ng iyong kuya na wag mo nang sundin si nanay dahil ikaw ay malaya. Ano aang ong gagawin?
a.makikinig ako sa kuya ko dahil tama naman siya na malaya tayo
b.wala akong papakinggan sa kahit sino sa kanilang dalawa
c.susunod ako kay nanay, dahil malaya ang to mamili ng kanilang desisyon ayon sa kayarian
d.wala sa nabanggit
PROCESS
PROCESS
5. Nakilahok sa isang pag-aalsa laban sa pamunuan ng kompanyang kanyiang pinagtatrabahuhan. Nangyari ito dahil sa hindi makataong pagtrato ng may-ari ng kompanya sa lahat ng mga empleyado. Dahil dito siya at ang ilang pang mga kasama na itinuturing mga pinuno ng mga manggagawa ay hinuli at kinulong.
Sa sitwasyong ito nawala ang kanyang?
a.karapatang pantao
b.dignidad bilang tao
c.panloob na kalayaan
d.panlabas na kalayaan
Full transcript