Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TRANSPORT MORSKI

No description
by

Agniesza Axi

on 22 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TRANSPORT MORSKI

TRANSPORT MORSKI
INFRASTRUKTURA

Transport morski - przewóz towarów lub pasażerów po naturalnych morskich szlakach żeglugowych realizowany między portami morskimi za pomocą środków transportowych.
ELEMENTY INFRASTRUKTURY TRANSPORTU MORSKIEGO
LINIOWE

PUNKTOWE
Liniowe -
naturalne i sztuczne szlaki komunikacji morskiej, częściowo kształtowane przez człowieka
Punktowe -
porty morskie – mające z punktu widzenia działalności gospodarczej podstawowe znaczenie w funkcjonowaniu i rozwoju transportu morskiego.

W transporcie morskim dominuje infrastruktura punktowa, czyli porty. Infrastruktura liniowa ma relatywnie mniejsze znaczenie, chociaż jej obecność jest konieczna.

Elementy liniowe:
Otwarte oceany
Morza przybrzeżne i śródlądowe
Naturalne połączenia między morzami i oceanami (cieśniny i naturalne kanały morskie)
Sztuczne drogi morskie (kanały)
Morza zamknięte
Kanały morsko-rzeczne

Elementy liniowe:
Urządzenia nawigacyjne:
Latarnie morskie
Boje wytyczające wejście do portu oraz drogę wodną w niebezpiecznych miejscach
Systemy nawigacji, łączności

Infrastruktura punktowa:
Porty morskie
Port morski
Porty morskie to umieszczone na zetknięciu się lądu z morzem obiekty przygotowane pod względem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym jak i prawnym do różnego rodzaju przeładunków relacji lądowo morskiej i morsko lądowej.


Funkcje portu morskiego
Przeładunek towarów przewożonych drogą morską;
Obsługa ruchu pasażerskiego;
Węzły logistyczne i gospodarcze w systemie globalnego handlu i transportu o silnym morskim charakterze;
Koncentracja różnorodnych rodzajów działalności bezpośrednio lub pośrednio związanych z logistycznymi łańcuchami dostaw.

Elementy wyposażenia technicznego portów umożliwiają realizację różnorodnych usług transportowych, logistycznych, przemysłowo-środowiskowych, administracyjno-handlowych
i pasażersko-turystycznych.

Podstawowe składniki techniczne portu morskiego dzielą się na dwie podstawowe grupy:

Obiekty i urządzenia infrastruktury portowej:

Zapewniają powiązania liniowe elementów infrastruktury transportu morskiego i lądowego w porcie;

Służą do obsługi ruchowej wszystkich środków transportu w danym porcie.

Suprastruktura portowa:

Służy do obsługi przedmiotu przemieszczania (ładunku i pasażera);

Zapewnia obsługę ładunkową środków transportu.

Mają charakter pierwotny i nadrzędny w stosunku do pozostałego wyposażenia technicznego;

Stanowią podstawę rzeczową do tworzenia i rozwoju innych elementów technicznego wyposażenia portów;

Ich stan ilościowy i jakościowy ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju gospodarczego portów morskich.

Infrastrukturę dostępu do portu (od morza i lądu);

Infrastrukturę wewnątrzportową;

Suprastruktura portowa.
I. Infrastruktura dostępu do portu:
Obiekty i urządzenia związane z dostępem do obszaru portu od strony morza i lądu.

Obszar portu to ograniczony obszar (kompleks basenów wodnych i terenów lądowych), na którym prowadzona jest działalność portowa, czyli całokształt usług na rzecz statków (pilotowanie, holowanie, cumowanie, bunkrowanie, zaopatrywanie w żywność, energię, wodę, remonty, itd.) oraz na rzecz ładunków (załadunek, rozładunek, magazynowanie, pakowanie, rozpakowywanie, naprawy kontenerów, itd.) i pasażerów.

Budowle inżynierskie wewnątrz obszaru portu pozwalające na obsługę statków, ładunków i pasażerów:

nabrzeża, kanały, baseny, drogi portowe, portowa sieć kolejowa, obiekty i urządzenia transportu wodnego śródlądowego, systemy instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, łączności, cieplne); system informacji i system EDI.

II. Infrastruktura portowa:
Magazyny;
Place składowe wraz z wyposażeniem;
Urządzenia przeładunkowe;
Sprzęt zmechanizowany;
Portowy tabor pływający;
Terminale pasażerskie wraz z wyposażeniem;
Urządzenia i wyposażenie pomocnicze (budynki administracyjne, socjalne, dyspozytornie i inne);
Urządzenia i wyposażenie zabezpieczające trwałość i techniczną gotowość obiektów infra- i suprastruktury portu (warsztaty, garaże i in.), systemy informacyjne wewnątrz terminali portowych.

III. Suprastruktura portowa:
kanały żeglowne;
śluzy;
falochrony;
urządzenia nawigacyjne, aż do granic obszaru portu.
I. Infrastruktura dostępu do portu
Obiekty infrastruktury portowej:
Infrastruktura portu dzieli się na:
Elementy wyposażenia technicznego portów umożliwiają realizację różnorodnych usług transportowych, logistycznych, przemysłowo-środowiskowych, administracyjno-handlowych
i pasażersko-turystycznych.

Dostęp od strony morza:
drogi samochodowe;
sieć kolejowa;
drogi wodne śródlądowe oraz połączenia z siecią wewnętrzną obszaru portu.
Dostęp od strony lądu:
Bibliografia:
Kacperczyk R., Transport i spedycja – cześć 1 Transport, DIFIN, Warszawa 2004.
Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L., Infrastruktura transportu, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
Neider J., Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo, Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Mendyk E., Ekonomika Transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu Poznań 2002.
Full transcript