Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Abrudbányai Melinda

on 24 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

SÁRDI: 2007 1904 FE megalakulása fordulópont - esszencialista, determinista felfogás elleni harc kezdete 1880 FÁBRI: 1996 - magyar női irodalom nagy fordulópontja - Világ és Pesti Hírlap - nők meghatározó sajtóbeli fórumai
Bédy-Schwimmer Rózsa, Szikra, Lux Terka,
Ritoók Emma, Dienes Valéria VARGA- ZSÁVOLYA: 2009 - esztétikai szempontok felől XX. század eleji írónők munkáinak értelmezése
pl. Lux Terka, P. Gulácsi Irén, Tormay Cécile, Ritoók Emma... BORGOS-SZILÁGYI: 2011 - csak részben esztétikai értelmezés vagy (újra)felfedezés, inkább az irodalmi értékelés felől, az írónők pozícióját feltárni nők "komoly írónőkké váltak" Korai feminista olvasatok a magyar irodalomról.
Egy erdélyi és egy pesti női lap összehasonlító nézőpontból 1907-1913 1914-1917(A Nő)
Szerk.: Bédy- Schwimmer Rózsa, Szikra, Pogány Paula 1902-1907
Szerk.: Boros György
Perczelné Kozma Flóra, Raffai Irma, Fanghné Gyújtó Izabella emancipatorikus
(felekezeti/ feminista)

innovatív

külföldi mintára
hiánypotló céllal


irodalomszemlélet
kánonképzési stratégiák
női irodalmi és értelmiségi szereplehetőségek Női értelmiségi szerepminták kortárs minták tükrében BALÁZS: 2009 „új értelmiségi" szerepminta: Huszadik Század, Nyugat, Társadalomt. Társ. művészeti autonómia és szabadság igénylése mentén hat. meg „nemzeti értelmiség" : Magyar Figyelő, Élet, Magyar Kultúra

„pártértelmiség": Népszava, Világ NT és A Nő - Glossza, Szemle rovatok nemzeti értelmiség
pártértelmiség

Nyugat - Kaffka, Ady, Kosztolányi, Babits, Ignotus - nem integrálódik, de viszonyul
- női egyenjogúság, társadalmi, művészeti szabadságon keresztül határozza meg önmagát Nők Világa

- művelődés, értelmiségi pálya - védelem
- félelem a populáris kultúrától

- „nemzeti értelmiség" - „magyar művelt nő" kimozdul: külföldi irodalom Kánonok - kánonképzési stratégiák Bédy-Schwimmer Rózsa Mit olvassunk?

- lecseréli a nemzeti kánont
(Multatuli, Frank Wedekind, 1francia + 1 német szerző)

- nem magyar szerzők, nem magyar művek - nemzetközi

Antal Sándor (1910.10. szám)

„ Ha a férfiak nem is törtek a szépirodalomban lándzsát az új nőért, mégis van itt egy új, tendenciózus, feminista szépirodalom, mely imponáló agresszivitással teszi a nőt embernyi emberré, egy darab társadalomnak, életnek, drámának, természetes középpontjába. Csakhogy ezt az irodalmat nők csinálják.” Fanghné Gyújtó Izabella Olvasmányainkról

Nemzeti kánon

„Jósikától: Abafi. Utolsó Báthory, Csehek Magyaror-szágon II. Rákóczy Ferencz. Eötvöstől : Gondolatok. Karthausi. Nővérek. A falu jegyzője.Magyarország 1514-ben. Kemény Zsigmondtól : Gyulai Pál. Zord idők. Rajongók. Jókaitól különösen régebbi regényei közül : Az új földesúr.A magyar nábob. Kárpáti Zoltán. Egy az Isten. És mégis mozog a föld. Kőszívű ember fiai.“ + Petőfi, Tompa, Arany, Biblia

Elmozdulás a nemzeti paradigmához képest

- felekezeti irányba - erkölcsi, elit irodalom
- angol, amerikai szerzők munkái (pl. Channing) + angol, amerikai nők levelei

- női Biblia Irodalomtörténet (radikális) újraolvasása antik drámák - rekanonizálják
pl. Lüszisztraté a legemancipatorikusabb

„ Talán kell magyarázni, de nem nehéz, azt, hogy a költőnőség, mely Sapphotól kezdve Ada Negriig sok nő nevét tette ismertté, szintén a nemiség enyhe parfümjével van körülvéve. (…)Sőt hozzá kell vennünk azt, hogy egy csomó szépírónő azáltal lett ismert, elismert, kinyomtatott írónővé, hogy nemi sajátságait nem rejtette véka alá.”

„Az irodalomban a modern titanizmus első sorban szexuális jellegű: képviselik Musset, Goethe, Byron, Shelley, újabban Zola és végül a leghatározottabb dekadencia és degeneráció a la Oscar Wilde.”

Shakespeare, Charlotte Brontë,
Elizabeth Browning Puskin,
Mikes Kelemen, Bod Péter Homérosz - francia forradalom, a modern francia értelmiség, illetve nőemancipációs mozgalom születésének keresztény újraértése
- implicit kirekesztő stratégiák
- szelekciós szempont:
felekezeti hovatartozás
- "unitárius" jelzőpl. Walt Whitman, Longfellow „Töltőtoll" és/ vagy „fakanál" - írónői szerepváltozatok Nők Világa szószék

Nőíró papnő „ Nem akarok messze menni, hogy példákat mutassak, mennyire megfér a gazdasszonykodás, házi dolog, sütés, főzés, varrás vagy gyermek ápolás a közérdek iránti érdeklődéssel, tépelődéssel, vagy éppen irodalmi munkássággal is — hanem rámutatok két főmunkatársunkra.(...) ―Szeretném tudni, mit ártott pl. Fanghné Gyújtó Izabella háziasszonyi voltának, hogy házi kötelességeinek lelkiismeretes teljesítése mellett, a magyar irodalmat is gazdagította mély kedélyű, helyes utat mutató regényeivel és novelláival ?!”

- hagyományos női szerepeket produktívan kiegészítő szereplehetőség ÍRÓNŐ

- leválasztják a nemiségről, feminitásról


1909- női irodalmi Nobel-díj
( Selma Lagerlöf és Ellen Key)


- mozgalmi szempont
szociális problémafelvetés "fordulatok" magyar női irodalmi szerepvállalás tekintetében, nem köthető egyetlen fórumhoz vagy időponthoz, századeleji irodalomszemléletekről és szerepértelmezésekről beszélhetünk összehasonlítás tétje: női irodalmi gondolkodás rétegzettsége

Irodalmat, irodalmi szerepeket leválasztják a nemiségről - XX.
században kibontakozó feminista irodalomkritika alaptétele: a 2 nem irodalma között nincs elvi különbség

egységes mérce: esztétikai - mozgalmi szempontok


női irodalomtörténész + kritikus szerep, első nőszempontú irodalomtörténet
önkényesen hoznak létre női szerzői közösségeket/ vállaltan nem alkotnak csoportot
csoportidentitás és annak erejébe vetett hit
elsők akik önállóan (férfi segítség nélkül pl. a férj író) vállaltak nyilvánosan szerepet az irodalomban.
XX. század eleji nőmozgalom függetlenedik a nemzetépítő politika befolyásoló erejétől - nemzetközi irodalom révén Összegzés Köszönöm a figyelmet!
Full transcript