Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sanayide Kimya

No description
by

ismail kurt

on 31 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sanayide Kimya

sönmüş
kireç
SANAYİDE

KİMYA

gübreler
kireç
cam
malzemeleri
kimyasal gübreler
organik gübreler
porselen
seramik
boya
sönmemiş
kireç
yapı

Sağlık, gıda gibi sektörlerin yanı sıra endüstriyel üretim
yapılan tüm sektörlerle yakından ilişkilidir.

Rafineri, petrokimya, lastik, çimento, boya,
deterjan, kozmetik, tekstil ve ilaç gibi alanların tümünde kimyasal üretim ve analizleri ile ilgili birimler bulunur.

Kimya teknolojisi; seramik, cam, otomotiv, metal, madencilik, enerji, tarım sektörlerinde geniş yer tutar.
Endüstriyel işletmelerin neredeyse
tamamında üretim ve kalite
kontrol bölümleri kimya teknolojisi
ile ilişkilidir.

Kimya endüstrisi, laboratuvar ölçeğinde üretilen kimyasalların ekonomik biçimde tüketime sunulması için çalışır.
Bu amaç doğrultusunda gerekli üretim ve analizlerinin yapılmasını sağlayan kimya teknolojisi alanı, ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahiptir.
Bağlayıcı maddelerden en eski bilinen malzeme kireçtir.


Evlerde çaydanlıkların dibinde biriken madde kireç taşı olarak bildiğimiz CaCO3 tır.

Kalsiyum karbonata, doğal kireçte denir.
CaCO 900-1000 C de ısıtılırsa, CaO ve CO 'e parçalanır. Burada CaO Sönmemiş Kireç olarak bilinir.
o
(k)
3
2
kireç taşı
sönmemiş kireç
Sönmemiş kirecin su ile tepkimesinden
sönmüş kireç

Ca(OH)
elde edilir.
2
sönmemiş kireç
sönmüş kireç
Sönmüş kireç, havada bulunan CO gazı ile tepkime vererek zamanla sertleşir.
2
sönmüş kireç
kireç taşı
HARÇ SIVA ve BETON ELDESİ
harç= Ca(OH) + kum + su
2
Harç ve sıvanın eldesinde

ince kum kullanılır.
Betonda harçtan farklı olarak;
çimento,
kalın taşlar,
demir
gibi başka maddelerde bulunur.
Camların yapısında temel bileşen SiO2 tir.
SiO2 tabiatta oldukça çok bulunan, zincirleme kovalent bağ içeren ucuz bir maddedir.
kum
çamaşır
sodası
kireç
taşı
soda
camı
Camların, ham maddeleri bol ve oldukça ucuzdur.
Geri dönüşümleri kolaylıkla yapılmaktadır.
Oldukça sağlıklı ve çevre dostudur.
Soda-Kireç Camı; en yaygın olarak kullanılan cam türüdür.
Cam üretim aşamasında borik asit kullanıldığında, sıcaklık etkisiyle daha az genleşen ve ısıya oldukça dayanıklı olan “borcam” elde edilir.
Seramikler bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi sonucu oluşan anorganik bileşiklerdir.
Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanmasıyla oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelir.


Bu açıdan halk
arasında
“pişmiş toprak”
esaslı malzeme
olarak bilinir.
Seramiğin ana malzemesi kil ve sudur.
Kili oluşturan maddeler sulu alüminyum silikattır.
Formülü mAl2O3. nSiO2.pH2O dur.

Killi toprak
saflaştırıldığında
KAOLİNİT
adını alır.


Seramik üretiminde toz haline getirilmiş kaolinitler kullanılır.
ELDESİ:
Kil saflaştırılarak, kaolinit haline dönüştürülür.
Kaolinitler toz haline getirilerek su ile karıştırılır ve yumuşak ve kıvamlı bir madde haline gelene kadar karıştırılır.
Elde edilen hamur buradan alınarak işlenmeye başlanır.
Şekil verilen hamur, 1100-1300 C ye kadar ısıtılır.
Fırından çıkan madde ince işin yapılması için laboratuarlara götürülerek boyanır.
Boyanmış ya da sırlanmış mamul tekrar 900-1100 0C ye kadar ısıtılır.
Porselenler seramik olarak tanımlanan ürünlerin en üst özelliklerine sahip maddelerdir.
Porselenenin temel malzemeleri:
1.
Kaolin (Çim Kili)
Kolay yoğurulmayı
2. Kum (Silisyum dioksit) Sert yapı kazanmasını
3. Feldspat (Alüminyum silikat) Camsı yapıyı kazandırır
Feldspat’ın birçok çeşidi vardır.
Feldspat erikten özelliğe sahiptir.
Bu mineral ya kilin kendisinde
vardır veya sonradan katılır.
Kaolin,
porselen hamurunun kolay yoğrulmasını,
şekil almasını ve rengini sağlayan hammadde olup,
camsı faz oluşumunu sağlayan feldspat içinde önemli bir oranda çözünerek, porselen hamurunun
sert,
camsı,
ısıya ve kimyasal etkilere dayanıklı olmasını sağlar.
Porselen üretimi:
- Hammaddeler toz haline
getirilir.
- Şekil verilir.
- Fırınlama yapılır
(1400 C - 1500 C )
- Sırlama yapılır
- İkinci fırınlama yapılır.
SERAMİK

PORSELEN
Çanak, çömlek Yalıtım
Kiremit, tuğla Dişcilik
Yer doşemeleri Mutfak eşyaları; tabak,
Mutfak, banyo çaydanlık vb.
lavaboları Küçük heykel ve biblolar
Kullanım Alanları
SERAMİK PORSELEN
Işığı geçirmez Işığı geçirir
Sırlanmamış olanlar Suyu sızdırmazlar
suyu sızdırırlar
900 C- 1200 C de 1400 C- 1500 C
fırınlanırlar fırınlanırlar
Kırılgandır, dayanıksızdır Dayanıklıdırlar
Küçük gözenekli ve çabuk Sıkı bir yapısı ve sağlam
parçalanan sır yapısı vardır sır yapısı vardır
Farkları
Kimya teknolojisi alanı;
Cam tabakalarının arasına bazı plastik maddeler konularak, yüksek basınç altında sıkıştırılmasıyla elde edilen camlar, yüksek darbeler karşısında kırılmazlar. Daha çok güvenlik amaçlı kullanılır.
Camın üretim aşamalarında Baryum Oksit ve Lantan Oksit gibi bazı maddeler belirli oranda katıldığında cama farklı özellik kazandırır.
“Optik camlar” denilen bu camlar diğer camlara göre daha homojendir ve ışığa karşı daha duyarlıdır. Daha çok mercek ve prizmalarda, gözlük, fotoğraf makinalarının merceklerinin yapımında kullanılır.
İsmail KURT
Full transcript