Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bilim Felsefesi

No description
by

Mehmet Şerif Akaydin

on 27 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bilim Felsefesi

Her ikisi de genel olarak akıl
adına konuşurlar ve kendilerini
akla dayanan gerçeklerle haklı
kılmaya çalışırlar
Her ikisi de kavram ve soyutlamalar
kullanarak ilke ve yasalara varmak
isterler,genellemeler yaparlar.
Felsefe bilimle çeşitli ortak özellikler paylaşır:
Bilim felsefesinin konusu bilimdir.Bilimin yapısını, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi, ilkelerini, ana kavramlarını ve bilimde yöntem problemini inceler.
Bilimi ve bilimsel bilgiyi konu alan felsefe dalına
bilim felsefesi
adını veriyoruz.
Ürün Olarak Bilim
Reichenbach
Carnap
Hempel
Etkinlik Olarak Bilim
Kuhn
Toulmin
BİLİME FARKLI YAKLAfiŞIMLAR
Felsefenin görevi
dilsel önermeleri
hatta
yalnızca anlamlı olan dilsel önermeleri
çözümlemektir.Metnin genel geçerli olup olmadığı ortaya çıkarılır. Bu yapılırken metindeki önermelerin
doğrulanabilirliği
ve ya
yanlışlanabilir
olmasına bakmak yeterlidir. Çünkü doğrulanabilir önerme, "
anlamlı
" önermedir. Anlamlı önermeler ise bilgi veren, bilimsel önermelerdir.
Ürün Olarak Bilim
Bilimi bir bütün olarak ele alırlar. Onlara göre bilim, bilimsel yöntemlerin takip edildiği bir etkinlik sürecidir. Bilimi anlamak için
bilim adamları topluluğunun yaşayış biçimlerine, inançlarına, kültürlerine bakmak gerekir.
Etkinlik Olarak Bilim
Hans Reichenbach
Rudolf Carnap
1- Doğrudan doğrulama:

Herhangi bir nesnenin belirtilen yerde bulunuşunun gözlenmesi söz konusudur. Örneğin; "şu anda bu yazıyı okuyorum" önermesi doğrudan doğrulanabilen bir önermedir.

2- Dolaylı doğrulama:

Doğrulanabilir önermeler, doğrulanmış başka bazı önermelerle birleştirilerek doğrulanmaları sağlanır. Örneğin: "Anahtar demirden yapılmıştır" önermesini doğrulayalım. Fizik kanununa göre demirden yapılmış nesne mıknatısla çekilir, mıknatıs çubuk şeklindedir(doğrulanmış bir önermedir). Anahtar çubuk nesneye yakın konmuş (doğrudan doğrulanmış). Sonuç olarak anahtar şimdi çubuk nesne tarafından çekilecektir. Bu durumda anahtarın demirden yapıldığı dolaylı olarak doğrulanmıştır.
Carnap'a göre doğrulanamayan
önermeler metafizik önermelerdir.
Carnap'a göre; iki türlü doğrulama
yapılabilir.
Stephen Tulmin
Thomas Kuhn
Paradigma:
Belli bir bilimsel yaklaşımın, doğayı ya da toplumu sorgulamak ve onlarda bir ilişkiler bütünü bulmak için kullandığı açık ya da üstü kapalı tüm inançlar, kurallar, değerler, kavramsal ve deneysel araçlardır.
Bilim adamları topluluğunca paylaşılan ortak paradigmada bilime ait temel sorular ve onlara verilebilecek cevapların genel çerçevesi çizilmiştir.
"Paradigma" kavramını kullanır.
Bilimin gelişmesini Darwin'in evrim kuramına bağlı olarak açıklar. Güçlü olan bilim kuramları ve anlayışları varlığını sürdürür zayıf olanlar yok olur.
Toulmin
Bilim
Bilimsel Yasa
Bilimsel Yaklaşım
Doğa Bilimleri
Hipotez
Kuram
Yöntem
Doğrulama
Yanlışlama
Bilim Felsefesi
Bilim, bilimsel çalışma sonunda elde edilmiş kesin bilgilerdir.
Bilimsel araştırma
yöntemleriyle tespit edilmiş olaylar arasındaki
değişmez ilişkiler sistemi.
Henüz yeterince doğrulanmamış
olgusal ve doğrulanabilir
önermelerdir.
Bir sonuca ulaşmak veya bir
önermeyi doğrulamak için izlenen planlı yol,
metot; ilke, kural ve evreler bütünü.
Bilimde doğruluğun ölçütü,
herhangi bir önermenin yanlışlanamaz
olmasıdır. Bir hipotez yanlışlanamadığı
sürece doğrudur. Sınama ve deney
doğrulama üzerine değil yanlışlama üzerine
kurulur.
Bir varsayımın (önermenin)
doğru olup olmadığını belirlemek için yapılan
deneysel ve mantıksal işlem.
Bir olgular topluluğunu tasvir etmeye
ve açıklamaya yönelik ilkeler, kurallar ve
bilimsel yasalar bütünü.
Doğadaki canlı ve cansız
varlıkları, onların oluşumlarındaki yasaları
belirlemek için çalışan bilimler (fizik, kimya,
biyoloji, astronomi, jeoloji v.s.)
Herhangi bir konuyu
bilimsel metodla ele alma, inceleme ve
düşünme.
Bilim, insan zihninden bağımsız olan gerçeklikleri araştıran bir faaliyettir.
Bütün bilimler birbirleriyle ilişkilidir. Bilimler birbirine indirgenebilir.
Bilim, birikimsel olarak ilerler.
Bilimsel faaliyetin insandan tümüyle bağımsız bir iç işleyişi vardır.
Bilime klasik yaklaşımın temel özellikleri şunlardır:
Ezgi ÖZDEMİR
11/C 799
Dinlediğiniz için Teşekkürler...
BİLİM FELSEFESİ
Her bilimin konusu bellidir; doğa olayları ve insanların sosyal ilişkilerinden ortaya çıkan olaylar çeşitli bilimlerin konusunu oluşturur. Her bilimin konusu sınırlıdır. Felsefenin konusu ise evrenseldir; her şey felsefeye konu olabilir.
Bilimle Felsefenin Farklılıkları
- Bilim ve felsefenin esas farkı metot yönündendir. Bilim olgularla hareket eder ve ulaştığı sonuçları olgularda temellendirir. Felsefe ise eskiden beri olguların yanında mantıksal çözümlemeye, kavramsal düşünme ve bazen de spekülasyona dayanır. Felsefede mantıksal çözümleme o kadar önemlidir ki, B. Russel 1914 yılında mantığı felsefenin özü olarak nitelemiş, R. Carnap ise felsefeyi mantıktan ibaret saymıştır.
Bilimler bilgi üretir, felsefenin ise öyle bir amaç ve faaliyeti yoktur.
Bilimsel açıklama, biçim yönünden mantıksal olmalıdır. Açıklanan, açıklayanların mantıksal sonucu olmalıdır.
Yapılan mantıksal çıkarım geçerli olmalıdır.
Açıklayanlar arasında, yasa niteliğinde en az bir genelleme olmalıdır.
Açıklayanlar olgusal içerikli önermelerden meydana gelmelidir; metafizik veya içi boş mantıksal önermeler olmamalıdır.
Açıklayan önermeler olgusal olarak doğrulanmış olmalıdır.
Bilimin özellikleri
Kuhn, bilim adamlarının etkinliği olarak gördüğü bilimin gelişim aşamalarını açıklamıştır. Buna göre bilim şu aşamalardan
geçerek ilerler:
1-Bilim öncesi dönem,
2-Olağan bilim dönemi,
3-Bunalımlar,
4-Devrim
Full transcript