Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagpaplanong Pangwika sa Edukasyon

No description
by

John Isaac Libatique

on 6 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagpaplanong Pangwika sa Edukasyon

Karanasan ng Filipinas, Singapore at Hongkong
Bansang naging Kolonya
Literasi sa Kolonyal na wika
Interes sa Pagpaplanong Pangwika
Asya (siglo 15-19)
Lydia B. Liwanag,
PH.D.

Pangpaplanong Pangwika sa Edukasyon
Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Daigdig
-ang mga bansang dumaan sa kamay ng mga mananakop ay nagsimulang magsagawa ng mga hakbang tungo sa pagsasarili
Timog Silangang Asya
-Naglunsad ng pormal na hakbang sa pagpaplanong pangwika upang magkaroon ng pagbabago sa wika.
-Sa pagtatakda ng patakaran sa wika kasama rito ang wika o mga wika na gagamitin para sa mga tiyak na layunin

-Ang pagpaplanong pangwika sa edukasyon ang siya namang magsasagawa ng pagbubuo ng mga kurikulum na siyang lilinang sa pagkatuto at paggamit ng mga wika ng sektor ng populasyon na pinaglaanan nito.

-Hindi tungkulin ng mga nasa sektor ng edukasyon na desisyunan de jure kung anong mga wika ang dapat ituro sa isang konteksto.
-hindi lamang ekonomiko, politikal, at militar na imperyalismo ang nanaig
-naging palatandaan ng pagkakaroon ng prestihiyo
at pagtaas ng kanilang (katutubo) kalagayang ekonomiko
Ang pagpaplanong pangwika ay isang sinadyang paggabay sa development o pag-unlad ng wika sa konteksto ng pagbabagong panlipunan, pangkultura at panteknolohiya.
-proseso ng pagbabagong pangwika dala ng pagtutunggalian ng kolonyal at katutubong wika at kultura.
-Nagkaroon ng impluwensya ang mga wikang Ingles, Kastila, Dutch, Intsik na nagpahina sa pag-unlad ng mga katutubong wika.
-Namayani ang Sistema ng edukasyon ng sumakop na bansa.
-Layunin ang pagsasanay sa mga katutubo upang makuha ang kanilang suporta at kooperasyon
-Ginamit ang kolonyal na wika upang mapalaganap ang sistema ng eduaksyon
-Ang sistemang ito ay nagbunga ng mga elit mula sa katutubo
-Naging sentro ng pagtatalo ang isyu sa wika kaugnay ng mga pangangailangan ng bansa na nauukol sa nasyonal, etnik at rehiyonal na identidad, gayundin, sa ekonomikong pag-unlad at sosyo-politikal na pagbabago.
Sa ganitong komplikadong sitwasyon, ang aspetong teknikal sa pagpaplanong pangwika ay napasangkot sa mga isyu at problemang politikal at sosyal.
-Alisjanbana(1961 1ff)
Interes sa Pagpaplanong Pangwika sa Edukasyon
-nakasentro sa edukasyon kaugnay ng mga pagpaplanong ekonomiko ng bansa.
-Sa ideal na kapaligiran, ang gobyerno ang siyang nagbibigay ng awtoridad para sa isang pagpaplanong pangwika sa bansa na siyang pagbubuhatan ng patakaran ng wika.
- Sa halip ang tungkulin ng mga sektor ng edukasyon ay desisyunan ang mag sumusunod:

- Magtuturo ng wika o mga wika, level ng edukasyon, pangkat ng populasyon, metodolohiya ng pagtuturo, kagamitan, at ang gastos na kaugnay ng implementasyon ng patakaran sa wika at iba pa.

- Tungkulin din ng sektor ng edukasyon na humiling sa gobyerno ng mga inaakalang suporta para sa mga gawain nito sa implementasyon ng patakaran sa wika.
- Sa parte naman ng gobyerno, tungkulin nito bigyan ng suportang pinansyal o subaybayan ang sektor ng edukasyon sa lawak ng pagpapatupad ng patakaran, suliraning kinakaharap nito, pagbabago o pagrerebisa sa patakaran kung kinakailangan.

- Sa kasaysayan ng pagpaplanong pangwika, ang suliranin ay nag-uugat sa hindi malinaw na pagkakaiba sa tungkulin ng gobyerno at sektor ng edukasyon.


- Sa pagsasagawa ng madaliang panahong programa sa patakaran sa wika sa edukasyon nagiging layunin ng gobyerno ang mabilis na ekonomikong pag-unlad ng bansa at pagtatamo ng mga kaalaman sa larangan ng siyensiya at teknolohiya.

- Isa ang Filipinas sa mga bansang ang ginamit na wika sa edukasyonay ang wika ng kolonisador (Ingles) sa dahilang inaakala ng gobyerno na walanang sapat na panahon at kagamitan sa pagdevelop ng katutubong wika para sa pangangailanga nitong ekonomiko.
- Sa iba namang bansa tulad ng Malaysia at Indonesia, ginamit ng mga ito ang katutubong wika ng mga mamamayan bilang wika ng edukasyon.

- Matatag ang naging suporta ng gobyerno ng dalawang bansa sa pagpapaunlad ng katutubong wika para sa pagkakaisa ng mga mamamayan at pagpapatatag ng kultura ng mga bansa.
- Gonzales 1994, 104
- Islam 1980, 188
- Makikita rin sa kasalukuyan ang interes sa pagsasagawa ng mga pananaliksik na nauukol sa mga pagpaplanong pangwika na nangyayari sa iba't ibang bansa (cross-national studies)
- Fishman, 1975, 212
- Alisjahbana 1960
- De Francis 1950
- Haugen 1966
- Heyd 1954
- Kurman 1968
- Ang mga ito ay ginawa nang magkakahiwalay at may iba't ibang teoretikal na interes.

- Kailangan ang tawid-bansang (cross-national) pag-aaral na maghahambing sa mga karanasan ng mga bansa na nauukol sa pagpaplanong pangwika.
- Fishman 1975, 211
- Ang mga karanasang ito ang kakikitaan ng mga hindi inaasahang pagkakaiba at siyang magbibigay ng mahalagang pananaw na makatutulong sa disiplina ng pagpaplanong pangwika sa kalahatan.
- Fishman 1974, 85
Mahalagang makita ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba upang malaman kung saan maaaring makakuha ng puntong pagkakasunduan at hanggang saan maaaring humango ng mga ideang tutulong upang mapagbuti at maisaayos ang mga gawaing nauukol sa pambansang pagpaplanong pangwika.
- Ang development sa Filipinas at Singapore at sa teritoryo ng Hong Kong ay ginawan ng pag-aaral at paghahambing kaugnay ng mga gawain sa pagpaplanong pangwika sa edukasyon.

- Pare pareho silang naging biktima ng kolonisasyon - ang Singapore at Hong Kong ng mga British, at ang Filipinas ng Kastila at Amerikano.
- Pare pareho nilang ginamit na wika sa edukasyon ang wika ng ga kolonisador (British English) sa Singapore at Hong Kong at American English sa Filipinas, na hanggang sa ngayon ay may mahalagang papel na ginagampanan bilang wika ng gobyerno at edukasyon.

- Nakita rin ang pagkakatulad ng Filipinas, Singapore at Hong Kong sa pagnanais ng mga ito na gamitin bilang wika ng edukasyon ang katutubong wika ng mga mamamayan.
- Sa Hong Kong ang patakaran sa wika na edukasyong bilingguwal ay ipinatupad sa sekundarya.

- Ginawa ang ganito para patatagin muna ang kasanayan ng mga mag-aaral sa katutubong wika (Cantonese) at magkaroon ng literasi sa wikang ito bago lumipat sa pangalawang wika (Ingles) sa kanilang pag-aaral sa sekundurya.


- Naging suliranin sa mga nag-iimplementa ng patakaran ang ganitong kalagayan sa dahilang nabigla ang mga mag-aaral sa paglipat mula sa kanilang katutubong wika patungo sa wika na pag-aaralan pa lamang nila na may ibang estruktura kompara sa kanilang unang wika.

- Nakita sa mga obserbasyon sa klase at sa mga pagsusulit na ang mga mag-aaral ay takot magsalita sa Ingles at ang mga aralin ay isinasaulo nila kahit hindi nila ito naiintindihan.
- Hindi marunong magpahayag ang mga mag-aaral sa Intsik o sa Ingles.

- Muling sinusuri ng mga miyembro ng Education Commission (1994) ang patakaran sa wika sa edukasyon at ang epekto nito sa pag-aaral ng mga estudyante sa Hong Kong.

- Kailangang pag-aralan ang pinagmumulan ng suliranin na nauukol sa pagkatuto ng Ingles bilang pangalawang wika kasama ang pagkatuto ng Putonghua na kailangan ng Hong Kong sa ilalim ng pamumuno ng Tsina sa darating na 1997.
- T'sou 1994,202
- Kakaiba naman ang nangyari sa Singapore.

- Naging patakaran sa wika ang pagbibigay ng pantay-pantay na pagkakataon sa mga katutubong wika na maging midyum ng pagtuturo sa mga paaralan kasama ng Ingles.


-Nagkaroon ng gradwal na pagbabago tungo sa paggamit ng Ingles bilang pangunahing midyum ng pagtuturo sa lahat ng paaralan.
"Hindi nakikitang plano"
(invisible language planning)
(Pakir 1994: 165)
Naging matagumpay sa mga paaralan ang pagtuturo ng Ingles, at sa kasalukuyan, hindi na pinag-uusapan ang istatus ng Ingles kundi ang estandard ng Ingles na dapat linangin sa mga paaralan.
(Lam 1994, 192)
Sa kabila nito, may nabubuong konsern sa parte ng gobyerno at mga magulang sa pagkakaroon ng deteryorasyon sa kultura at pagpapahalagang Intsik dala ng pagbibigay-halaga sa pag-aaral ng Ingles.
Filipinas
-bagama't malinaw ang itinakdang patakaran sa wika na nauukol sa paggamit ng 2 wika; Ingles at Filipino, masasabing ang pagpapatupad nito ay may kalabuan.
1974-Kasalukuyan
-walang ginagawang pagbabago sa mga naunang plano gayong may mga nakikitang problema sa mga paaralan
-Kinakabahala ang pagbaba ng kalidad ng Ingles ng mga mag-aaral na minsan ay isinisisi sa mismong patakaran ng wika.
Hindi nakikita na may matatawag ding "invisible languange planning" na nangyayari sa bansa tulad ng Singapore at ito ang masa at mga mag-aaral na nasa rural na lugar na unti-unting nakikita ang gamit at kahalagahan ng Filipino sa pang-araw araw ng buhay.
Pagkakatulad at pagkakaiba ng Filipinas, Singapore at Hongkong sa pagplaplanong pangwika sa edukasyon
Talahanayan 1
Pagkakatulad sa Karanasan at Pagpaplanong Pangwika sa Edukasyon ng Hongkong, Singapore at Filipinas
Talahanayan 2
Pagkakaiba sa Karanasan at Pagpaplanong Pangwika sa Edukasyon ng Hongkong, Singapore at Filipinas
Konklusyon
Naging layunin ng pag-aaral na ito ang hambingin ang mga karanasan ng tatlong bansa sa larangan ng pagpaplanong pangwika sa edukasyon.
Sa pagsasagawa ng tawid-bansang pag-aaral a ito, nakita ang mga kalakasan at kahinaan sa proseso ng pagpaplanogn pangwika sa mga bansang pinag-aralan.
Iminumungkahi ang mga sumusunod:
1. Kailangan ang matapat na pagsusuri sa Bilingguwal na Patakaran sa eduaksyon na ipinatupad sa buong bansa.

Layunin nito na maging mahusay ang mga mag-aaral sa 2 wika, Ingles at Filipino.

Ang Ingles ay pangalawang wika para sa karamihan ng mga mag aaral at ang estruktura nito ay naiiba sa kanilang katutubong wika.


2. Magkakaroon din ng mga pag-aaral tungkol sa sikolohiya ng pagkatuto ng una at pangalawang wika kaugnay ng patakaran ng wika.

Sa ganitong paraan higit na mauunawaan ng mga nagpapatupad ng patakaran ang kahalagahan ng pagtingin sa atityud at kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng isang wika. (Edukasyon Commission sa Departamento ng Eduaksyon)
3. Suriin ang ginagawang pagtuturo ng Ingles sa mga paaralan at ang layunin sa pagtuturo nito.

Hindi epektibo ang pag-aaral lamang ng estruktura ng wika sa halip ituon ang pagtuturo sa gamit ng wika sa mga sitwasyon na kailangan ang interaksyon ng mga mag-aaral.

4. Magkakaroon ng ibang alternatibong programa sa Edukasyon Bilingguwal ayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa iba't ibang rehiyon ng bansa.

5. Higit sa lahat, kailangan ang matapat at masigasig na suporta ng gobyerno at ng mga namumuno sa edukasyon sa pagpapatupad ng patakaran, sa wika ng edukasyon.
-Lolita V. Gaela
Maraming salamat
sa pakikinig!

Maari na kayong
gumising :)
Full transcript