Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dr. Varecza Zoltán Ph.D.-VP-P&P-Veszprém-2015.11.12

No description
by

Goodwill Consulting Kft.

on 18 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dr. Varecza Zoltán Ph.D.-VP-P&P-Veszprém-2015.11.12

(hús-, zöldségfeldolgozás,
stb.)
élelmiszeripari vállalkozások
igen
nem
GINOP
VP
nem
Annex
Annex
mikro, kis
közép
nagy
Köszönöm a
megtisztelő
figyelmüket!

Kezdődnek a pályázati kiírások
Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint
cég
méret
előállított termék
árbevétel több
mint 50%-a mg.-i
tevékenységből
származik
EU költségvetés 38%-a fordítódik
erre 2014–2020-ig
ebből Magyarországra jut: 13,061 milliárd €
KÖZÖS
AGRÁRPOLITIKA
(KAP)
I. Pillér:
8,916 milliárd €
II. Pillér:
4,145 milliárd €
Vidékfejlesztési Program
Piaci
intézkedések
Prioritások:
1. Tudásátadás és innováció
2. Versenyképesség és életképesség fokozása
3. Élelmiszerlánc szervezése, kockázatkezelés
4. Ökoszisztémák állapotának helyreállítása
5. Erőforráshatékonyság
6. Társadalmi befogadás előmozdítása, a vidéki
térségek gazdaságfejlesztése
Közvetlen kifizetések
139 millió €
Tudásátadás
és innováció
690 millió €
Vidéki térségek
343 millió €
Erdő- gazdálkodás
2767 millió €
Mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás
Környezet- gazdálkodás
134 millió €
Beruházások
209 millió €
Helyi
gazdaság-fejlesztés
215 millió €
Leader
192 millió €
Vidékfejlesztési Program
környezet- gazdálkodás
1039 millió €
Kockázat
kezelés és
jövedelem
stabilizálás
213 millió €
Beruházások
1397 millió €
Minőség-rendszerek
és termelői
csoportok
118 millió €
Helyi
infrastruktúra
és szolgáltatás-
fejlesztés
283 millió €
Változások
a pályázati
rendszerben
árbevétel töb
a támogatások odaítélésére nem közigazgatási hatósági eljárási keretében kerül sor, hanem polgári jogi alapon támogatói okirat kibocsátásával vagy támogatási szerződés kötésével;
a támogatások megszerzésének és felhasználásának feltételeit nem „jogcímrendeletek”, hanem a www.palyazat.gov.hu honlapon meghirdetett pályázati felhívások határozzák meg;
a támogatási kérelmet kizárólag a felhívásban meghatározott elektronikus alkalmazással lehet és kell elkészíteni és benyújtani (ügyfélkapun vagy a www.palyazat.gov.hu honlapon keresztül);
előleg igénylése esetén biztosíték nyújtása – kevés kivétellel – kötelező;
Állattenyésztés
Kertészet
Élelmiszer-
feldolgozás
Borászat
Szántóföldi
növény-
természtés
Az energiafelhasználás
hatékonyságának javítása
Új gépek és berendezések és
az ezekhez tartozó szoftverek
vásárlása
Állattenyésztés támogatása
Versenyképesség javítása
Trágyatároló építésének
támogatása
Mezőgazdasági termelő
Induló termelő

20-500 mFt
50-55%
Álattartó telepek építése,
bővítése és/vagy korszerűsítése
Kis méretű gabonatárolók és gabonaszárítók építése
Új gépek és berendezések és
az ezekhez tartozó szoftverek
vásárlása
Kertészeti ágazat támogatása
Víz- és energia-takarékos öntözőberendezések fejlesztése
Az energiafelhasználás
hatékonyságának javítása
Mezőgazdasági termelő
Induló termelő

20-500 mFt
50-55%
A kertészetek
versenyképességének javítása
Piacra jutást elősegítő
fejlesztések
Mezőgazdasági termékek
feldolgozásának támogatása
Erőforrás-hatékonyságot
elősegítéső befektetések
Épületek építése
és/vagy fejlesztése
Élelmiszer-feldolgozó
KKV-k

max 5-500 mFt
50%
Mezőgazdasági termékek értéknövelése
Új gépek és berendezések és
az ezekhez tartozó szoftverek
vásárlása
Borászatok támogatása
Ingatlan vásárlása, építése,
és/vagy fejlesztése
Borászati vállalkozások, üzemek

max 5-300 mFt
50%
Borászatok termékfejlesztésének és
erőforrás-hatékonyságának támogatása
Új gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, IKT fejlesztéseket
Minőségrendszerhez történő csatlakozás
Nem mezőgazdasági
tevékenységek fejlesztése
Nem mezőgazdasági
tevékenységek támogatása
Ingatlan vásárlása, építése,
vagy fejlesztése
Hagyományos kézműves és kisipari tevékenységek fejlesztése
Mezőgazdasági termelő
Induló termelő

max 35 mFt
60%
Nem mezőgazdasági tevékenységek
elindításának támogatása
Új vagy használt gépek és
berendezések vásárlása
Technológia- és eszközfejlesztés az állattenyésztési ágazatban
Mezőgazdasági termelésben
használt épületek építése
és/vagy modernizálása
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
Termőföldek vásárlása
Technológia- és eszközfejlesztés a kertészeti ágazatban
40 évnél fiatalabb
szakismerettel
rendelkező gazdák

max 30 mFt
55-100%
Fiatal gazdák támogatása
GINOP
K+F
max. 90 %
közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, ill. megújuló energiaforrások használata;
Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben VP-7.2.1
a településképet meghatározó épületek külső rekonstukciója és energetikai korszerűsítése;
a 2000 lakos alatti településeken, szennyvíz -elvezetés és -tisztítás, valamint a szennyvíziszap kezelés megvalósítása;
külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése;
helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrájának fejlesztése;
A felhívás célja a vidéki életminőség javítása, a vidéken élők komfortérzetének javítása, a települések látképének javítása a településképet meghatározó épületek felújításával, rekonstrukciójával, az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása közösségi terek létrehozásával, fejlesztésével
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
Vidéki önkormányzat
Max. 160 ezer €
75-95 %
Megfelelő szintű szennyvíz -elvezetés és -tisztítás, valamint a szennyvíziszap kezelés megvalósítása autonóm természet közeli szennyvíz-kezelési megoldások vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések megvalósítása révén
Egyedi szennyvízkezelés
Vidéki önkormányzat
Max. 500 ezer €
75-95 %
max. 90 %
a településen bárki által igénybe vehető közétkeztetést végző intézmények konyhájának fejlesztése;
Alapvető szolgáltatások fejlesztése
(VP-7.4.1)
az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel (közfunkció, térítésmentes),
köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr, mezőőr szolgálat jármű, és eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes),
A vidéki térségekben a települések külterületi útjainak minősége elmarad az elvárttól, egyes szakaszok minősíthetetlenül rossz állapotban vannak. A fejlesztések hatására nagymértékben javulni fog a külterületi területek elérhetősége, ezáltal jelentős életminőségbeli változás fog bekövetkezni a külterületen élők számára.
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
Vidéki önkormányzat
Max. 65 ezer €
75-95 %
A felhívás célja a vidéki életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése, a köz- és vagyonbiztonság javítása
Vidéki önkormányzat
Max. 40 ezer €
75-95 %
Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel
Full transcript