Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mítoszok, mitológia

No description
by

Anna Balogh

on 1 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mítoszok, mitológia

Mítoszok, mitológia
Az ókor
A thébai mondakör
I. Khaosz, Gaia-Uranosz, Erósz

II. küklopszok, 6 titán, 6 titanisz
Kronosz-Rheia


III. (Aphrodité, Erünniszek, Gigászok)
Hesztia, Poszeidon, Démétér, Hádész,
Héra-Zeusz

Hébé, Árész, Eleithüia
A trójai mondakör
Zeusz --- Léda - Tündaréosz
Bevezetés, alapfogalmak
Mitológia
: a mítoszok összesége/ a mítoszokkal foglalkozó tudomány
Politeizmus
: többistenhit
Monoteizmus
: egyistenhit
Zeusz feleségül akarja venni Thetist, de Prométheusz megjósolja, hogy fiuk túlnő majd apja hatalmán - Zeusz eláll az ötlettől
Thetis így összeházasodik a halandó Péleusz királlyal
a lakodalomra az összes isten hivatalos, kivéve Eriszt (a bosszúállás istennője)
bosszúból Erisz az ünneplők közé gurít egy almát "A legszebbnek" felirattal
Héra, Pallasz Athéné, Aphrodité összevesznek rajta
Zeusz Páriszt (a legszebb halandó férfit) kéri fel döntőbírának
Párisz Aphroditét választja (megvesztegeti, Helénét - a legszebb halandó asszonyt - ajánlja fel neki
a világ kultúrájának 1. nagy korszaka
a világirodalom alapművei az ókori társadalmak (Mezopotámia, Egyiptom, Görögország, Róma, Júdea-Palesztina) termékei
a szépirodalom kezdeteit a MÍTOSZOK jelentik
A
mítoszok
a világ keletkezését és az emberiség eredetét magyarázzák.
görög müthosz 'elmondás, elbeszélés, monda'
istenekről, vagy isteni eredetű, emberfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló elbeszélés
szereplői: istenek (
antropomorf
alakok), félistenek (
titánok/titaniszok
), démonok, hősök (
héroszok
), megtestesített természeti erők, stb.
szájhagyomány útján terjedtek (kül. változatok)
A mitologikus elképzelések közös pontjai:
a világ az istenek nászából jött létre
a világ fejlődése az istenek közötti harcnak (
theomachia
) köszönhető
a harmóniát egy főisten győzelme alakítja ki
Ókor (antikvitás)
Főbb mondakörök
mezopotámiai (Gilgames)
görög (istenek története, trójai, thébai mondakör)
héber (Biblia)
Istenek története
Zeusz gyermekei más istennőktől/nőktől:
Perszephoné, Artemisz, Apollón, Hermész, Dionüszosz (istenek/-nők)
a Múzsák (tudományok és művészetek 9 istennője)
Héraklész (félisten)
Heléna (a legszebb halandó nő)
A mezopotámiai mondakör
az első kiseposzok sumér nyelven keletkeztek id.e. 3-4000 körül
központi témájukat az uruki mondakörből merítették
Uruk: mezopotámiai város, id.e. 27. században a város királya volt GILGAMES
A Gilgames eposz
a mezoptámiai sumérok alkotása, az egyik legrégebbről fennmaradt epikus mű (több változata ismert)
újasszír, legújabb bővített változatának terjedelme 12 tábla (1-1 szerkezeti egység)
Az eposz Gilgames királyfinak a halhatatlanságért folytatott küzdelmeit meséli el.

Gilgames 2/3 rész isten, 1/3 rész ember
zsarnoki módon bánik népével
ezért az istenek megteremtik ellene Enkidut, a vadembert, akit egy templomi örömlány civilizál
a két hős megmérkőzik, de nem bírnak egymással, ezért kibékülnek, barátok lesznek, s több akadályt együtt küzdenek le
(Enkidu meghal)
Gilgames fölkeresi mitikus ősét, Um-napistit akinél örök élet titkát keresi
Um-napistitől megkapja az örök ifjúság füvét, ám a kígyó elfogyasztja azt…
Gilgames megnyugszik, hogy evilági hőstettei révén nyer majd túlvilági boldogságot (Enkidu feljön az alvilágból és mesél arról)
Héraklész nagyon erős, ugyanakkor bölcs férfi lett.
Még fiatal korában döntenie kellett, hogy nyugalmas, kényelmes életet él VAGY nagyon nehéz élete lesz, amely azonban dicsőséget tartogat számára. Héraklész az utóbbit választotta.
Zeusz hattyú alakban elcsábítja Lédát (Tündaréosz király felesége)
Léda két hattyútojást hoz világra Klütaimnésztra (Tündaréosz lánya)+Heléné (Zeusz lánya); Kasztór+Polüdeukész
Klütaimnésztra Agamemnón (mükénéi király) felesége lesz, gyermekeik: Iphigénia, Orsztész, Elektra
Heléné Meneláosz (spártai király) felesége lesz, gyermekük Hermioné
I.
II.
III.
Párisz Spártába utazik, ahonnan a kincstári javakkal együtt megszökteti Helénét
a görögök Agamemnón vezetésével megindulnak Trója ellen
10 éves görög-trójai háború
Klütaimnésztra
- Agamemnón - Meneláosz -
Heléné

Kasztór

Polüdeikész
Iphigénia, Elektra, Oresztész -
Hermioné
Zeusz --- Thétisz - Péleusz
Akhilleusz
Priamosz - Hekabé
Kasszandra, Párisz, Hektór
Théba
Korinthosz
Laiosz
Iokaszté
Oidipusz
Laiosz meghal, a jóslat 1. fele teljesül
Iokaszté
Polüneikész
Eteoklész
Iszméné
Antigoné
dögvész
Iokaszté öngyilkos
Kolónosz
Théba
testvérátok

Polüneikész és Eteoklész egymást ölik meg
az új király:
Kreón
Megátkozlak benneteket, fiaim!
Ember!
Full transcript