Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Matematik Tarih Şeridi

No description
by

reyhan uysal

on 22 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Matematik Tarih Şeridi

MATEMATİK TARİH
ŞERİTİ

Thales
Antik Yunan Matematikçileri
Harezmi
Arap Matematikçiler
Johann Müler (1436-1476)

Cardano (1501-1576)

Napier (1550-1617)

Descartes (1596-1650)

Fermat (1601-1665)

Pascal (1623-1662)

Newton (1642-1727)

Leibniz (1646-1716)
Rönesans Matematikçileri
Daniel Bernouilli (1700-1782)

Leonard Euler (1707-1783)
18. yy Matematikçileri
Marquis de Laplace (1749-1827)

Richard Riemann (1826-1866)

Georg Cantor (1845-1918)

Henri Poincaré (1854-1912)
19. Yy Matematikçileri
Alan Turing(1912-1954)

John von Neumann(1903-1957)

Kurt Gödel(1906-1978)

Claude Shannon(1916-2001)
20. yy Matematikçileri
Pisagor
Öklid
Arşimed
Apollonius
İskenderiyeli Heron
Menalaus
Eratosthenes
Battani
Carl F. Gauss (1777-1855)
- Ilk filozof (B. Russell'a göre)

- Rasyonel yaklasim

- Thales üçgeni
- Çap çemberi iki eşit parçaya böler.

- Bir ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir.

- Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar birbirine eşittir.

- Köşesi çember üzerinde olan ve çap gören açı, dik açıdır.

- Taban ve buna komşu iki açısı verilen
üçgen çizilebilir.
- Sayıların babası

- Her şey matematikle ilgili

- Pisagor teorisi

- 10 önemli kavram:
Sınırlı-Sınırsız,
Tek-Çift,
Bir-Çok,
Sağ-Sol,
Erkek-Dişi
Duran-Hareket eden,
Doğru-Eğri,
Aydınlık-Karanlık,
İyi-Kötü
Kare-Dikdörtgen’dir
- Adı geometri ile özdeşleştirilir

- Öklid geometrisinin 5 aksiyomu
- Aynı şeye eşit olan şeyler birbirlerine de eşittirler.
- Eğer eşit miktarlara eşit miktarlar eklenirse, elde edilenler de eşit olur.
- Eğer eşit miktarlardan eşit miktarlar çıkartılırsa, eşitlik bozulmaz.
- Birbirine çakışan şeyler birbirine eşittir.
- Bütün, parçadan büyüktür.
- Konikler adı altında bugün bildiğimiz elips, çember, hiperbol ve parabol kavramlarını geliştirmiştir.

- Kopernik ve Kepler de faydalanmıştır.
- "Evreka" ile tanınan kaldırma
kuvvetini keşfetmiştir.

- Kürenin yüzölçümünü ve hacmini
hesaplamıştır.

- "Bana bir dayanak noktası verin
Dünya'yı yerinden oynatayım."
- Sıfırı bulmuştur.

- Algoritma kavramını geliştirmiştir.
- En büyük başarısı Güneş Yılını 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüş olmasıdır.

- Trigonometrinin temelini oluşturmuştur.

- Kopernik'in araştırmalarında en çok faydalandığı isim
- Dünya’nın çapını %5-%15 arasında bir hata sapmasıyla, gölge boylarını kullanarak ölçebilmiş bir kişidir.

- Enlem ve boylam kavramlarını geliştirmiştir.
- İlk buhar türbünlü motoru keşfeden
kişi olarak da anılır.
Menelaus teorisi:
AF/FB x BD/DC x CE/EA = 1

Jeodezi
- Başta Cabin bin Eflah olmak üzere Arap astrolog ve matematikçilerin çalışmalarını latinceye çevirmiştir.

- Optik, aritmetik ve cebir alanında önemli katkıları vardır.

- Sembolik cebiri geliştiren kişidir.
- Rönesans döneminde yaşamış matematikçi, fizikçi, astrolog ve hekimdir.

- Practica Aritmetica adlı eseri aritmetiğin temel öğelerini anlatır ve ilk defa üçüncü dereceden denklemlerin anlatıldığı kitaptır.

- Üçüncü dereceden denklemlerin çözümünü arkadaşı Tartiegli'den öğrenmiştir.

- Dördüncü dereceden denklemlerin çözümünü öğrencisi Lodovico Ferrari ile başarmıştır.

- İyi bir kumarbazdı ve kart oyunlarındaki şans faktörünü rasyonel bir temele oturtmak için olasılık teorisini geliştirmiştir.
- Amatör matematikçi

- Logaritmayı geliştiren kişi
- 'Düşünüyorum, öyleyse varım!'

- Skolastik düşünceye karşı
şüpheci yaklaşım.

- Kartezyen koordinat sistemini
geliştiren kişi (apsis, ordinat)

- Değişkenlerin isimlerinin x, y ve z
olmasını önermiştir.
- Sayılar teorisi, analitik geometri ve olasılık üzerine birçok katkıda bulunmuştur.

- Fermat’ın son teorisi olan
(n>2 ise xn + yn = zn)
hesaplamasının doğrulaması yaklaşık 300 yıl boyunca yapılamamıştır.
- Apollonius'u okumuş ve 16 yaşında
konik şekiller üzerine kitap yazmıştır.

- 19 yaşında babasının hesaplarını
kolaylaştırmak için ilk mekanik hesap
makinesini icat etmiştir.
- İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı.

- Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica adlı kitabı yazmıştır ve yerçekimi ile evrensel kütleçekimi teorisini açıklamıştır.

- İlk yansıtmalı teleskobu icat etmiştir, beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yarattığını bulmuştur, ışığın kırılması ile ilgili çalışmaları vardır.

- Diferansiyel ve integral hesaplarını geliştirmiştir.

- Üç hareket yasasını geliştirmiştir.
- Hareketli bir cisim dışarıdan bir kuvvete maruz kalmazsa doğrusal hareketini sürdürür.
- Kütlesi m olan bir cisme uygulanan F kuvveti ile a ivmesi arasında F=ma bağıntısı vardır.
- Her etkiye karşı ona eşit bir tepki vardır.
- Newton'dan bağımsız olarak diferansiyel ve
integral hesaplarını geliştirmiştir.

- Metafizik, felsefe ve mantık üzerine önemli
katkıları vardır.
- Mühendislikte kullanılan Bernouilli
denklemi

- Babası ve amcası adi diferansiyel
denklemler kuramında, Daniel ise
kısmi diferansiyel denklemler konusunda
öncü sayılmaktadır.

- Akışkanların mekaniği kuramını geliştirmiştir.
- 70 cilt kitap yazmıştır.

- Euler pek çok yeni kavram geliştirmiş, basit aritmetikten sayılar teorisi ve topolojiye kadar farklı alanlarda uzun süre kabul gören birçok teorem ispatlamıştır.

- Fonksiyon teorisini geliştirmiştir.

- Geliştirdiği teoriler astronomi, mühendislik ve ekonomi gibi çok farklı alanlarda kullanılmaktadır.
- Sayılar kuramı, analiz, diferansiyel geometri, jeodezi konusunda katkılarda bulunmuştur.

- "Non-euclidean", öklidyen olmayan geometrinin kurucularından biridir ve bu konuya en çok katkı sağlayan isimlerden biridir.
- Determinizm ilkesini geliştirmiştir.

- Laplace denklemi ve Laplace dönüşümü gibi mühendislikte ve astronomide sıkça kullanılan teoriler geliştirmiştir.

- Napoléon'un yakın arkadaşıydı.
- Analitik ve diferansiyel geometriye katkıda
bulunmuştur.

- Riemann hipotezi, Riemann manifoldları ve Riemann yüzeyleri gibi kendi adını taşıyan teorileri geliştirmiştir.

- İzafiyet teorisinin altyapısını hazırlayan çalışmalar geliştirmiştir.
- “Sonsuz küme” kavramına rasyonel bir açıklama getirmiştir.

- Kümeler kuramının kaşifidir.
- Ölümüne kadar Sorbonne'da profesörlük yapmış matematikçi.

- Elektromanyetizma, hidrodinamik, gök mekaniği, termodinamik, olasılık ve topoloji (yüzey bilimi) alanında birçok katkısı olmuştur.
- Almanların ENIGMA teknolojisini kırmayı başarmış ve Nazi ordusunun şifreli mesajlarının anlaşılabilmesini sağlamıştır.

- Tarihte ilk dijital bilgisayar olarak kabul gören makinayı ve bilgisayar işlemcisini geliştirmiştir.

- Bilgisayar programlama dillerinin yapısını oluşturan mantığı geliştirmiştir.
- Atom ve nükleer fizik için çok önemli olan “Kuantum Mekaniğinin Matematik Temelleri” adlı kitabı henüz 25 yaşındayken yayınladı.

- Poker oyununa olan ilgisiyle olasılık ve strateji hesaplarını inceleyen, ayrıca iktisat bilimi için de çok önemli rol oynayan “oyun teorisi” konseptini geliştirdi.

- İkinci Dünya Savaşı sırasında ise amerikan ordusu için geliştirilen ENIAC’ın yapımında çalıştı. Bu bilgisayar, ilk elektronik veri işleme kapasitesine sahip bir cihazdır.

- Atom bombasından 1000 katlı güçlü olan hidrojen bombasının yapımı için de yeni fizik teorileri geliştirmiştir.
- Kendi ismiyle anılan Gödel’in Eksiklik Teorisi’ni geliştirmiştir. Bu teoriyle bir sistemin aynı zamanda hem tutarlı, hem de eksiksiz olamayacağını gösterdi.

- Princeton Üniversitesi’ndeki çalışmaları sırasında da Einstein’la birlikte ortak çalışmalar yaptı ve hatta Einstein’ın bazı teorilerindeki hataları ve eksiklikleri bularak bu teorilerin geliştirilmesinde yardımcı oldu.
- Bilgi teorisini buldu.

- MIT'deyken yazdığı yüksek lisans tezi, tarihin en önemli tezlerinden biridir.

- Bilgi teorisi internet, kablosuz iletişim, elektronik telefon gibi birçok yeni teknolojinin temelini oluşturdu.
MATEMATİK PROJESİ-2014
PROJE DANIŞMANI: AHU AÇIKBAŞ
(Genel anlamda yerkürenin şeklini tespit ve yeryüzünü ölçme işlemlerini konu edinen bir bilim dalıdır.)
Kaynakça:
www.matematigiseviyorum.com‎
www.vitaminegitim.com
www.matokulu.com

DAĞHAN UFUK LEFLEF 7-A
M.Ö. 3000’de matematik Mısır ve Mezopotamya’ da doğdu, hiyeroglifler kullanıldı.

M.Ö. 2000’ de Babil'de ilk toplama makinesi kullanıldı.

‘Matematik’ sözcüğü, ilk kez M.Ö. 550 civarında Pisagor Okulu üyeleri tarafından kullanıldı.

M.Ö.540’ta Thales kendi okulunu kurdu ve teoremini geliştirdi.

M.Ö. 380’ de Platon ile birlikte matematik yazılı literatüre girildi.

M.S. 1614’ te İskoçya’ lı John Napier cetveli icat etti.

M.S. 1642’ de Fransız Blalse Pascal ilk toplama makinesini icat etti.


M.S. 1654’ te olasılığın tanımı Pascal ve Fermat arasındaki yazışmalar ile elde edildi.

M.S. 1713’ te Bernouilli teorimi ve Binam dağılımı ortaya çıktı.İLK LOGARİTMA CETVELİ
1614 yılında İskoç Napier tarafından bulundu. Çok fazla işe yaramasa da zaman zaman ihtiyaç duyulur.
İLK DEFA SİNÜSÜN KULLANILMASI
Battanî, 10.yy’da sinüs ile hesaplar yapmaya başladı.
İLK DEFA TANJANTIN KULLANILMASI
Ebu’l Vefa, 10.yy’da matematiğe tanjantı getirdi.
İLK DEFA SIFIRIN KULLANILMASI
Harezmî, 9. yy’da sıfırı buldu.Daha önceki yıllarda sıfır yerine boşluk bırakılıyordu. Bu da zaman zaman işlem hatalarına yol açıyordu. İlk olarak Türk matematikçi sıfırı Avrupalılara tanıttı ve hemen kabul gördü.
İLK DEFA ALGORİTMANIN KULLANILMASI
Harezmî, 9. yy’da.(Algoritma ismi Harezmî’nin değişmiş hâlidir.)

12- Olasılık hesabı ,17. yüzyılda Fermat ve Pascal tarafından kuruldu. Galileo, olasılık hesabının olabilirliğini ve gerekliliğini sezmişti. Olasılık hesabını daha sonra Laplace ve Gauss geliştirdiler.

13- Euclides, bütünün parçasından daha büyük olduğunu söylemişti. 19.yüzyılın ikinci yarısında kümeler kavramı ve teorisi doğdu.

14- Öklitçi olmayan geometrinin kurucuları, Lobaçevski, Bolyai ve Gauss ‘tur. Küresel geometri, paraleli olmayan geometridir.


5- M.S. 700 yıllarında sıfır kavramı bulundu. Sıfır olmasaydı ne bilim ne sanayi ne de ticaret hızlı bir biçimde ilerleyebilirdi.

6- Bayağı kesirler (örneğin 24/5 ) 4000 yıldan beri biliniyordu ama ondalık sayılar (örneğin 4.8 ) ilk kez 16. yüzyılda François Vi’ete (1579′da) ve Simon Stevin (1585′de) tarafından kullanılmaya başlandı.
7- İsveçli matematikçi John Napier,1614′te logaritmayı geliştirdi.

8- 10 Kasım 1619 tarihi, modern matematiğin doğuşunun resmi tarihidir. O günde ,geometri cebirselleşti; cebir de görselleşti. Kartezyen geometri hem fonksiyon kuramının hem de uzayın sayısallaştırılmasının başlangıç noktasıdır.
9- Değişmezler için a,b,c, değişkenler için de x,y,z, Descartes’ten beri (1637'den beri) kullanılmaktadır.

10- Sonsuz sembolü ilk kez 1655'de John Wallis tarafından kullanılmış ve bu sembol genel kabul görmüştür.

11- Diferansiyel ve integral hesap metodu, 1666 yılında Newton tarafından geliştirildi. Leibniz’in de eşzamanlı olarak geliştirdiği bu metot olmasaydı, mühendislik ve mimarlık ancak dâhilerin işi olarak kalırdı. Limiti sıfıra giden bir değişkene, Newton ve Leibniz’den beri "sonsuz küçük" denmektedir.


1- Sayıların cisimlerden ‘kurtulması’ (örneğin 12 sayısının 12 elmadan ayrılması), insanlık tarihinin en büyük düşünsel devrimlerinden biridir.

2- Basamak kavramının oluşumu ,matematiğin önünü açmıştır. Basamak olmasaydı, en fazla tek rakamlı sayılarla yine tek rakamlı sonuçlar veren dört işlem yapabilirdik.

3- Bilim kendini geometri ile belli etmiştir. Algılanabilir nesnelerden çizgileri, açıları ve yüzeyleri soyutlama onuru ilk olarak Tales’e aittir.

4- Bir şeklin önemli noktalarını harflerle gösterme düşüncesi ilkin Euclides’e aittir.


Matematik Tarihi ve Gelişmeler- Matematik sözcüğü, ilk kez, M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır.
- Yazılı literatüre girmesi, Platon’la birlikte, M.Ö. 380 civarında olmuştur.
- Matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya’da başladığını söyleyebiliriz.
- Herodotos’a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır’da başlamıştır.
- 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu.
- 3000 Babil’de ilk toplama makinesi kullanıldı.
- 540 Miletli (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi.

MİLATTAN ÖNCEHerodotos'a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır'da başlamıştır. Bildiğiniz gibi, Mısır topraklarının %97'si tarıma elverişli değildir; Mısır'a hayat veren, Nil deltasını oluşturan %3'lük kısımdır. Bu nedenle, bu topraklar son derece değerlidir. Oysa, her sene yaşanan Nil nehrinin neden olduğu taşkınlar sonucunda, toprak sahiplerinin arazilerinin hudutları belirsizleşmektedir.
Toprak sahipleri de sahip oldukları toprakla orantılı olarak vergi ödedikleri için, her taşkından sonra, devletin bu işlerle görevli "geometricileri" gelip, gerekli ölçümleri yapıp, toprak sahiplerine bir önceki yılda sahip oldukları toprak kadar toprak vermeleri gerekmektedir. Heredot geometrinin, bu ölçüm ve hesaplarının sonucu olarak oluşmaya başladığını söylemektedir.

Eski Yunanca «matesis» kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir.
Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen «máthema» sözcüğünden türemiştir.
«Mathematikós» öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir.
Osmanlı Türkçesinde ise riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca «mathématique» sözcüğünden gelmiştir.1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icat etti.
1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti.
Olasılığın (prior) tanımı 1654 yılında Pascal ve Fermat arasındaki yazışmalarda formüle edildi.
1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı.
Meşhur Bernoulli teoremi ve binom dağılımı 1713 yılında ortaya atıldı.
Minifici Logaritmorum Canonis Descripto’’logaritma cetveli tanımı ve iki ayrı trigonometri ile bütün matematik hesaplarında kolay ve çabuk kullanılmasına genel açıklaması) adlı, zamanın bilim dili olan Latince olarak kaleme alınmış eser, ilk kez 1614 yılında Edinburg şehrinde yayınlandı.


MİLATTAN SONRA


●Bilinen en eski matematik yazıtlarından biri Plimpton 322 ismiyle Babil kil tabletleridir.
●Bu tabletlerin milattan önce 1800 yılında yazıldıkları tahmin edilmektedir.

●Yine Rhind Papirüsü (m.ö 1900) ve Moskova Papirüsü (m.ö 1890) bilinen en eski yazıtlardandır.


Matematik sözcüğü, ilk kez, M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. Yazılı literatüre girmesi, Platon'la birlikte, M.Ö. 380 civarında olmuştur. Kelime manası "öğrenilmesi gereken şey" yani, bilgidir.
Bu tarihlerden önceki yıllarda, matematik kelimesi yerine, yer ölçümü manasına gelen, geometri ya da eski dillerde ona eşdeğer olan sözcükler kullanılıyordu.
Matematiğin nerede ve nasıl başladığı hakkında da kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Dayanak olarak yorum gerektiren arkeolojik bulguları değil de, yorum gerektirmeyecek kadar açık yazılı belgeleri alırsak, matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya'da başladığını söyleyebiliriz.


MATEMATİĞİN BAŞLANGICI

Matematik Yaşamın Soyutlanmış Biçimidir.

Matematik; yaşam kadar eski, yaşamla birlikte gelişen, insanlık tarihi ile paralel bir gelişim gösteren bilim dalıdır. İnsanın insanlaşma sürecinde matematiğin gelişim seyri de izlenebilir. Bu boyutu ile belki de en eski bilim olup diğer bilimlerin de anasıdır.

MATEMATİK NEDİR?
Full transcript