Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Indonesia

No description
by

Marte Aaberge

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Indonesia

Indonesia
Landfakta
Tropisk klima - subarktisk klima
Verdens nest største biodiversitet
126 innb./km²
237,5 millioner innbyggere = 3. mest folkerike land i verden
48 ganger flere innbyggere enn Norge
300 etniske grupper - javaensere størst
Land med flest muslimer i verden, 87% av befolkningen
750 språk, offisielle språk: indonesisk, austronesiske språkfamilien - ikke tatt vare på "koloni språket"
Areal: 2 millioner km² - 5 ganger større enn Norge
Ressurser
Ressurser Norge ikke har: regnskog, produksjon av gummi, ris, bananer, kokosbønner, palmeolje, kaffe og soyabønner, bergverksindustri av kobber, gull og tinn
Tømmerhogst: 1% hvert år - mer enn det skogen klarer å vokse, skogbranner
Jordbruk - viktigste ressurs. Produskjonsveksten vokst betydelig
Risproduskjon viktigste
Bergverksindustri i massevis, men lite utnyttet pga store kostnader

Flike til å bruke ressursene
Jordbruk, skogbruk og fiske
Olje - hatt mye, fokusere på primær- og sekundærnæringene
Satse på industri - øke eksportinntektene
Innhold
Ressursbruk / konflikter
Regnskog - hogger for mye -> konekvenser
Skogbrann
Landfakta
Ressurser
Ressursbruk
Konflikter
Industrialisering
U-land vs. I-land
Inntektsforskjeller og vestlig bistand
Avkolonisering
Konsekvenser / konklusjon
Konflikter
Japan vs. Nederland - okkupasjon av Indonesia etter Andre verdenskrig
Japan okkuperte under krigen
Nederland klarte ikke ta tilbake etter krigen - uavhengig i 1949

Indonesia vs. Øst-Timor - Indonesia okkuperte landet i 1975
Øst-Timor og FN godtok ikke dette -> ga makten til Portugal
1990-tallet, Indonesia fortsatte - okkupasjon preget av vold og overgrep ovenfor sivile
Øst-Timor frigjort 2002
Befolkningsvekst
2012- befolkningsvekst på 1,25 % dvs. 3 millioner mennesker
To-barns lov
Befolkningen fortsetter å vokse - lite plass, mat, jobber, ressurser, penger
U-land vs. I-land
18. plass på liste over BNP/GDP
106. plass på liste over HDI

Norge på 25.plass på liste over BNP/GDP
1. plass på liste over HDI
Norge og Indonesia
Samarbeid Norge - Indoesia: klimautslipp fra avskoging

Indonesia- utviklingsland i gang med industialisering
Økonomisk vekst -> forskjeller
Norge-Indonesia samarbeid - bra, regnskogen er viktig
Verken Norge eller andre i-land kan "fikse" Indonesia
Ordne opp i problemer selv, men med hjelp fra "erfarne" land
Historie /avkolonisering
500 f.Kr. - Innvandret fra sørøstasiske fastland
1300 - Islam kom, ble dominerende i området
Portugiserne - krydderhandel, første europeerne
1602 - Nederlenderne - kontroll gjennom Ostindiakompaniet, selskapet konkurs -> Nederlands koloni i 1799
Japans innvasjon - Andre verdenskrig -> frigjøringsbevegelse
Nederland klarte ikke ta kontroll tilbake, uavhengig i 1949
Hardt rammet av finanskrise 1998

Avkolonisering greit for seg, ønsket et fritt land - sterkt pågangsmot, sikkert harde kamper
Konsekvenser / konklusjon
Kilder
http://no.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://snl.no/Indonesia
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://snl.no/Religion_i_Indonesia
http://snl.no/Språk_i_Indonesia
http://snl.no/Økonomi_og_næringsliv_i_Indonesia
http://globalis.no/Land/Indonesia
http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_land_etter_BNP
http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_land_etter_HDI
http://www.undp.org/content/indonesia/en/home/mdgoverview/
http://www.undp.org/content/indonesia/en/home/ourwork/overview.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Øst-Timor


Avkolonisering: mer selvstendige, tok styringen - brukte den
Landets stabilitet:
Politisk: etter finanskrisen (1998) - protester mot Suhartos autoritære regime, gikk av
Natur: mange vulkaner og jordskjelv
Ressurser: tilgang på ressurser hele tiden
Nyheter: naturkatastrofer
Håp for fremtiden: jobbe hardt - utvikling av ressurser, jobb, dele velferd likt mellom mennesker
Full transcript