Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zasady rozliczania kosztów pobytu gości w hotelu

No description
by

Aldona Kleszczewska

on 6 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zasady rozliczania kosztów pobytu gości w hotelu

Rodzaje transakcji
dokonywanych w hotelach

Korzyści sprawnie działającego systemu rozliczania gości hotelowych
Procedury przyjmowania należności
Zasady prowadzenia rachunku hotelowego gości

Systemy płatności

.
.
Zasady rozliczania kosztów pobytu gości w hotelu
opracowała: Aldona Kleszczewska
Z S nr 2 w Szczytnie
1.

Moment otworzenia rachunku
związany jest z zarejestrowaniem gościa w hotelu – jest to ostatni etap procedury check-in. Dokonuje go recepcjonista w systemie komputerowym na podstawie dokumentów rezerwacyjnych i karty rejestracyjnej. Po wprowadzeniu do komputera informacji o przyjeździe gościa, jego rachunek zostaje automatycznie otworzony.
* Rachunek powinien być otworzony na nazwisko osoby, która w trakcie pobytu będzie brała na siebie zobowiązania finansowe. Z reguły jest to jeden rachunek na pokój.
* Jeżeli w jednym pokoju jest zakwaterowanych dwóch lub więcej gości należy - w przypadku odrębnej płatności za obciążenia - w systemie operacyjnym rodzielić obciążenia na tyle części, ile osób zamieszkuje dany pokój.
* Może się również zdarzyć, że jedna osoba płaci za grupę gości (za więcej niż jeden pokój) - wówczas wszystkie należności będą wpływały na jedno konto otworzone na nazwisko tej osoby.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów wiele sieci hotelowych i pojedynczych hoteli (prowadzonych przez osoby prywatne) umożliwia dziś wybór jednej z wielu dogodnych form uiszczenia opłaty za noclegi.
Procedura zapłaty kartą płatniczą

1. Przyjęcie karty płatniczej/kredytowej.
2. Przeprowadzenie karty przez czytnik (terminal) kodu paskowego/chipu w celu uruchomienia procedury zapłaty.
3. Po uzyskaniu autoryzacji karty i kwoty do zapłat dokonanie podpisu elektronicznego przez gościa/ wprowadzenie numeru PIN.
4. Wydruk potwierdzenia dokonania operacji.
5. Fiskalizacja należności w kasie fiskalnej oraz wystawienie paragonu lub faktury.

2.

Obciążenie rachunku w trakcie pobytu:
* wszystkie obciążenia stałe, takie jak koszty noclegów, są systematycznie wprowadzane na rachunek gości za każdą dobę pobytu (zmniejsza to możliwość przeoczenia należności),
* wszystkie służby hotelowe mają obowiązek bezzwłocznie umieszczać na rachunku gościa obciążenia za dodatkowe usługi: gastronomiczne (za potrawy, napoje…), rekreacyjne (za masaże, zabiegi, basen….), pralnicze, za korzystanie z PayTv, telefonu, mini-baru …
Są one sumowane i automatycznie doliczane do ogólnego rachunku gościa, tak by nie zostały pominięte w procesie końcowego rozliczenia.
3. Zamknięcie rachunku gościa
– następuje w dniu wyjazdu gościa. Recepcjonista ma obowiązek ustalić zakres płatnych usług, z których gość skorzystał i sprawdzić jakie obciążenia znajdują się na jego rachunku (recepcjonista powinien dysponować wszystkimi rachunkami pośrednimi zaakceptowanymi podpisem gościa za dodatkowe usługi i okazać je na ewentualne żądanie gościa w celu weryfikacji wysokości należności za pobyt w hotelu).
Sprawny system rozliczenia gości hotelowych jest gwarantem:
1. zapłacenia przez gości wszystkich obciążeń,
2. szybkiego wystawienia rachunku gościowi,
3. bardzo dobrej orientacji kierownictwa hotelu dotyczącej rachunków, które są już zapłacone a które nie, dokonanych przez gości przedpłat …
4. uniknięcia błędów dotyczących obciążenia gości nie ich rachunkami, podwójnego obciążenia gości za te same usługi….

Gotówka powoli wychodzi z użycia. Najczęściej stosowaną formą płatności jest zwykły przelew internetowy na konto hotelu.
Polecenie
Procedura zapłaty
gotówką (Cash)
1. Wystawienie odpowiedniego dokumentu (paragon, faktura) i jego fiskalizacja.
2. Przyjęcie gotówki w złotych.
3. Wydanie reszty oraz przekazanie dokumentu potwierdzającego wpłatę.

Procedura zapłaty przelewem

1. Wystawienie faktury VAT zgodnie z hotelową procedurą (z adnotacją „kredyt”) oraz jego fiskalizacja.
2. Wysłanie faktury na adres płatnika z określonym terminem zapłaty (np. 7, 10 czy 14 dni od daty wystawienia faktury) wraz z ewentualną informacją o odsetkach ustawowych w wypadku niedotrzymania terminu płatności.
3. Wystawienie dokumentu, jego fiskalizacja w kasie fiskalnej w komputerowym systemie zintegrowanym.
Usługa Express check-out

Umożliwia opłacenie pobytu w hotelu bez potrzeby osobistego wyrejestrowania się gościa.
Przebieg transakcji:
1. W hotelu gość powinien wypełnić i podpisać formularz, na którym należy umieścić:
* nazwę hotelu, jego adres i numer telefonu;
* nazwisko okaziciela karty, jego adres, numer pokoju, numer karty płatniczej
* upoważnienie okaziciela karty do obciążenia przez hotel jego karty płatniczej za rachunek hotelowy i do rozliczenia rachunku obciążeniowego.
2. Po wyjeździe gościa z hotelu należy zamknąć transakcję, drukując rachunek obciążeniowy z terminala POS – rachunek powinien zawierać łączną kwotę zobowiązań gościa wobec hotelu (w miejscu przeznaczonym na podpis okaziciela karty hotel wpisuje formułę:
Signature On File
).


Wyjaśnijcie następujące pojęcia:
1. preautoryzacja,
2. dopełnienie preautoryzacji,
3. terminal POS,
4. voucher,
5. karta płatnicza,
6. cena ( rack rates, weekendowa, sezonowa, socjalna),
7. rabat,
8. zaliczka,
9. zadatek.
Polecenie
Ceny usług hotelarskich
są ustalane w polskiej lub obcej walucie (na potrzeby turystów zagranicznych):
* z krajów członkowskich UE - w euro,
* z pozostałych krajów - w dolarach (USD),
* w innych walutach - dla hoteli należących do systemów licencyjnych (gdy wynika to ze zwyczaju panującego w ramach systemu).

Ceny złotowe i dewizowe są cenami jednolitymi, a ewentualne różnice wynikające z płynności kursu walutowego nie mogą przekraczać +/-5%.
Preautoryzacja
to zabezpieczenie środków na koncie gościa na jego przyszłe wydatki w hotelu.
Preautoryzacja za pomocą karty nie oznacza transakcji, środki nie są pobierane z konta karty, a jedynie zablokowane do czasu faktycznej zapłaty, bądź do unieważnienia lub wygaśnięcia preautoryzacji.
Preautoryzacja jest dokonywana:
* podczas rejestracji gościa w hotelu,
* przy rezerwacji przed jego przyjazdem do hotelu,
* kiedy preautoryzowana kwota jest niższa niż suma dokonanych już przez gościa hotelowego wydatków.
Hotel ma obowiązek zachować wydruk z terminala do czasu dokonania transakcji dopełnienia preautoryzacji.
Transakcja dopełnienia preautoryzacji
jest uzupełnieniem wcześniej wykonanej preautoryzacji polegającej na ostatecznym rozliczeniu zablokowanej wcześniej kwoty.

Voucher
– czek podróżny, dokument kredytowy umożliwiający realizację świadczeń zamówionych przez biuro podróży w zakładzie hotelarskim. Wymienione na voucherze świadczenia/usługi są przez klienta/gościa zapłacone i powinny być wydane/zrealizowane w ilości i jakości zaznaczonej na voucherze.
Voucher jest dokumentem finansowym. Jego kopia zawsze jest dołączona do rozliczenia (przy wyrejestrowaniu osoba upoważniona przez biuro podróży musi voucher podpisać). Voucher może być przeznaczony na realizację świadczeń zarówno dla grup, jak i również dla turystów indywidualnych. Z uwagi na swoje przeznaczenie, różnią się formą. W voucherze indywidualnym podajemy zawsze nazwisko i imię realizatora vouchera plus liczbę osób towarzyszących, przy voucherach grupowych operujemy numerem grupy i liczbą osób. Voucher powinien zawierać nazwę i adres wystawcy (biuro podróży), a także nazwę i adres odbiorcy (zakład hotelarski). Wystawiany jest minimum w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla odbiorcy (jeden wraca dołączony do faktury), jeden dla klienta/gościa hotelowego i minimum jeden zostaje w biurze wystawiającym.

Terminal POS
(ang. point of sale - punkt handlowy) – urządzenie służące do realizacji płatności bezgotówkowej. Używane jest do kontaktu z bankiem za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego w sytuacji, gdy gość hotelowy chce uregulować należność kartą płatniczą. W Polsce działa sześć spółek uwierzytelniających płatności kartami. Są to: Bank Pekao S.A., Elavon, eService, Polbank, First Data Polcard, SIX Payment Services.

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

JEK. 2 Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

Uczeń
7. rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich;
8. przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe.


Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402

Źródło:www.youtube.com/watch?v=9mBw0VOJfxs
Źródło:www.youtube.com/watch?v=U_MXxSpW9Fw
Źródło:www.youtube.com/watch?v=ppTT4CbdkEw
Źródło:www.youtube.com/watch?v=Jf-gSMEAF80
Bibliografia
1. Hotelarstwo cz.III Działalność recepcji, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
2. Hotelarstwo cz.I Organizacja pracy, tom 1, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
3. Hotelarstwo cz.II Organizacja pracy, tom 2, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
4. W.Drogoń, B.Granecka-Wrzosek, Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe, WSiP, Warszawa 2013
5. W.Drogoń, Rezerwacja usług hotelarskich, WSiP, Warszawa 2013
6. W.Drogoń, Obsługa gości w recepcji, WSiP, Warszawa 2013
7. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom III Działalność recepcji cz. 1 i 2, Wyd. REA, 2013.
8. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom II Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2, Wyd. REA, 2013.

W razie jakichkolwiek uwag dotyczących merytorycznej i edycyjnej strony prezentacji, proszę o kontakt: kleszczewscy@o2.pl .

Będę wdzięczna za ewentualne sugestie i propozycje tematyki kolejnych prezentacji –
Aldona Kleszczewska
Źródło:www.polcard.pl/content/polcard/strona-glowna/produkty-i-terminale/uslugi-dodatkowe/dcc.html
Źródło: www.youtube.com/watch?v=za5WeipXrTk
Full transcript