Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Directietraject Jonge Kind RVKO voorjaar '17

bijeenkomst 3
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 5 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Directietraject Jonge Kind RVKO voorjaar '17

Verdieping Jonge Kind

handelen vanuit concrete werkelijkheid

handelen in de verkleinde werkelijkheid

handelen met concrete abstracties

werken met concrete afbeeldingen

werken met abstracte afbeeldingen
Niveaus van leren...
O
pbrengst
G
ericht
W
erken

THEMAPLANNING
JAARPLANNING
GROEPSOVERZICHT
is basisaanbod
GROEPSPLAN
vasthouden
verbeteren
vragen
Onderwerpen
Martine Creemers* terugblik 4 V's (bespreken in de groep)

* werken aan een doorgaande lijn
- peuter - kleuters
- kleuters - groep 3

* observatie in de klas


een beredeneerd aanbod voor het jonge kind
evalueren
Terugblik en evaluatie
Opzet van het traject
programma en leerdoelen
inhoud
houding
verhouding
4 bijeenkomsten
bijeenkomst 3
OGW in de praktijk
directietraject
bijeenkomst 3
Versterken - Vasthouden - Verzwakken - Verdwijnen
Bespreek met elkaar: welke acties hebben al plaatgevonden of gaan nog plaatsvinden?
DOORGAANDE LIJN:
peuters - kleuters
Beleid en samenwerking
I
Registratie en overdracht
I
Inhoud en aanpak
schaalvraag 1-----------------10
Stellingen
Alle leerlingen mogen altijd een vrije keuze maken waar zij gaan spelen.

Er vindt in mijn groep geen andere activiteit plaats, voordat alles op een vaste plek is teruggezet.


Er mogen niet meer dan vier leerlingen in de hoek spelen, anders komt de spelkwaliteit in gevaar.
Alle leerlingen blijven gedurende de speeltijd in de hoek spelen, welke zij gekozen hebben.
Hoe zien we de niveaus terug in ons thema-aanbod?
OpbrengstGericht Werken vanuit spel
een kind speelt niet om zich te ontwikkelen, maar het ontwikkelt door te spelen.
een beredeneerd aanbod door
handelingsgericht te observeren


Hoe zet je hoeken in?
http://www.leraar24.nl/video/2402
Wat is er te ontdekken?
Wat is er te leren?
Inspiratiekaart Rekenhoek
Doorstroom van kleuters
- kleuterbouwverlenging

- rol van de inspectie

- proces van doorstroom

kleuterbouwverlenging
Rol van de inspectie
Proces van doorstroom
protocol
overgang
Toezicht op ononderbroken ontwikkelingsproces.
Herfstleerlingen: geen officiele leeftijdsgrens - eigen criteria/protocol/verantwoording
De oktobergrens is vervangen door de januarigrens.
Herfstkinderen die na de zomervakantie starten in groep 1 gelden formeel als 'zittenblijvers'.
De inspectie verplicht de afname van de kleutertoets.

De inspectie rekent scholen af op opbrengsten in groep 1-2-3.
Aanpassingen in groep 3
- werken in hoeken
- differentiatie
- werkvormen
- thematisch werken
wat observeren we...?
opmerken
bewustworden
verkennen
onderzoeken
eigen maken
begrijpen
toepassen
leercyclus
Wat zijn je gegevens?
Thema-groeps-plan
Jaarplanning doelen
voorbeeld
voorbeelden
O
pbrengst
G
ericht
W
erken
THEMAPLANNING
JAARPLANNING
GROEPSOVERZICHT
is basisaanbod
GROEPSPLAN
een beredeneerd aanbod voor het jonge kind
evalueren
inhouden
-
doelen
-
activiteiten
differentiatie maakt
van themaplanning
naar weekplanning
Met je leeromgeving aandacht besteden aan:
- Samenwerking
- Zelfstandigheid
- Differentiatie
bijeenkomst 4
Full transcript