Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Byggstenar för vår hälsa

Hälsokunskap 1
by

Anna Allén

on 7 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Byggstenar för vår hälsa

Byggstenar för vår hälsa
Arvsmassan
Vi har alla en unik arvsmassa som inverkar på vår hälsa.
Vi kan på grund av vår arvsmassa ha större eller mindre benägenhet att insjukna i vissa sjukdomar.
Hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes påverkas av både arvsmassan och omgivningen/levnadsvanorna.
Det sociala kapitalet kan ses som en "ärftlig faktor".
Levnadsvanorna
Rådgivningsbyrån för barnavård stöder föräldrarna och följer med barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling.
I skolåldern läggs grunden för många levnadsvanor som kan följa med hela livet (hobbyer, favoriträtter).
Grunden för sociala färdigheter byggs ofta upp i daghem, lekskola och skola.

Samhället och hälsovården
Hälsovårdssystemets uppgift är att minska individens risker och jämna ut skillnader mellan individer.
Samhällsstrukturerna i sin helhet påverkar hälsan mera än vad själva hälsovården gör.
Socialskyddssystemet, övervakning av livsmedel, övervakning av levnadsförhållanden, utbildning, trafikplanering, vattenrenings- och avloppssystemet är faktorer som påverkar vår hälsa.
De egna valen och slumpen
Hälsopolitikens uppgift är att göra det enkelt att leva hälsosamt, genom skatter, förbud.
Vi gör ändå våra egna val gällande vad vi äter, hur vi sköter våra relationer, hur vi behandlar vår kropp, hurdana risker vi tar.
Förutom omgivningen och arvsmassan så spelar också slumpen en roll.

Det lönar sig att göra
hälsosamma val i vardagen
för att må bättre och för att
minska risken för att
insjukna i ex.
hjärt- och kärlsjukdomar
Full transcript