Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

faktasjekk.no

Slik laget vi faktasjekk
by

Christian Lura

on 12 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of faktasjekk.no

"Politikere slurver med fakta"
«Visste du at veistandarden i Norge
er dårligere enn i Botswana? (Høyre)
Spør kilden
WEF Executive Opinion Survey
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/faktasjekk/%26laquo%3BVisste-du-at-veistandarden-i-Norge-er-daarligere-enn-i-Botswana%26raquo%3B-916407.html
Ikke stol på noen
Krev dokumentasjon fra kilden
Bruk leserne
Det er ikke flaut
å rette feil
«Klimagassutslippene går ned»
«Norge tok i 2008 imot
fire ganger så mange
asylsøkere som Danmark
og Finland til sammen»
«Fra 2006 til i dag er
første gang i historien
at andelen uføre
ikke har økt»
«Vi ville hatt 33 milliarder
kroner mindre i norsk økonomi
å bruke om vi hadde fulgt
Kristin Halvorsens oljepolitikk
de siste 10 til 15 årene».
«Den viktigste enkeltårsaken
pasienter oppgir for å be om
aktiv dødshjelp er angsten
for å ligge andre til byrde»
«Land med mange privatskoler
har lavere kunnskapsnivå
enn Norge»
43 undersøkelser

14 var «feil»,
8 var «misvisende»
5 var «på tynn is»
4 var «delvis sant»
12 var «sant».
1. Skille mellom fakta og vurdering
2. Eget domene
3. Et fast oppsett på sakene
4. Et enhetlig uttrykk på hovedsiden
5. Dialog med leserne.
Åpenhet om arbeidet.
6. Sant er like verdifullt som feil
7. «Løgn» er et nei-ord
Ordrett sitat
Videre research
Gå til originalkilden
KrF-eksempel
The devil is in the details
Åpenhet om prosessen
Del research
Kriteriene
Metoden
Slanketips
Krev dokumentasjon fra kilden
Botswana
«Et av fem barn kjenner seg utrygge
hjemme på grunn av rus, vold
og psykiske lidelser» (KrF)
Røde Kors
NIBR
SINTEF
ATV
"Kan ikke dokumenteres"
"Lidelser, ikke nødvendigvis
alvorlige lidelser"
Borgestadklinikken
Sosial- og helsedir.
Voksne for barn
Helse- og omsorgsdep.
"Svært usikre tall"
?
Sandbergs feilslutning:
Oslo = Norge
?
ideer
Hypotetisk-deduktiv metode
Fremsette en hypotese, basert eksempelvis på gjetninger, kalkulasjoner og/eller intuisjon
Teste hypotesen
Enten avkrefte den opprinnelige hypotesen eller styrke den.
Denne metoden kan ikke bekrefte en hypotese, bare styrke den.
Ved å gjenta prosessen flere ganger, luker man bort feilaktige antagelser ved hjelp av deduksjon og kommer et skritt nærmere sannheten.
Hva er sannhet?
Vitenskapsteori: Faktisk sannhet og logisk sannhet.
I en verden av politiske påstander er det stort sett faktisk sannhet vi søker.
Men er begrepet uproblematisk?
Faktisk sannhet: "Utsagnet er i samsvar med virkeligheten."
Men hva er "samsvar", og hva er "virkeligheten"?
"Bly er tyngre enn gull"
"Gull er tyngre enn bly"
"Gull har større tetthet enn bly"
"Statlig makt er nå svært konsentrert på få hender. Dette er en trussel for mangfoldet og maktfordelingen i samfunnet."
Sitat 1
"Faktisk sant"?
Ja
Nei
Styrker hypotesen
Svekker hypotesen
Sitat 2
Sitat 3
.
.
.
faktasjekk.no

Fredrikstad, 4. juni 2013

Christian Lura
mob: 416 77 177
Epost: christian.lura@bt.no
Twitter: @christianlura
Frps partiprogram 2013
TV
Radio
Partinettsteder
Partibrosjyrer
Ikke avisintervjuer :-)
"Hvor har du det fra?"
Skriftlige primærkilder
Redaktør gir "karakter":
Sant, delvis sant, på tynn is, misvisende, feil
1. Sitatet skal være ordrett.
2. Trykt medium: Kun politikerens eller partiets egne publikasjoner.
3. Sitatet må være kontroversielt, i den forstand at noen stiller spørsmål ved sannhetsgehalten.
4. Sitatet må være politisk relevant.
5. Sitatet må være faktabasert, ikke normativt eller fremtidsskuende.
Leserreaksjoner: Korrigering?
"Det var en ustyrtelig mengde lag!
Kommer ikke kjernen snart for en dag? "
Peer Gynt
"Hvor utgangspunktet er galest,
blir titt resultatet originalest."
Peer Gynt
Full transcript