Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERANAN TAMADUN MELAYU DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA.

No description
by

Adlin Mansor

on 2 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERANAN TAMADUN MELAYU DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA.

PERANAN TAMADUN MELAYU DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA.
design by Dóri Sirály for Prezi
Asal sesuatu Tamadun berdasarkan ‘jenis Bangsa’ yang ‘menjalankannya’.- Tamadun Melayu bermakna tamadun yang dimiliki oleh bangsa Melayu.
Sistem pemerintahan beraja (sistem pemerintahan raja berpelembagaan) adalah sumbangan utama tamadun melayu dalam tamadun Malaysia.
Pengenalan
Dalam membina peradaban bangsa Malaysia menjelang tahun 2020, apa yang pasti ialah budaya dan nilai luhur yang wujud dalam agama Islam dan orang Melayu perlu diperkasakan dan dijadikan sebagai teras kepada pembentukan dan pembinaan bangsa Malaysia dan negara Malaysia.

Ini kerana orang Melayu pernah membuktikan kepada dunia bahawa mereka pernah mengecap zaman kegemilangan lantaran berpegang teguh dan menghayati sepenuhnya ajaran Islam.

Islam sebagai cara hidup yang lengkap menyediakan panduan yang sempurna bagi semua dimensi kehidupan.

Maka untuk mencapai era kegemilangan seperti mana yang dikecapi oleh umat Melayu terdahulu, sewajarnya generasi hari ini kembali memahami dan menghayati ajaran Islam dalam erti kata yang sebenar kerana Islam adalah yang dinamik dan progesif

Rumusan
Sistem Pemerintahan
Islam dan adat Melayu menjadi salah satu struktur dan elemen penting kemelayuan dalam tamadun Malaysia.
Sebelum kedatangan Islam, bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa Melayu Kuno iaitu hasil percampuran bahasa Melayu Kuno dengan bahasa Sanskrit. Bahasa Melayu Kuno inilah yang digunakan untuk menulis batu-batu bersurat memakai huruf yang berasal dari huruf Kawi dan Nagari
Bahasa, Kesenian dan Kesusasteraan
Antonio de Marga (kajian mengenai orang Tagalog 1663) mengaitkan bangsa Melayu mempunyai persamaan dari segi:
Warna kulit Pakaian
Bentuk badan

Adat resam dan upacara

orang tagalog :
adalah kelompok etnis di Filipina
Wang Gung Wu (penelitian kepada rekod China Lama) ‘Melayu’ merujuk kepada tempat “Mo-la-YU” di Sumatera.
Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Negara yang mengetuai tiga badan di dalam kerajaan iaitu badan pemerintahan (eksekutif), badan perundangan (legislatif) dan badan kehakiman (judikatif).
Baginda tidak berkuasa mutlak, sebaliknya baginda bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
Sistem Perundangan Tradisional
Berdasarkan sejarah, negeri negeri-negari Melayu mepunyai kanun perundangan yang berasaskan ada Melayu dan hukum syariah (undang-undang Islam)
Antaranya :
Melaka : Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka.
Johor : Undang-undang Johor, Undang-undang Tubuh Negeri Johor (1895).
Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan dan perlembagaan ini telah dilanjutkan kepada entiti politik Malaysia dan perlembagaan negeri.
Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu
Islam terus menjadi faktor definitif Melayu iaitu orang Melayu sebagai orang yang mengamalkan adat istiadat Melayu, berbahasa Melayu dan beragama Islam.
Islam juga bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrif Melayu, juga dimaktubkan dalam di dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa Islam adalah agama bagi Persekutuan Malaysia dan setiap raja atau sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia.
Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah meningkatkan taraf, kecekapan dan kewibawaannya
Bagi kesusasteraan Melayu tradisional, kedatangan Islam membuka lembaran baru dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional.Sebagai contoh, kertas, dakwat dan kalam juga ikut diperkenalkan penggunaannya. Tulisan Jawi juga telah diterima oleh masyarakat Melayu serentak dengan mereka menerima ajaran Islam.
Hubungan tamadun Melayu dengan
tamadun-tamadun lain di Maysia.
Orang Melayu penduduk kawasan kepulauan.
Kawasan kepulauan : kawasan tanah besar dan kepulauan Asia Tenggara
Lokasi pulau-pulau di kawasan ini memisahkan org Melayu dengan kumpulan manusia lain.Keadaan ini memaksa org Melayu untuk berinteraksi dengan dengan kumpulan manusia lain yg datang ke kawasan mereka untuk mendapat khabar berita dari jauh dan pada waktu yang sama untuk berdagang.
Perdagangan penting untuk membolehkan orang Melayu memperoleh keperluan-keperluan lain yang tidak terdapat di kawasan mereka.
Orang Melayu bersifat
heterogeneous
Keadaan orang Melayu tinggal di kawasan yang memisahkan mereka secara fizikal daripada kumpulan orang Melayu yang lain menyebabkan kemunculan perbezaan kebudayaan tempatan.
Perbezaan ini menjadikan orang Melayu bersifat
heterogeneous
atau pelbagai.
Kepelbagaian ciri-ciri kebudayaan masyarakat Melayu ini berterusan kerana masyarakat Melayu tidak pernah disatukan oleh mana-mana satu kerajaan atau empayar Melayu untuk membentuk satu negara bangsa atau empayar seperti yang berlaku di China.
Penerimaan
pandangan luar.
Tamadun Melayu sentiasa menerima pandangan dari luar. Masyarakat Melayu mudah sekali menerima pendapat-pendapat berbeza yang dibawa oleh pendatang.
Penerimaan ini tidak bermaksud mereka bersetuju dengan semua pendapat, bahkan mereka biasa melihat kelainan dan tidak menganggap kelainan ini sebagai sesuatu berbahaya
Oleh sebab masyarakat Melayu mengetahui kewujudan kelainan dan mampu berhadapan engan kelainan, mereka juga mampu menerima pandangan luar.
Memberi peluang kepada kemampuan luar
Kemampuan tamadun Melayu menerima pandangan luar berkait rapat dengan sifat kesediaan mereka memberi peluang kepada kemampuan luar.
Sifat ini membolehkan masyarakat Melayu berubah mengikut keperluan semasa.
Pada masa yang sama, kesediaan ini mencerminkan pemahaman masyarakat Melayu bahawa terdapat pelbagai cara yang berbeza untuk melakukan sesuatu.
Bermusyawarah atau Bermuafakat
Salah satu mekanisme dalam bagi mencapai sesuatu keputusan yang terpat dalam tamadun Melayu.
Ini merupakan satu proses yang bermula semasa masyarakat Melayu mempunyai organisasi masyarakat pada peringkat perkampungan.
Organisasi pada peringkat ini, ketua tidak mempunyai kuasa mutlak seperti raja sebaliknya kepimpinan sesuatu kampung berdasarkan persetujuan ramai.

Pembinaan Jati Diri Insan
Kedudukan orang Melayu dan Keistimewaan orang Melayu
Kedudukan keistimewaan orang Melayu menjadi satu asas perkembangan ketuanan org Melayu
Keistimewaan ini diperuntutkan dalam Perlembgaan Persekutuan Malaysia, Perkara 153.
Perlembagaan Malaysia memberi pengakuan dan pengiktirafan trhadap undang undang adat yang dilaksanakan
Semangat jati diri kebangsaan.
Sebagai contoh semangat juang terhadap cendekiawan Melayu terdahulu dalam memperjuangkan hak orang Melayu dan juga kebebasan Tanah Melayu daripada belenggu penjajah.
Hasilnya, masyarakat Melayu dapat mengekalkan identiti Melayu dalam negara Malaysia dan dapat dilihat dalam beberapa dasar yang telah digubal dan dibentuk dari semasa ke semasa.
Penerapan nilai-nilai Islam
Keistimewaan agama Islam yang menjadi identiti bangsa Melayu telah menjadikan tamadun Melayu sebagai asas tamadun Malaysia.
Nilai-nilai Islam yang berasaskan tauhid dan mencakupi semua aspek kehidupan manusia telah menjadi satu mekanisme kawalan dan panduan bagi seluruh masyarakat.
Tamadun Melayu yang ditunjangi oleh kekuatan pegangan terhadap agama Islam sebenarnya telah banyak memberikan sumbangan kepada semangat juang di kalangan cendikiawan-cendikiawan Melayu dalam memperjuangkan hak orang Melayu dan juga kebebasan Tanah Melayu daripada belenggu penjajahan.
Di bawah pemerintahan British semangat kebangsaan untuk berjuang mempertahan dan membebaskan tanah Melayu telah bermula seawal 1900 dengan diketuai oleh beberapa orang pemikir dan cerdik pandai
Mereka ini telah menggunakan bahasa Melayu sebagai wahana dalam menyampaikan buah fikiran dalam beberapa majalah dan akhbar
Penerapan nilai-nilai Islam yang telah menjadi akar umbi kawalan terhadap semua dasar dan polisi yang dijalankan oleh kerajaan telah menampakkan lagi kepada kita peranan agama Islam dalam pembentukan negara Malaysia.
Be proud to be Malaysian
Tengku Nur Adlin bt T. Mansor 2014236772
Mohamad Azam bin Karim 2014863304
Norizalina binti Mohamad Azli 2014455584
Full transcript