Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE

No description
by

Robert Joskic

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE

SURADNJA
grupa od dva ili više pojedinaca ili organizacija
koje zajednički rade kako bi dosegli zajednički cilj
RODITELJI I ŠKOLA KAO PARTNERI
OBLICI SURADNJE ŠKOLE I RODITELJA
TRADICIONALNI OBLICI
Suradnja roditelja i škole u Hrvatskoj:
sličnosti i razlike urbanih i ruralnih sredina

ZAKLJUČCI
suradnja obitelji i škole je društvena i pedagoška
nužnost
zadovoljstvo u zajedničkom radu mora biti obostrano
REZULTATI
SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE

CILJ ISTRAŽIVANJA:

Utvrditi jesu li roditelji u Hrvatskoj usmjereni na tradicionalni ili partnerski odnos sa školom te ispitati postoje li razlike u orijentaciji prema suradnji sa školom između roditelja urbanih i ruralnih sredina
Usporediti procjene roditelja urbanih i ruralnih sredina u pogledu otvorenosti škole, čimbenika koji su potencijalna prepreka suradnji sa školom, zadovoljstva ostvarenom komunikacijom i zadovoljstva cjelokupnom mogućnošću utjecaja na obrazovanje.
VS.
METODA ISTRAŽIVANJA
UZORAK:
1052 roditelja djece od drugog do osmog razreda iz 30 osnovnih škola u Hrvatskoj, pri čemu je 16 škola iz urbanih i 14 škola iz ruralnih područja
ANKETE
roditeljstvo
komunikacija škole i roditelja
podrška djeci kod učenja kod kuće
volontiranje roditelja u školi
sudjelovanje u donošenju odluka
percepcija roditeljske uloge
Tradicionalni pristup
Kvaliteta nastave i sigurnost djece u školi trebala biti isključivo odgovornost škole

razvoj partnerskog odnosa
Veća povezanost roditelja i škole u ruralnim područjima
Veće zadovoljstvo komunikacijom i utjecajem na školu kod roditelja ruralnih područja
Odgoj djeteta i njegovo zadovoljstvo školom vide kao zajedničku odgovornost škole i roditelja
važnost suradnje škole i roditelja očituje se u boljem razumijevanju djece, uklanjanju razilaženja obitelji i škole koje može negativno djelovati na razvoj djeteta
ključna uloga u odgoju djeteta pripada obitelji i školi
bez skladnog djelovanja roditelja i škole ne mogu se
ostvariti osnovni ciljevi odgoja

suradnja treba biti obostrana
PARTNERSKI ODGOJ
škola i obitelj ulaze u međuljudski odnos
obitelj i škola moraju stalno komunicirati
učitelj mora proširiti shvaćanje svoje stručnosti
u odnosu škole i roditelja postoje
lijepi, ali isto tako i teški trenutci
škola ne može realizirati ciljeve odgoja bez suradnje roditelja
suradnja je složen proces koji se ostvaruje u nekoliko etapa
učitelj mora biti upoznat s
obiteljksom situacijom
PARTNERSKI ODNOS
SUVREMENI OBLICI
PERSONALNI MODEL
Roditelji prepuštaju školi odgovornost za obrazovanje njihove djece, a škola podržava takav stav i ne očekuje od roditelja izravnu uključenost u život škole
Naglašava važnost suradnje između roditelja i škole što se tiče obrazovanja i socijalizacije djece, poštivanja kulturalnih razlika među djecom i obiteljima, te ukazuje na značajnost različitih perspektiva za kreiranje pozitivne klime za učenje
Odvija se u prijateljskom ozračju i opuštenoj atmosferi
PEDAGOŠKA RADIONICA
ŠKOLA ZA RODITELJE
RAZLIČITI OBLICI DRUŽENJA
(rođendani, proslave, izleti...)
TEMATSKI PANOI
POSJETI RODITELJSKOM DOMU
UPITNICI ZA RODITELJE
ONLINE SURADNJA
Prema personalnom modelu, polazište odgojnoga partnerstva roditelja i učitelja usmjereno je na dijete, njegov razvoj i njegove razvojne specifičnosti, a cilj je uspješnost u školi
suradnja mora biti dvosmjerna
dobra i kvalitetna suradnja sigurno će koristiti svim sudionicima odgoja
treba ustrajati na partnerskom odnosu
LITERATURA:
1. Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., Simon, B. S. (2009). School, Family and Community Partnership, London: Corwin Press, SAGE
2. Jurčić, M. (2012), Pedagoške kompetencije suvremenog učitelja. Zagreb, Recedo.
3. Jurić, V. (2004), Metodika rada školskoga pedagoga, Zagreb, Školska knjiga.
4. Kosić, A. (2009), Roditelji i nastavnici – partneri u unapređivanju odgojno obrazovnog procesa u osnovnoj školi. U: Život i škola, br. 22, god. 55, 227.-234.
5. Miljević – Riđički, R., Pahić, T. i Vizek Vidović, V. (2011), Suradnja roditelja i škole u Hrvatskoj: sličnosti i razlike urbanih i ruralnih sredina, Sociologija i prostor, 49 (2011) 190 (2): 165–184.
6. Potočnjak, B. (1983), Uloga roditelja u odgoju djece, Opatija, Otokar Keršovani.
7. Rečić, M. (2007), Mala škola roditeljstva – priručnik za stručne suradnike u osnovnoj školi, Đakovo, TEMPO d.o.o.
8. Relja, J. (2006), Etički aspekti djelovanja stručnog suradnika pedagoga u radu s roditeljima. U: Napredak, 147, 3, 378.-386.
9. Relja, J. (2005), Interpersonalna komunikacija kao osnova pedagoškog vođenja u savjetodavnom radu s obiteljima. U: Napredak, 146, 3, 389.-396.
10. Rosić, V. (2003), Modeli suradnje obitelji i škole, Đakovo, Tempo d.o.o.
11. Rosić, V. (2005), Odgoj, obitelj, škola (mala enciklopedija odgoja), Rijeka, Žagar.
12. Rosić, V. (2005): Odgoj – obitelj – škola, Rijeka, Žagar.
13. Sheridan, S. M. i Kratochwill, T. R. (2007), Conjoint Behavioral Consultation: Promoting Family-School Connections and Interventions. London: Springer.
14. Vrgoč, H. (2005), Učenici, učitelji i roditelji zajedno na putu uspješnog odgoja i obrazovanja. Zagreb, ZiB MLADOST.

Hvala Vam na pažnji...
I SVE NAJBOLJE U BUDUĆEM RADU ŽELI VAM BALZARA TIM
BALTAZAR TIM:

Lana Margos

Žaklina Vukić

Mateja Dobrinić

Marko Kralj

Mario Relić

Julian Hiti

"Um je poput padobrana - funkcionira jedino ako je otvoren"
Full transcript