Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Демокрация, Парламент и Държава

No description
by

Alexander Manov

on 29 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Демокрация, Парламент и Държава

Възникване, същност и основни принципи на демокрациятя.
Парламент, партии, избори, власт, пътят към властта.
Възникване на модерната държава като правова държава Изготвили:
Александър Манов №1
Деян Джундреков №3 Демокрация определение
основни принципи
история и развитие
демократични държави
критика Определение и основни принципи определение - от гр. "народовластие"

основни принципи
равенство пред закона
равен достъп до властта
утвърдени права и свободи
разделение на властите История и развитие Демократични държави Демокрацията като форма на държавно устройство

Пряка и представителна демокрация

Парламентарна и президентска република

Конституционна монархия

Управление на мнозинството

Мажоритарна и пропорционална демокрация

Критика Античност и средновековие 18-19 век 20-21 век Първи демократични образувания - шумери 4 хил. пр. Хр Първа поява на определението - Гърция, 4 в. пр. Хр Демократични антични държави
Атина
Рим Общо устройство на държавите от средновековието Казашките републики в Украйна 16-17 век Парламента на Англия Пуританите в Северна Америка Античност Средновековие Корсиканска република - 1755 г. Франция - 1789г., 1792г., 1848г. Революции в Европа 1848г. САЩ Нова Зеландия Австралия „Вълни на демокрацията“ Голямата Депресия Втора световна война Разпадане на СССР Парламент Партии Избори Власт Определение - от фр. съвещание
История 12 - 18в.
Парламентарни системи
Законодателна фунция Същност: от лат. - част
Права на партиите
Класификации
Цветове, емблеми и знамена на партиите
Наименование
Финансиране
Партиини системи
Партиен спектър Избори в България
Избори за
Парламент
Президент
Европейски парламент
Кметове и общински съвети Разделение на властта
Изпълнителна
Съдебна
Законодателна

Пътят към властта Възникване на модерната държава като правова държава Правова държава - същност Същнсотсни характеристики наличие на развито гражданско общество;
ефективно действащ антимонополен механизъм;
правен механизъм възпрепятстващ съсредоточаването на правомощия в една власт или институция;
механизъм за правна защита от произволни действия или бездействия на властта;
съд като институция, обезпечаваща спазване върховенството на закона и ограничаваща държавната власт;
защита правата на собственост;
спазване правата на малцинствата и недопускане диктатура на мнозинството. Върховенство на закона Върховенство на правото Върховенство на правосъдието Възникване на модерната държава - От античността до Новото време Благодарим ви за вниманието! Източници:
www.bg.wikipedia.org
www.kaminata. net
www.google.com/images
Full transcript